10 MVt günəş elektrik stansiyası layihəsi

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


SPP layihəsi 10 MVt

ƏDV daxil əsas qiymət
Endirim qiyməti
Qiymət $1,500.00
Endirim
Qiymət $1,500.00
Göstərici: 25012100
Sənədlər: Smeta və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Bölmələr: bütün bölmələr
Məlumat həcmi: 110 MB
Fayl formatı: *.pdf
Günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün smeta olmadan layihə sənədləri
Texniki və iqtisadi göstəricilər
SPP-nin quraşdırılmış gücü, MVt: 10
Öz ehtiyacları üçün elektrik enerjisi sərfi, kVt/saat: 112316
Öz ehtiyacları üçün elektrik enerjisi sərfi 1, %: 0,85
İnkişaf sahəsi, ha: 23,633
Tikinti əmsalı, %: 95,35
Tikinti müddəti, aylar: 8

Ümumi məlumat.

Obyektin məqsədi günəş radiasiyasının enerjisinin elektrik enerjisinə fotovoltaik çevrilməsi əsasında elektrik enerjisinin istehsalıdır. SES-in enerjisi enerji sisteminə 10 kV paylayıcı avtobuslar və SES-in 110/10/10 kV-luq blok transformatoru vasitəsilə verilir. Quraşdırılmış elektrik enerjisi 10 MVt-dır. Fotovoltaik günəş modullarının (PSM) işləmə prinsipi elektromaqnit şüalanmasının (fotonların) hissəciklərinin günəş fotoelementinin səthinə düşməsidir. Fotonun enerjisi bant boşluğunun enerjisindən azdırsa, o, keçirici ilə zəif qarşılıqlı təsir göstərir. Fotonun enerjisi enerji boşluğundan yüksəkdirsə, kovalent bağı olan elektronlarla qarşılıqlı təsir göstərir. Foton öz enerjisindən istifadə edərək bağı pozur və elektron-deşik cütü yaradır. Başqa sözlə, fotonlar mənfi n-qat və müsbət p-layındakı elektrik yüklərinin qarşılıqlı hərəkətini aktivləşdirir. Nəticədə p-layının sərhəd zonasında kompensasiya olunmamış mənfi yük, n-layının sərhəd zonasında isə kompensasiya olunmamış müsbət yük əmələ gəlir. Bu şəkildə p-n qovşağı əmələ gəlir. P-n qovşağında yaranan potensial fərq fotoelektromotor qüvvəyə səbəb olur, bunun nəticəsində günəş fotoselinin yuxarı və aşağı kontaktlarına qoşulmuş istehlakçı cihazına sabit elektrik cərəyanı verilir. Fotovoltaik günəş modullarından birbaşa cərəyanı alternativ üç fazalı cərəyana çevirmək üçün blok modullu çevirici qurğular (BMIU) istifadə olunur. Yaradılan enerjinin bitişik enerji sisteminə paylanması üçün layihədə günəş elektrik stansiyasına 10 kV-luq kabel xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Günəş elektrik stansiyalarının texnoloji prosesi günəş radiasiya enerjisindən istifadəyə əsaslanır. Texnoloji proses aşağıdakı mərhələlərə bölünür: Günəş radiasiyasının enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi; FSM əlaqə diaqramının qayışa yığılması; Elektrik enerjisinin simlərdən toplayıcılara ötürülməsi; Elektrik enerjisinin toplayıcılardan BMIU-ya ötürülməsi; Düz cərəyanın 380 V gərginlikli üç fazalı alternativ cərəyana çevrilməsi; Gərginliyin 380 V-dan 10000 V-a qədər artırılması; 10 kV gərginlikli elektrik enerjisinin 10 kV paylayıcı qurğulara ötürülməsi.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr