Məktəb layihələri

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


Məktəblər (GBOU)

550 yerlik məktəb (BIM)

Göstərici: 03092005B
Sənədlər:
Dizayn, iş sənədləri, BIM modeli
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
2810 MB
Fayl formatı:
*.pdf, *.xlsx, *.ifc, *.rvt
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $2,690.00
Güzəşt:

960 yerlik məktəb

Göstərici: 20012401
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
740 MB
Fayl formatı:
*.pdf, *.xlsx
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $2,600.00
Güzəşt:

1000 yerlik məktəb

Göstərici: 18012405
Sənədlər:
Layihə sənədləri, o cümlədən təxminlər
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
630 MB
Fayl formatı:
*.pdf, *.xlsx
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $2,600.00
Güzəşt:

1100 yerlik məktəb

Göstərici: 29032301
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
1890 MB
Fayl formatı:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Ekspert rəyi:
müsbət, 2020.
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $2,600.00
Güzəşt:

1100 yerlik məktəb

Göstərici: 29032300
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
1563 MB
Fayl formatı:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Ekspert rəyi:
müsbət, 2021.
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $2,550.00
Güzəşt:
1 Page 11

Sizə lazım olan layihəni onlayn mağazamızın səhifələrində tapa bilmədiniz? Bizə yazın info@proekt.sx Hazır layihələrdən ibarət bazamızdan sizin üçün tez bir zamanda hazır layihə seçəcəyik!!!


Ümumi orta təhsil ömür boyu təhsilin məcburi tərkib hissəsidir, təhsil və tərbiyə yolu ilə şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsinə yönəlmişdir. Ümumi təhsil müəssisələrinin müxtəlif növləri var: xüsusi məktəb (internat); gimnaziya; lisey; sosial reabilitasiya məktəbi; axşam məktəbi və s. Ən çox yayılmışlar ibtidai məktəb, ibtidai (əsas) və orta məktəbdir. Məktəb ərazilərində, bir qayda olaraq, təhsil, bədən tərbiyəsi və idman, təhsil və elmi-tədqiqat sahələri, iqtisadi zonalar və istirahət zonaları var. Memarlıq və planlaşdırma həllinin əsasını funksional təyinatına uyğun olan binaların qruplaşdırılması təşkil edir. Bundan əlavə, məktəb binası psixoloji iqlimin və sanitar-gigiyenik rahatlığın yaradılmasına, şagirdlərin estetik tərbiyəsinə töhfə verməli, yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərin ayrı-ayrı qruplara bölünməsini və fərdi qabiliyyətlərin inkişafını təmin etməlidir. Məktəbin əsas tərkibini müəyyən edən mühüm amil fərdi funksional bloklar və ya bina qrupları arasındakı əlaqənin xarakteridir. Dizayn və tikinti praktikasında biz şərti olaraq memarlıq kompozisiyası növlərini ayırd edə bilərik: mərkəzləşdirilmiş, bloklanmış, pavilyon və qarışıq. Məktəbin tərkibinə onların optimal istiqamətləndirmə tələbləri nəzərə alınmaqla tədris bloklarının və bölmələrinin planlaşdırılması və qarşılıqlı yerləşdirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Dörd sinifin birtərəfli yerləşdirilməsi və ümumi istirahət ilə ən ümumi sxem. Yaşlı tələbələr üçün koridor istirahəti ilə birləşdirilmiş sinif otaqlarının bir və iki tərəfli yerləşdirilməsi ilə iş bölməsi istifadə olunur. Tədris bloklarına və bölmələrinə daxil olmayan binalar qruplara birləşdirilir: ümumi məktəb və tədris-istehsalat, təhsil və idman binaları və mədəni iş və ümumi məktəb məqsədləri üçün binalar (yeməkxanalar, yeməkxanalar, inzibati-təsərrüfat xidmətləri, tibbi xidmətlər). Məktəb müəssisələrinin layihələndirilməsi zamanı tədris və yardımçı binaların təbii işıqlandırılması və izolyasiyası təmin edilir, yanğın təhlükəsizliyi tələbləri nəzərə alınır. Təhsil müəssisələrinin layihə sxemi qəsəbənin sənaye-tikinti bazası və texniki-iqtisadi təhlili nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Tikintidə ən çox yayılmış materiallar yerli materiallar, monolit və prefabrik dəmir-beton konstruksiyalar, yüngül metal sistemlər, qabıqlar və s.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr