elektrik stansiyaları

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalar

15 MVt gücündə qaz porşen qurğularına əsaslanan enerji mərkəzinin layihəsi

Göstərici: 11092300
Sənədlər:
Layihə sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndislik tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
652 MB
Fayl formatı:
*.pdf, *.xlsx
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $3,400.00
Güzəşt:

SPP layihəsi 10 MVt

Göstərici: 25012100
Sənədlər:
Smeta və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
110 MB
Fayl formatı:
*.pdf
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,500.00
Güzəşt:

SPP layihəsi 5 MVt

Göstərici: 25012101
Sənədlər:
Smeta və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
94 MB
Fayl formatı:
*.pdf
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,400.00
Güzəşt:

330 kV-luq yarımstansiya

Göstərici: 61.132.278
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
4564
Fayl formatı:
redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,300.00
Güzəşt:

Layihə ADES 4700 kVt

Göstərici: 05031801
Sənədlər:
Layihə sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndislik tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
276 MB
Fayl formatı:
*.pdf
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,190.00
Güzəşt:
1 Page 4

Sizə lazım olan layihəni onlayn mağazamızın səhifələrində tapa bilmədiniz? Bizə yazın info@proekt.sx Hazır layihələrdən ibarət bazamızdan sizin üçün tez bir zamanda hazır layihə seçəcəyik!!!


Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı zamanı onların layihələndirilməsi vəzifəsi elm və texnologiyanın ən son nailiyyətlərini nəzərə alan texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış dizayn həlləri hazırlamaqdan və uzun və ya ortamüddətli perspektivdə istehlakçıların elektrik enerjisinə və standart keyfiyyətdə gücə olan tələbatını təmin etməkdən ibarətdir. , elektrik stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin optimal inkişafı, onların ekoloji və sosial tələblər nəzərə alınmaqla istismarı və idarə edilməsi vasitələri. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı üçün layihə qərarları elektrik stansiyalarının, elektrik xətlərinin və yarımstansiyalarının tikintisinin və/və ya yenidən qurulmasının zəruriliyini və məqsədəuyğunluğunu əsaslandırmalı, onların texniki xüsusiyyətlərini və texnoloji parametrlərini müəyyən etməlidir. Layihələr istehlakçıların enerji təchizatının etibarlılığını və elektrik enerjisi sənayesinin bütün subyektlərinin iqtisadi maraqlarını nəzərə almaqla, elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi, paylanması və istehlakının vahid texnoloji prosesini hərtərəfli nəzərdən keçirməyə imkan verən alət olmalıdır. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı üzrə layihələrə aşağıdakılar daxildir:

- Vahid Enerji Sisteminin, regional enerji sistemlərinin inkişafı layihələri;
- Elektrik paylayıcı şəbəkələrin inkişafı layihələri;
- Elektrik stansiyalarının layihələri (enerji təchizatı sxemləri) və elektrik şəbəkəsi qurğuları, habelə enerji inkişafının ayrı-ayrı hissələri üzrə digər mərhələli olmayan işlər, məsələn, çaylardan kompleks istifadə layihələri, elektrik enerjisi təchizatının yerləşdirilməsi layihələri çərçivəsində həyata keçirilən ayrı-ayrı enerji bölmələri; su elektrik stansiyaları və nasoslu anbar elektrik stansiyaları; iri istilik elektrik stansiyalarının, habelə külək stansiyalarının, günəş elektrik stansiyalarının və bərpa olunan enerji mənbələrində fəaliyyət göstərən digər generasiya obyektlərinin yerləşdirilməsinin müəyyən edilməsi; və elektrik stansiyalarının yenidən qurulması və texniki cəhətdən yenidən təchiz edilməsi layihələri;
- sənaye qovşaqlarının, böyük şəhərlərin elektrik şəbəkələrinin inkişafı layihələri, yüksək elektrik enerjisi istehlakçılarının (enerji tutumlu istehlakçıların) xarici elektrik təchizatı sxemləri: kimya və metallurgiya zavodları, elektrikləşdirilmiş dəmir yolları, neft və ya qaz kəmərləri və s. İnkişaf layihələrini hazırlayarkən, inkişaf konsepsiyalarını və proqnozlarını (məsələn, Rusiya Federasiyasının Enerji Strategiyasının inkişafı) və ölkənin və ya regionların enerji inkişafının ümumi və xüsusi məsələləri üzrə zəruri olan digər işləri hazırlamaq lazım ola bilər. sosial-iqtisadi, ekoloji və digər problemləri həll etmək. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üçün əsas, elektrik enerjisi istehlakının mümkün səviyyəsini proqnozlaşdıran və əsaslandıran (ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mümkün variantları nəzərə alaraq) Rusiya Federasiyasının enerji strategiyasıdır. onun əhatə olunması üsullarını (generasiya güclərinin strukturu və yerləşməsi, onları yanacaqla təmin etmək).enerji ehtiyatları), həmçinin elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması vasitələrinin inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən edir, zəruri elmi-texniki bazaya olan tələbləri formalaşdırır. inkişaflar və s. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı layihələrinin icrasının ardıcıllığı, məzmunu, perspektiv dövrünün müddəti layihələrin icrası zamanı nəzərə alınır, habelə layihələrə yenidən baxılma müddətləri normativ sənədlərlə müəyyən edilir. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı layihələri sistemlərin və şəbəkələrin texniki parametrlərinə dair normativ sənədlərin və digər cari normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır. Uzunmüddətli inkişaf layihələrinin icrası zamanı layihə səviyyəsindən kənar məsələlərin həddindən artıq təfərrüatlarına yol verilməməlidir. Enerji sistemlərinin inkişafının layihələndirilməsinin bütün mərhələlərində müvafiq spesifikasiya ilə aşağıdakı məsələlər nəzərə alınmalıdır:
- Şəbəkələrə təmir və texniki xidmətin təşkili;
- dispetçer və texnoloji nəzarət vasitələri ilə təchiz edilməsi;
- Enerji sistemlərinin dayanıqlığının təmin edilməsi;
- Rele mühafizəsi və qəza avtomatikasından istifadə;
- Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə təchizat;
- Avtomatik idarəetmə sisteminin avadanlıqları;
- Elektrik enerjisinin keyfiyyətinin təmin edilməsi (reaktiv gücün kompensasiyası).
Regional elektrik enerjisi sistemlərinin dispetçer və texnoloji nəzarətin, operativ və qəza avtomatlaşdırılmasının, rele mühafizəsinin təşkili üzrə mərhələdən kənar layihələndirmə işləri onların UES-in inkişaf sxemində inkişafı üçün qəbul edilmiş konseptual qərarlar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Enerji sistemlərinin və elektrik şəbəkələrinin inkişafı layihələrində etibarlılığı və səmərəliliyi artırmaq üçün onların sonrakı istifadəsi üçün ən son texnologiya və avadanlıqların tətbiqini, xüsusən də intellektual elektrik şəbəkəsinin inkişafını təmin etmək tövsiyə olunur. enerji sistemlərinin istismarı və istehlakçıların enerji təchizatı. Ağıllı elektrik şəbəkəsində bu problemləri həll etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərdən istifadə etmək lazımdır:
- Enerji uçotu və istehlakçıların informasiya sistemləri;
- Enerji sistemlərinin obyektləri və subyektləri arasında rabitə və məlumat mübadiləsi;
- Elektrik avadanlıqlarının vəziyyətinə və nəzarətinə nəzarət;
- Rele mühafizəsi və qəza sisteminin avtomatlaşdırılması;
- UES obyektlərinin texnoloji və fövqəladə halların idarə edilməsi üçün kanalların yaradılması və optimallaşdırılması;
- Qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən elektrik enerjisi mənbələrinin enerji sistemi ilə inteqrasiyasının təmin edilməsi;
- Əməliyyat və mobil qrupların idarə edilməsi.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr