Baytarlıq obyektlərinin layihələri

https://proekt.sx

Yenidən istifadə layihələri üçün onlayn mağaza

Səbət boşdur

Axtardığınızı tapmadınız? Bizdən soruşun! 140 TB-lik arxivimiz var. Sovet standartı binalar üçün bütün müasir təkrar istifadə layihələrimiz və təmir layihələrimiz var. Bizə yazın: info@proekt.sx


Baytarlıq obyektləri

1 stansiya üçün avtoyuma ilə it korpusunun layihəsi

Göstərici: 24.165.281
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
Bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
1452 MB
Fayl formatı:
redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,320.00
Güzəşt:

Baytarlıq xəstəxanası

Göstərici: 61.112.236
Sənədlər:
Smeta və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri olmadan layihə sənədləri
Bölmələr:
Bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
1494 MB
Fayl formatı:
*.pdf
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,315.00
Güzəşt:

Zoopark. Yemək mətbəxi

Göstərici: 36.118.273
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
Bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
1462 MB
Fayl formatı:
redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,300.00
Güzəşt:

Baytarlıq xəstəxanası

Göstərici: 30.131.268
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
Bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
853 MB
Fayl formatı:
*.pdf
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,274.00
Güzəşt:

Baytarlıq xəstəxanası layihəsi

Göstərici: 78.122.219
Sənədlər:
Layihə və iş sənədləri, o cümlədən təxminlər və mühəndis tədqiqatlarının nəticələri
Bölmələr:
Bütün bölmələr
Məlumat həcmi:
342 MB
Fayl formatı:
redaktə edilə bilən formatlar
Ekspert rəyi:
müsbət
ƏDV daxil əsas qiymət:
Endirimli qiymət:
Qiymət: $1,250.00
Güzəşt:
1 Page 3

Sizə lazım olan layihəni onlayn mağazamızın səhifələrində tapa bilmədiniz? Bizə yazın info@proekt.sx Hazır layihələrdən ibarət bazamızdan sizin üçün tez bir zamanda hazır layihə seçəcəyik!!!


Baytarlıq obyektlərinin layihələndirilməsi, tikintisi və istismara verilməsi

Kommersiya xarakterli damazlıq heyvanların saxlanması (böyüdülməsi), habelə donuzların kökəltilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış baytarlıq obyektlərinin (fermaların, komplekslərin) tikintisi və yenidən qurulmasının layihələndirilməsi mövcud standartlara və qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanmış layihələrə uyğun olaraq həyata keçirilir; və digər normativ sənədlər. Dövlət baytarlıq xidmətinin mütəxəssisləri heyvandarlıq təsərrüfatlarının və digər baytarlıq obyektlərinin planlaşdırılması və tikintisi layihələrinin ekspertizasında və razılaşdırılmasında iştirak edirlər. Təsərrüfat və ya kompleksin ərazisi yaşayış məntəqələrindən və yaşayış məntəqələrindən Rusiya Federasiyasının Dövlət Tikinti Standartlarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş sanitar mühafizə zonası ilə ayrılır. İstisnasız olaraq bütün baytarlıq obyektlərinin istismara verilməsinə layihə qərarında nəzərdə tutulmuş bütün strukturların, təmizləyici qurğuların tikintisi, nəzarət orqanlarının qəbulu və profilaktik dezinfeksiya işləri başa çatdıqdan sonra icazə verilir. Kiçik özəl kəndli və kiçik kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ərazisi elə planlaşdırılıb ki, peyin saxlamaq üçün ayrıca yer, ayrıca su təchizatı və drenaj olsun. Torpaq sahəsinin sahəsi üzvi qalıqların (peyin) tam istifadəsini, saxlanmasını və emalını və ya emal edildikdən və kompost qarışığına biotermik çevrilərək dezinfeksiya edildikdən sonra satışını təmin etməlidir. Baytarlıq müəssisələri qapalı fəaliyyətini təmin etməlidir. Sinantrop və vəhşi heyvanlar tərəfindən məskunlaşma ehtimalını azaltmaq üçün binaların ətrafında ağac və kollardan ibarət meşə plantasiyaları yaratmaq tövsiyə edilmir. Müəssisə və ya qurumun ərazisinə əsas girişdə baytarlıq-sanitariya məntəqələrindən keçmək üçün dezinfeksiya qurğusu və ya dezinfeksiya çəpərləri qoyulur. Dezinfeksiya maneəsi nəqliyyatın dezinfeksiyasını təmin etməlidir, maye dezinfeksiya maneələrindən istifadə edərkən suyun səthinin uzunluğu ən azı 9 metr olmalıdır. Baytarlıq mərkəzi ambulatoriya və diaqnostika şöbəsindən ibarətdir. Ambulatoriya şöbəsi mütəxəssislər üçün otaqlardan, aptekdən, bioloji məhsulların saxlanması üçün soyuducu olan otaqdan, sterilizasiya otağından, yarılma otağından və dezinfeksiyaedici maddələr üçün kompozisiyadan ibarətdir. Baytarlıq məntəqəsi baytarlıq məntəqəsi ilə yerləşdirilir və/yaxud bloklanır. Mümkünsə, kəsim sanitar məntəqəsi baytarlıq laboratoriyası (əgər varsa) və ya baytarlıq məntəqəsi tərəfindən bloklanır və müəssisənin hasar xəttinə qoyulur. Belə bir nöqtəyə aşağıdakılar daxildir: donuzların kəsilməsi, heyvanların mədə-bağırsaq traktının açılması, dərilərin duzlanması və heyvan cəmdəklərinin və dərilərinin müvəqqəti saxlanması üçün otaqları olan kəsim şöbəsi, utilizasiya şöbəsi, utilizasiya kamerası və duşu olan yarılma şöbəsi. Bu bölmələrin divarlarının örtülməsi hamar, çıxıntısız olmalı və onların gündəlik yuyulmasını və dezinfeksiya edilməsini təmin etməlidir. Kəsim sanitar məntəqəsi karantin otağından və heyvanların saxlandığı yerdən ən azı 50 m məsafədə yerləşdirilməlidir. Təkrar emal şöbələrinin layihələrində meyitlərin yandırılması üçün avtoklavların və ya sobaların quraşdırılması nəzərdə tutulmalıdır. Avtoklavlardan istifadə edərək xammalın təkrar emalı üçün iki otaq layihələndirilməlidir: xammal üçün otaq və müsadirə edilmiş malların zərərsizləşdirilməsi üçün otaq. Bu otaqlar arasında divara avtoklav quraşdırılır, o, xammal otağına doldurulur, zərərsizləşdirilmiş müsadirə edilmiş mallar üçün otaqda boşaldılır. Əgər baytarlıq müəssisəsi ət və sümük unu istehsalı üzrə sənaye obyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi ərazidə yerləşirsə, kəsim-sanitariya məntəqəsi utilizasiya şöbəsi olmadan layihələndirilir. Bu zaman baytarlıq obyektinin kəsim-sanitariya məntəqəsinin tərkibində meyitlərin və müsadirə edilmiş malların qısamüddətli (3 günə qədər) saxlanması üçün izolyasiya kamerası (soyuducu) təchiz edilir. Qəssabxanaya heyvanların kəsilməsi üçün otaqlar və kəsim məhsullarının saxlanması üçün otaqlar daxildir. Kəsim sahəsi istehsalat sahəsində donuzlardan daha uzaqda (ən azı 50 m) yerləşir və möhkəm hasarla əhatə olunub. Bir baytarlıq kompleksinə (fermasına) xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş heyvan karantin otağı fermanın və ya kompleksin istehsalat binalarından ayrı yerləşdirilir, hündürlüyü ən azı 2 metr olan bərk və ya tor hasarla hasarlanır və müstəqil giriş (çıxış) ilə təchiz edilir. Karantin binasının ölçüsü tələb olunan müddət - 30 gün və boşaldılmış otaqların sanitarizasiya və dezinfeksiya müddəti üçün təcrid olunmuş bölmələrdə heyvanların hər bir qrupunun karantində qalma müddəti əsasında heyvanların gəlişi və hərəkəti sikloqramı ilə müəyyən edilir. ən azı 4 gün. Burada baytarlıq preparatlarının və alətlərinin saxlanması və utilizasiyası, yem və avadanlıqların saxlanması üçün otaq olacağı güman edilir. Baytarlıq nəzarət məntəqələri inzibati, təsərrüfat və istehsalat zonaları arasında demarkasiya xəttində tikilir. Xidmət işçiləri üçün sanitar və məişət otaqlarının tərkibi və parametrləri dizayn standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Bundan əlavə, baytarlıq nəzarət məntəqələrinə xüsusi geyim və ayaqqabıların dezinfeksiya edilməsi, yuyulması və qurudulması üçün otaqlar daxildir. Baytar nəzarət məntəqəsində 24 saat növbətçilik yaradılıb. Baytarlıq nəzarət məntəqələrinə həm xarici ərazidən, həm də istehsalat sahəsindən daxil olmamışdan əvvəl dezinfeksiyaedici məhlulla nəmlənmiş dezinfeksiya maneələri (xalça və ya yonqar ilə arxlar) quraşdırılır. Dağıdıcı maneənin ölçüsü ziyarətçinin onu keçmək imkanını istisna etməlidir. Baytarlıq nəzarət məntəqələrinə bütün işçi heyəti lazımi müalicə ilə təmin edən duş kabinələri ilə təchiz edilmiş bir sıra otaqlar daxildir. Belə duş kabinaları elə quraşdırılıb ki, fermaya girəndə və çıxanda işləyən hər kəs oradan keçsin. Baytarlıq nəzarət məntəqələri “təmiz” və “çirkli” zonalara bölünür. Sanitariya nəzarəti məntəqəsinin “çirkli” sahəsində işçilər şəxsi paltarlarını və ayaqqabılarını çıxarır, hər bir işçiyə ayrılmış şəxsi geyim soyunub-geyinmə otağında (şkafda) qoyur, duş qəbul edir və “təmizlikdə” saxlayırlar. soyunub-geyinmə otağında dezinfeksiya olunmuş xüsusi paltar və ayaqqabı geyindirilmiş sahə. Paltarın “təmiz” və “çirkli” ərazilər arasında daşınması qadağandır. İşi bitirdikdən sonra kombinezon və xüsusi ayaqqabıları çıxarın, duş qəbul edin və öz paltarınızı geyinin. Baytarlıq müəssisələri tullantı sularının çıxarılması üçün kanalizasiya sistemləri ilə təchiz olunmalıdır. Böyük bir müəssisə üçün süni mayalanma məntəqəsi damazlıq çoxalma obyektinin və ya sənaye kompleksinin ərazisində yerləşir.

Icazə

Kateqoriyalar saytda layihələr