Binanın sökülməsi layihəsi

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


6 mərtəbəli binanın söküntü layihəsi

ƏDV daxil əsas qiymət
Endirim qiyməti
Qiymət $135.00
Endirim
Qiymət $135.00
Göstərici: 45.118.240
Sənədlər: Layihə sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndislik tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr: bütün bölmələr
Məlumat həcmi: 409 MB
Fayl formatı: *.dwg, redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi: müsbət
Texniki və iqtisadi göstəricilər
Binanın həcmi, m3: 19
Tikinti sahəsi, m2: 2998,90
Mərtəbə sayı, mərtəbə: 6
Ümumi iş müddəti, aylar: 2,8

Tikinti xüsusiyyətləri
Mərtəbələrin sayı - 6 mərtəbə (mansard döşəməsi daxil olmaqla)
Texniki və iqtisadi göstəricilər:
Binaların ümumi sahəsi – 2998,9 m2
Tikinti sahəsi – 1004 m2
Tikintisinin həcmi – 19084 m3
Dizaynların təsviri:
Vəqflər - dağıntıları soyun
Divarlar gil kərpicdən hörülmüşdür
arakəsmələr - taxta,
Döşəmələr - metal şüalar üzərində
Dam - taxta rafters üzərində metal
Döşəmə - parket, taxta, sement
Pəncərə açılışları - taxta, qapı açılışları - taxta
Daxili bitirmə - gips, boya, divar kağızı

Qəbul edilmiş söküntü (sökülmə) metodunun təsviri və əsaslandırılması.

Bir növbəli iş rejimi ilə müqavilə əsasında sökülmə işlərinin aparılması adətdir - iş saatları 900-dən 1800-ə qədər. Xüsusi sökülmə işlərinin aparılması üçün ixtisaslaşmış quraşdırma təşkilatları cəlb olunur. Binanın sökülməsi iki dövrə bölünür:
1. Hazırlıq dövrü – bir sıra işlərin yerinə yetirilməsi, o cümlədən: binanın sökülməsi üçün layihənin hazırlanması; tikinti planında göstərilən yerlərdə piyada qalereyasının tikintisi ilə tikinti sahəsinin hasarlanmasının quraşdırılması; şəhər magistrallarında hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin təkərlərinin yuyulmasının təşkili (Moidodır-K); icma düşərgəsinin təşkili; tikinti maşınlarının, avadanlıqlarının və mexanizmlərinin işə təhvil verilməsi və hazırlanması; binaya yaxınlaşan mövcud kommunal şəbəkələrin (əgər onlar işin başlanması zamanı qoşulmamışdırsa) kəsilməsi (ayrılmanı kommunal şəbəkələrə cavabdeh olan təşkilatlar həyata keçirməlidir). Bağlantının kəsilməsi aktla rəsmiləşdirilməlidir; yeraltı kommunikasiyaların mühafizə zonalarında qoruyucu konstruksiyaların (çınqıldan, dəmir-beton plitələrdən) quraşdırılması; sökülmədən tikinti tullantılarının saxlanması üçün yerlərin təşkili; binaların sökülməsindən təhlükə zonasının sərhədi boyunca siqnal hasarının quraşdırılması; əl ilə sökülmə yerində fasad iskelesinin quraşdırılması; iş sahələrinin işıqlandırma normalarına uyğun işıqlandırılmasının və yanğın və elektrik təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmasının təmin edilməsi; müvəqqəti enerji və su təchizatının təmin edilməsi; konstruksiya elementlərinin texniki vəziyyətinin və binanın sökülməyə hazırlığının aydınlaşdırılması üçün sifarişçi və podratçının nümayəndəsindən ibarət texniki komissiya tərəfindən binanın yoxlanılması. Yoxlamanın nəticələrinə əsasən yoxlama aktı tərtib etmək; fövqəladə hallar zamanı tədbirlərin işlənib hazırlanması və onların Sifarişçi ilə razılaşdırılması; təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyinə dair məlumat lövhəsinin, plakatların və yazıların quraşdırılması; SNiP 12.03.01 "Tikintidə əməyin mühafizəsi" I hissəsinə uyğun olaraq yüksək riskli işlər üçün iş icazəsinin məsul podratçıya verilməsi. Əsas iş müddətinin əvvəlində Sifarişçinin baş mühəndisinin möhürü ilə sökülən binadan elektrik enerjisinin kəsilməsi və şəhərin hava rabitə xətlərinin, televiziya antenalarının və oğlan naqillərinin götürülməsi barədə arayış tərtib edilməlidir. Tikinti sahəsində hazırlıq işlərinin başa çatdırılması SNiP 12-01-2004*-ün "I" Əlavəsinə uyğun olaraq tərtib edilmiş əməyin mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair akta uyğun olaraq qəbul edilməlidir.
2. Əsas dövr binanın sökülməsi (sökülməsi) və tikinti tullantılarının çıxarılması üzrə işlərdir.
Binanın konstruksiyalarının yoxlanılmasının nəticələrini və ətraf mühitin mühafizəsi və bitişik binanın qorunması üçün yüksək tələbləri nəzərə alaraq, binanın sökülməsi işləri əl ilə sökülmə və kompleks mexanikləşdirmə ilə aparılmalıdır. Sökülmə işləri aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmalıdır: 1) bütün sanitar qurğuların, qaz kəmərlərinin, elektrik naqillərinin, kommunikasiyaların və digər avadanlıqların sökülməsi və sökülməsi (bu işlər binaları podratçıya verməzdən əvvəl Sifarişçi tərəfindən həyata keçirilir); 2) pəncərə və qapı içliklərinin sökülməsi; 3) dam örtüyünün sökülməsi və taxta dam konstruksiyalarının sökülməsi; 4) 5 saylı evin binasına bitişik ərazidə çardaq döşəmə plitələrinin sökülməsi; 5) işğalın sərhədləri boyunca binanın divarlarında və tavanlarında şaquli cərimələrin icrası; 6) binanın yerüstü konstruksiyalarının sökülməsi (işləməyə görə); 7) binanın yeraltı konstruksiyalarının 3,0 nömrəli binanın divarlarından 5-dan çox olmayan məsafədə sökülməsi; 8) 5 saylı evin binasına bitişik 110 saylı evin son divarının izolyasiyası lit. "G"; 9) ərazinin zədələnmiş abadlaşdırılmasının bərpası. Sökülmə işləri tutacaqlardan istifadə etməklə aparılmalıdır (tikinti planında binanın sökülməsi diaqramına uyğun olaraq): 1 tutucu – oxlar “4-5” (əl ilə sökülmə); 2 tutucu – oxlar “2-4” (mexanikləşdirilmiş sökülmə); 3 tutucu – baltalar “1-2” (mexanikləşdirilmiş sökülmə). Deformasiya əlamətləri görünsə, iş dayandırılmalı və konstruksiyaların bərkidilməsi (gücləndirilməsi) üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Təhlükəli vəziyyətdə olan konstruksiyaların bərkidilməsi (möhkəmləndirilməsi) üçün yerlər binaya ətraflı baxış keçirildikdən sonra iş planında göstərilir. Sökülmə zamanı elementlərin spontan çökməsinin qarşısını almaq lazımdır, xüsusən də xaricə. 

Daxili mühəndis kommunikasiyalarının sökülməsi.

Kommunal xətlərin sökülməsi işlərinə başlamazdan əvvəl kommunal şəbəkələri şəhər təchizatı xətlərindən ayırmaq lazımdır. Eyni zamanda mərkəzi istilik sistemindən su çəkilir, su sayğacları, qaz və elektrik sayğacları sökülür. Aşağı cərəyan qurğuları da ayrılır və sökülür: telefon şəbəkəsi və radio şəbəkəsi. Sanitariya sistemlərinin sökülməsi çənlərin, lavaboların, lavaboların və tualetlərin çıxarılması ilə başlayır. Eyni zamanda, su və bağlama vanalarını çıxarın. Çıxarılmadan əvvəl mərkəzi isitmə radiatorları boru kəmərlərindən ayrılır və sonra rahat şəkildə köçürülməsi üçün çəkisi 80 kq-dan çox olmayan hissələrə sökülür. Sökülmə zamanı polad borulardan hazırlanmış boru kəmərləri ayrılır və yivli birləşmələrdə bərkidicilər onlardan çıxarılır. Muftaların, qoz-fındıqların və fitinqlərin asanlıqla sökülməsini təmin etmək üçün boru kəməri birləşmələrə vurulur və lazım olduqda sızdırmazlıq materialı üfleyici ilə yandırılır.
Çuqun borulardan hazırlanmış boru kəmərləri rozetkalar və fitinqlər çəkildikdən sonra sökülür. Yalnız güclü korroziyaya uğramış, sonrakı istifadə üçün uyğun olmayan polad boru kəmərləri və qurğuşun borulardan hazırlanmış boru kəmərləri birləşmələrdə ayrılmadan böyük hissələrdə sökülür. Çuqun boru kəmərləri, sonrakı istifadə üçün uyğun olmamaq şərti ilə, rozetkaları doldurmadan yerində qırılır. Daxili elektrik şəbəkəsinin sökülməsi abajurların, rozetkaların, açarların, prizlərin və elektrik panellərinin çıxarılması ilə başlayır. Sonra naqillər çıxarılır. Hər otağın elektrik naqilləri ümumi sistemdən kəsilir və ayrıca çıxarılır. Aşağı cərəyanlı kabellər kəsilməklə deyil, divarlardakı deliklərdən çəkilməklə çıxarılır. Bu şəkildə çıxarılan tellər hamarlanır və rulonlara sarılır.

Bina konstruksiyalarının əl ilə sökülməsi.

Pəncərə və qapı bloklarının sökülməsi. Pəncərə açılışlarını sökərkən, çərçivələrdən başlayın, dırnaq dartıcılarından istifadə edərək çərçivələrdən qoparın. Bağlamalardan çıxarılan şüşələr xüsusi qutularda şaquli şəkildə saxlanmalıdır. Pəncərə silləsi lövhələri gips döyüldükdən sonra çıxarılır. Pəncərə blokunu, bərkidici elementlərdən azad edilmiş, çəngəllərdən istifadə edərək, otaq içərisində üfüqi bir vəziyyətə endirərək çıxarın. Məhsulları (qapı tutacaqları, qıfıllar və s.) çıxardıqdan sonra qapı içliklərini sökün. Sonra, əvvəlcə qapı yarpağının kənarından bəzəkləri çıxararaq qapı yarpağını çıxarın. Taxta qutunu lövhələrlə bərkidin (iki lövhə qutunun yuxarı künclərində 45°, üçüncüsü - aşağı hissədə üfüqi şəkildə vurulur). Lövhələrdən istifadə edərək boşaldılmış qutunu divardan ayırın. Damın sökülməsi. Damın sökülməsi elektrikləşdirilmiş bir alətdən istifadə edərək əl ilə həyata keçirilir. Taxta raftersin sökülməsi sökülən damın bütün perimetri ətrafında müvəqqəti inventar hasar yerləşdirildikdən, təhlükəsizlik kabeli çəkildikdən, etibarlı konstruksiyalara bərkidildikdən, təhlükəsizlik kəmərlərinin bərkidilməsindən sonra başlayır. Damın sökülməsi aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: sinklənmiş dam örtüyünün dəmir örtüyünü çıxarın və örtüyü silsilədən karnizlərə doğru sökün; bir tir və kəsici maşından istifadə edərək, metal bağlayıcılardan (mötərizələr, boltlar, sancaqlar) üst pərdələri, dayaqları, dayaqları və raftersi buraxın; dayaqları çıxarın; Rafter loglarını diqqətlə aşağı salın və sonra onları saxlama sahəsinə köçürün; üst purlin və mərkəzi sütunları sökün. Raftersləri əl ilə sökərkən, onları görməyə başlamazdan əvvəl, onların altına inventar metal rəflər qoymaq lazımdır (hər bir rafter üçün ən azı 2 ədəd). Rafters əllə söküldükdə, hər bir rafter 2,0-2,5 m uzunluğunda parçalara kəsilməlidir və binadan çıxarılmalıdır. Kəsilmiş parçalar çıxarıldıqda, rafters silsilədən karnizlərə qədər ayrı hissələrə kəsilir. Onların məkan sabitliyi inventar rafı və örtünün qalan bərkidici elementləri (1 və ya 2 ədəd) ilə təmin edilir. Çardaq ayağının bir hissəsini mişarladıqdan sonra bu hissədə qalan çarxlar kəsilir, rafter ayağının kəsilmiş hissəsi isə kəsilən hissənin uzunluğundan və ağırlığından asılı olaraq bir və ya iki işçi tərəfindən dəstəklənir. Üçüncü işçi inventar rəfini təmizləməlidir. Rafter ayağının hissələrinin kəsilməsi və təmizlənməsi üçün sonrakı əməliyyatlar yuxarıda göstərilənlərə bənzər şəkildə həyata keçirilir. Çardaqların və damın digər elementlərinin sökülməsi zamanı əldə edilən bütün tikinti tullantıları çardaq döşəməsinin konstruksiyalarının vəziyyəti və yükdaşıma qabiliyyətinə dair texniki hesabata əsasən döşəməyə paylanmış yüklə çardaq döşəməsinə yerləşdirilir. Sökülən elementlər əl ilə bir konteynerə yerləşdirilir. Arakəsmələrin sökülməsi ilə bağlı işlər əvvəlcə şinqtonlar və çəngəllər çıxarıldıqdan sonra lombarlar və elektrik çəkicləri ilə sökülür. Çərçivə örtüyünün arakəsmələrini sökərkən, əvvəlcə örtünün bir hissəsini çıxarın, arxa dolguyu çıxarın və sonra qalan lövhələri çıxarın. Arakəsmələrin sökülməsi ilə bağlı bütün işlər inventar çıxarıla bilən iskelelərdən həyata keçirilir. Sökülmə zamanı tozu azaltmaq üçün çərçivə örtüklü arakəsmələr su ilə suvarılmalıdır. Tavanların sökülməsi üzrə işlər aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmalıdır: sökülmə iş sahəsinə düşən arakəsmələri sökmək; alt mərtəbədə, sökülən döşəmədən ən azı 1,2 m aşağıda davamlı döşəmə ilə iskele quraşdırın; Döşəmələri sökdükdən, doldurucuları çıxardıqdan və doldurduqdan sonra mövcud döşəmə şüalarını sökün. Mövcud strukturların sökülməsi ilə bağlı işə başlamazdan əvvəl onların vəziyyətini müəyyən etmək lazımdır. Gücü şübhə altında olan döşəmələr sökülməzdən əvvəl və sökülmə zamanı raflar və ya aralayıcılarla bərkidilir. Dəmir-beton döşəmələr, altlıqdakı iskelenin döşəməsinə tamamilə çökənə qədər çəkiclər və balyozlardan istifadə edərək sökülür. Açıq armatur qayçı-nippers, hacksaws və ya autogen maşın ilə kəsilir. İskelenin üzərinə çökmüş döşəmə elementləri kiçik daşına bilən hissələrə bölünür və xərəkdə və ya tullantıların atılması üçün tikilmiş kanal vasitəsilə binadan çıxarılır. Şüa döşəmələrini sökərkən, tutuşda olan bütün şüaları sökmək qadağandır. Döşəmələr tamamilə söküldükdə binanın məkan sərtliyini və dayanıqlığını təmin etmək üçün divara quraşdırılmış hər dördüncü şüanı qorumaq lazımdır. Metal şüaların sökülməsi alt mərtəbədə quraşdırılmış iskeledən bir qaz kəsici istifadə edərək həyata keçirilir. Sökülmə materialları konteynerlərdə (torbalarda) iskeledə və ya sökülməmiş döşəmədə (150 kq/m2-dən çox olmayan) saxlanılır və sonra binadan çıxarılır (çuxurla və ya əl ilə). Pilləkənlərin sökülməsi üzərində işləyin. İşin istiqaməti yuxarıdan aşağıya doğrudur. Pilləkənlərin sökülməsi üzrə işlər əsas platformalarda və addımlarda dəstəklənən müvəqqəti döşəmədən həyata keçirilir. Sökülən pilləkən bölmələrə bölünür, hər birində bir eniş və bir pilləkən var. Hər bir tutucuda bütün iş dövrü ardıcıl olaraq yerinə yetirilir.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr