Проекти за басейни

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Басейни

Стандартно изпълнение на басейн 2С-09-15 (код 258/61)/ 2С-09-15/67

Индекс: 18052300
документация:
Работна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
810 MB
Файлов формат:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $3,150.00
Отстъпка:

Проект на спортно-възстановителен комплекс

Индекс: 83.112.236
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
222 MB
Файлов формат:
*.pdf, редактируеми формати
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,150.00
Отстъпка:

Типов проект 294-3-30

Индекс: 20121900
документация:
Проектна и работна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
614 MB
Файлов формат:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,000.00
Отстъпка:

Проект на закрит спортен комплекс

Индекс: 95.140.276
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
560 MB
Файлов формат:
*.pdf
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,000.00
Отстъпка:

Проект на спортен комплекс

Индекс: 22.155.228
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
465 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,000.00
Отстъпка:
Page 1 от 4

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Басейнът е вид спортно съоръжение. Според предназначението си басейните се делят на бански, образователни, спортни и смесени, които се проектират върху естествени и изкуствени водоеми. Методите за пространствено-планировъчни решения за този тип структура се определят от взаимното разположение на два блока - основната баня и спомагателните помещения. Така разполагането им може да бъде отстрани на основната зала, от едната страна на залата (надлъжно), по периметъра на залата (напречно), баните за плуване, скачане и обучение по плуване са разположени в отделни блокове, обединени от помощни помещения (блокирани). В ограничени зони се изграждат многоетажни басейни, където два основни блока (основната баня и помощните помещения) са разположени на различни етажи един над друг. Благодарение на спецификата на санитарно-хигиенните условия се определя графикът за движение на посетителите и разположението на басейните, подредени в правилната последователност: вестибюл и гардероб за връхни дрехи, последвани от зона за регистрация, след това съблекални, зала за подготвителни тренировки, бани и душове, вани за крака, основна зала за билярд. Маршрутите за движение на зрители и спортисти, както и местата им за престой (с изключение на басейни с малък брой зрители) трябва да бъдат разделени. Стаята за подготвителна тренировка е разположена между съблекалните и санитарния възел. Помощни ите помещенията са разделени на следните основни групи: сервизни помещения, помещения за радио- и телевизионни коментатори и пресбюро; зрители и спортисти; рефери и треньори; административни и битови помещения. Помещенията за зрители включват фоайета, съблекални, фоайета, коридори, бюфети, санитарни възли, билетни каси и стаи за VIP посетители. За спортисти: закуски, фоайета с гардеробни, душове, медицински кабинет, съблекални, стаи за масаж, пунктове за оказване на първа помощ, стаи за почивка на спортисти и подготовка преди излизане.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта