Ofis mərkəzi layihəsi

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


Ofis mərkəzi

ƏDV daxil əsas qiymət
Endirim qiyməti
Qiymət $2,030.00
Endirim
Qiymət $2,030.00
Göstərici: 3.120.269
Sənədlər: Smeta və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Bölmələr: bütün bölmələr
Məlumat həcmi: 975 MB
Fayl formatı: redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi: müsbət
Ofis mərkəzi binası
Ofis mərkəzinin yerləşdirilməsi üçün binanın yenidən qurulması üçün smeta sənədləri və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Əsaslı tikinti layihəsinin texniki və iqtisadi xüsusiyyətləri
Torpaq sahəsi, hektar: 0,1047
Tikinti sahəsi, m2: 572,30
Binanın ümumi sahəsi, m2 daxil olmaqla: 1673,0
quraşdırılmış dayanacaq, m2: 137,25
Binanın tikinti həcmi, o cümlədən m3: 7932,70
quraşdırılmış dayanacaq, m3: 411,75
Mərtəbə sayı, mərtəbə: 3-4

Memarlıq və kosmik planlaşdırma həlləri

 Saytda 1917-ci ildən əvvəl istismardan çıxarılan mövcud bina var. Bina planda kompleksdir, 1-2 mertebelidir, mansardli, podvalsizdir. Binanın ölçüləri 59,9x15,6 m xarici divarları və daxili yükdaşıyıcı divarları bərk kərpicdən hörülmüşdür. Dam örtülüdür, dam sinklənmiş dəmirdəndir. Layihə sənədləri mövcud təməllərin bir hissəsinin sökülməsini, mövcud divarların, arakəsmələrin, döşəmələrin və binanın damının sökülməsini, Volkovski prospektinə baxan əsas fasadın görünüşünün bərpası ilə yeni strukturların tikintisini nəzərdə tutur. Ofis mərkəzinin layihələndirilmiş binası müxtəlif hündürlükdə iki cilddən ibarətdir: Volkovski prospektinə baxan mövcud binalar arasında üç mərtəbəli və dörd mərtəbəli, genişləndirilmiş bölmə. Bina zirzəmisiz və çardaqsız layihələndirilib, üç mərtəbəli hissədə çardaq döşəməsi var. Birinci mərtəbənin hazır mərtəbəsinin səviyyəsi 0,000 m mütləq səviyyəyə uyğun olaraq 6.80 nisbi səviyyə kimi qəbul edilir.Yenidənqurma işlərindən sonra qruntun plan səviyyəsindən parapetə qədər binanın maksimal hündürlüyü 15,0 m-dir. Binaya əsas giriş həyətyanı sahədən verilir. Birinci mərtəbədə nəzərdə tutulmuşdur: mühafizə və idarəetmə üçün otaqları olan foye, konfrans zalı, iclas zalı, istifadə olunmuş flüoresan lampalar üçün anbar otağı, server otağı, sanitar qovşaqlar, təmizlik avadanlıqları və texniki otaqlar: İTP , suölçən qurğu, elektrik nəzarət otağı. 6 avtomobil üçün quraşdırılmış isidilməmiş qapalı dayanacaq birinci mərtəbə səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Mövcud binaya bitişik ərazidə 2,7 m hündürlüyündə tağın bərpası nəzərdə tutulur.İkinci, üçüncü və çardaq mərtəbələrində ofis, iclas otaqları, soyunub-geyinmə otaqları, sanitar qovşaqları layihələndirilib. Dördüncü mərtəbədə istirahət otağı və iclas otağı olan direktor kabineti, ofis sahəsi, sanitar qovşaq, yardım otağı və havalandırma kamerası nəzərdə tutulub. Birinci mərtəbənin hündürlüyü 2,7 m, ikinci, üçüncü və dördüncü mərtəbənin hündürlüyü 3,0 m, mansard mərtəbəsinin minimum hündürlüyü 1,78 m, maksimum 3,0 m, dayanacağın hündürlüyü 3,0 m dördüncü mərtəbədir. terras layihələndirilib, ikinci, üçüncü və dördüncü mərtəbələrdə mərtəbə koridorlarından çıxışı olan eyvanlar var. Bay pəncərələr əsas girişin yan tərəfində 2-4 mərtəbə səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Mərtəbələr arasında şaquli əlaqə üçün iki pilləkən layihələndirilmiş və maşın otağı olmayan iki lift nəzərdə tutulmuşdur, yükgötürmə qabiliyyəti 630 və 1000 kq, kabin ölçüləri müvafiq olaraq 1100x1400 və 2100x1100. Hər mərtəbədən iki səpələnmiş evakuasiya çıxışı var. Xarici divarlar Kraspan pərdə divar sistemi ilə məsaməli beton bloklardan izolyasiya ilə monolit dəmir-betondan hazırlanır. Volkovski prospektinə baxan fasad keramik plitələrlə örtülmüşdür. Binaların funksional məqsədindən asılı olaraq daxili divarlar və arakəsmələr nəzərdə tutulmuşdur: mineral yun plitələrlə doldurulmuş metal çərçivədə kərpicdən, monolit dəmir-betondan, məsaməli beton bloklardan və alçıpan təbəqələrindən; yaş şəraiti olan otaqlarda - keramik plitələrlə örtülmüş nəmə davamlı alçıpan təbəqələrindən. Dördmərtəbəli hissənin üzlüyü düzdür, dam örtüyü çınqıl örtüklə yuvarlanır, drenajı daxilidir. Üç mərtəbəli hissənin örtüyü çuxurlu, dam sinklənmiş poladdan hazırlanmışdır, drenaj xarici, mütəşəkkildir. Pəncərələr və eyvan qapıları metal-plastik olaraq ikiqat şüşəli pəncərələrlə işlənib. Daxili dekorasiya binaların funksional məqsədinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Layihə sənədləri məhdud hərəkətli insanlar üçün binanın əlçatanlığını təmin edir.

 Konstruktiv və kosmik planlaşdırma həlləri

 Texniki ekspertizaya uyğun olaraq bina 1917-ci ildən əvvəl tikilmişdir (1920-1930-cu illərdə əlavələr edilmişdir) divar tikintisi sxeminə əsasən. Xarici divarlar 510770 mm qalınlığında daşıyıcı kərpicdir. Kərpic divarların texniki vəziyyəti qəzalı vəziyyətdədir. Daxili divarlar 380510 mm qalınlığında daşıyıcı kərpicdir, qırmızı keramik kərpicdən hörülmüşdür. Divarların texniki vəziyyəti qəzalı vəziyyətdədir. Tavan taxta və monolit sement-qum doldurulması ilə 20 nömrəli metal I-tirləridir. Döşəmə konstruksiyalarının texniki vəziyyəti qəzalıdır. Örtük - taxta rafters üzərində metal dam örtüyü. Kaplama konstruksiyalarının texniki vəziyyəti fövqəladə vəziyyətdədir. Vəqflər söküntü zolaqlı təməllərdir. Vəqflərin texniki vəziyyəti işlək vəziyyətdədir. Vəqflərin əsası yarı bərk təbəqələri olan odadavamlı gildir. Layihə sənədləri mövcud yerüstü strukturların sökülməsini nəzərdə tutur. Layihə sənədləri qonşu binaların dayaq sahəsindəki divarların bir hissəsinin altında mövcud bünövrələrin möhkəmləndirilməsini və yeni tikilmiş strukturlar üçün yeni bünövrələrin quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Yenidən qurulan bina qarışıq konstruktiv sxem üzrə layihələndirilib. Sütunlar monolit dəmir-betondur. Sütunların əsas meydançası 4,5x6 m, sütunların kəsişməsi 400x400 mm-dir. Beton B25. Döşəmələr şüasızdır, qalınlığı 250 mm olan monolit dəmir-betondan hazırlanmış plitələrdir. Beton B25. Xarici divarlar 250 mm qalınlığında monolit dəmir-betondan və 375 mm qalınlığında özünüdayandıran məsaməli betondan yükdaşıyıcıdır. Qazlı beton markası D600, B3,5, divar betonu B25, F150. Daxili divarlar 250 mm qalınlığında monolit dəmir-beton və 250 mm qalınlığında kərpic arakəsmələrdəndir. Beton B25. Kərpic markası KORPO 1NF/150/2.0/50. Divarlar Kraspan Vst (VStN) havalandırılan fasad sistemi ilə izolyasiya edilmişdir. Binanın məkan sərtliyi və dayanıqlığı dəmir-beton divarların birgə işi, sütunların dayaq bloklarının və döşəmələrin sərt disklərinin sərtliyi ilə təmin edilir. Yükdaşıyan strukturların hesablamaları LIRA 9.6 proqramından istifadə etməklə kompüterdə aparılmışdır. Pilləkənlər monolit dəmir-betondan hazırlanır. Beton B25. Vəqflər monolit dəmir-betondan hazırlanmış zolaqlı bünövrələr (kross zolaqlar) kimi nəzərdə tutulmuşdur. Beton B25, W6, F150. Bünövrə qruntuna maksimum təzyiq p=1,8 kq/sm2. Təməl hesablamaları LIRA 9.6 proqramından istifadə edərək və SNiP düsturlarından istifadə edərək əl ilə kompüterdə aparılmışdır. 0,000 nisbi yüksəklik +6.80 m mütləq hündürlüyə uyğundur.Layihə sənədləri mexanikləşdirilmiş dayanacaq üçün bünövrələrin quraşdırılmasını nəzərdə tutur (layihədə yerüstü dayanacaq strukturları nəzərə alınmır). Vəqflər monolit dəmir-betondan hazırlanmış zolaqlı bünövrələr kimi nəzərdə tutulmuşdur. Beton B25, W6, F150. Mühəndis-geoloji tədqiqatlar üzrə hesabata uyğun olaraq, bünövrələrin əsasını E = 110 kq/sm2, φ = 210 olan yarımbərk layları olan odadavamlı gildir. Bünövrə qruntlarının hesablama müqaviməti R=5,98 kq/sm2. Qrunt sularının maksimal səviyyəsi gündüz səthindən 0,8 m dərinlikdədir. Qrunt suları normal keçiriciliyə malik betona aqressiv deyildir.  

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr