Məktəbin əsaslı təmiri üçün smeta

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


Məktəbin əsaslı təmiri üçün smeta

ƏDV daxil əsas qiymət
Endirim qiyməti
Qiymət $12.00
Endirim
Qiymət $12.00
Göstərici: 2.190.251
Sənədlər: Təxmini sənədlər
Bölmələr: bütün bölmələr
Fayl formatı: *.doc, *.xlsx
Məlumat həcmi: 124 MB
Ekspert rəyi: müsbət
Məktəbin əsaslı təmiri üçün smeta. Obyekt: Dövlət təhsil müəssisəsinin, orta məktəbin əsaslı təmiri

Əsaslı tikinti layihəsinin texniki və iqtisadi xüsusiyyətləri
Torpaq sahəsinin hüdudları daxilində ərazinin sahəsi, hektar: 0,1733
Tikinti sahəsi, m2: 600,0
Ümumi tikinti sahəsi, m2: 1730,00
Binanın tikinti həcmi, o cümlədən m3: 8982,00
yeraltı hissəsi, m3: 353,42
Mərtəbə sayı, mərtəbə: 4

Xərc göstəriciləri
2001-ci ilin baza qiymət səviyyəsində təxmini dəyəri (ƏDV xaric)
Cəmi: min rubl: 14
Tikinti-quraşdırma işləri, min rubl: 10
Avadanlıq, min rubl: 2
Digər xərclər, min rubl: 875,02
o cümlədən
PIR, min rubl: 457,06
geri qaytarılan məbləğlər, min rubl: 26,68
2012-ci ilin mart ayına olan cari qiymət səviyyəsində təxmini dəyər (ƏDV daxil olmaqla)
Cəmi: min rubl: 91
Tikinti-quraşdırma işləri, min rubl: 78
Avadanlıq, min rubl: 8
Digər xərclər, min rubl: 4
o cümlədən
PIR, min rubl: 1692,23
ƏDV, min rubl: 14016,08
geri qaytarılan məbləğlər, min rubl: 186,79

İstifadə olunan standartlar, habelə təxmin edilən dəyəri əsas qiymət səviyyəsindən cari səviyyəyə çevirmək üçün istifadə olunan indekslər haqqında məlumat

Tikintinin smeta dəyəri baza indeksi üsulu ilə müəyyən edilmişdir. Yerli hesablamalar 2001-ci ilin baza qiymətləri əsasında qiymətlərin ərazi kolleksiyalarından istifadə etməklə tərtib edilmişdir (TER-2001 SPb, TERM-2001 SPb, TERr-2001 SPb). Materialların, məhsulların və konstruksiyaların dəyəri tikintidə istifadə olunan əsas materialların, məhsulların və konstruksiyaların (SSSC Sankt-Peterburq) orta hesablanmış qiymətlərinin toplanmasına və sifarişçi tərəfindən razılaşdırılmış qiymət siyahılarına uyğun olaraq qəbul edildi. İqtisadi İnkişaf, Sənaye Siyasəti və Ticarət Komitəsinin əmrinə uyğun olaraq smeta dəyərinin birbaşa xərclərin elementlərinə dəyişməsi indeksləri nəzərə alınmaqla 2012-ci ilin mart ayı üçün smeta dəyərinin baza qiymətindən cari qiymət səviyyəsinə yenidən hesablanması 07.03.2012/279/81-ci il tarixli, № 33.2004-r. Qaimə məsrəfləri MDS81-25.2001-ə uyğun olaraq əmək haqqı fondundan iş növləri üzrə qəbul edilir. Təxmini mənfəət MDS01.01.2011-06.12.2010-ə uyğun olaraq əmək haqqı fondundan iş növü ilə müəyyən edilir. Yerüstü məsrəflər və təxmin edilən mənfəət müəyyən edilərkən, 41099-ci il tarixdən tikintidə qaimə məsrəfləri və təxmin edilən mənfəət üçün standartların tətbiqi qaydasına uyğun olaraq qaimə məsrəfləri və təxmin edilən mənfəət üçün standartlara azaldıcı amillər tətbiq edilmişdir (Regional Nazirliyinin məktubu). 08-cu il tarixli, 17.03.2011-КК/6056 nömrəli, 08-ci il tarixli, 81-İP/05 nömrəli işlənmə. Müvəqqəti binalar və tikililər üçün xərclər GSNr 01-2001-81-05-ə uyğun olaraq qəbul edilir. Qışda iş apararkən əlavə xərclər GSNr 02-2007-XNUMX-XNUMX uyğun olaraq qəbul edilir.

Smeta dəyərinin yoxlanılması zamanı smeta sənədlərinə edilmiş əməliyyat dəyişiklikləri haqqında məlumat

Müştəri tərəfindən razılaşdırılmış qiymət siyahıları MDS 81-35.2004 tələblərinə uyğun olaraq təqdim olunur (4.25, 4.28-ci bəndlər). Konstruksiyaların sökülməsi və sökülməsi nəticəsində əldə edilən tikinti tullantılarının atılması xərcləri “Tikinti tullantılarının idarə edilməsi üzrə texnoloji reqlament” bölməsinə uyğun olaraq nəzərə alınır. Texniki nəzarət xərcləri MDS 81-35.2004 (maddə 4.87) tələblərinə uyğun olaraq nəzərə alınır. Yerli smeta hesablamalarına düzəlişlər edilmişdir: Quraşdırılmış və quraşdırılmamış avadanlığın dəyəri layihə məlumatlarına uyğun olaraq tənzimlənmişdir. Məktəb binasında tikinti-quraşdırma işlərinin və məktəbin ərazisinin abadlaşdırılması üzrə tikinti işlərinin həcmi təqdim olunan layihəyə uyğun olaraq müəyyən edilir. İstismar işlərinin xərcləri sifarişçinin məktubu ilə təsdiq edilmiş analoq obyektin maya dəyəri göstəriciləri əsasında müəyyən edilir. Layihə-tədqiqat işlərinin dəyərinə düzəlişlər edilmişdir: Layihələndirmə işlərinin dəyəri aşağıdakılara görə azalmışdır: daxili həcm üçün azalma əmsalının tətbiqi; layihə ilə təsdiqlənməmiş sahədən kənar kommunal şəbəkələrin layihələndirilməsi xərclərinin aradan qaldırılması; mühəndis-geoloji tədqiqatların həcminin texniki hesabatına uyğun olaraq dəqiqləşdirilməsi.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr