Хотелски проекти

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Хотели

Проект на хотел 14 етажа

Индекс: 89.196.281
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
653 MB
Файлов формат:
*.pdf
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,887.00
Отстъпка:

Нискоетажни медицински и хотелски комплекс

Индекс: 26.137.216
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
709 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,360.00
Отстъпка:

Хотел с банен комплекс

Индекс: 57.118.284
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
437 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,140.00
Отстъпка:

Проект за хотел

Индекс: 54.178.248
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
1367 MB
Файлов формат:
*.pdf
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $980.00
Отстъпка:

Хотел с подземен паркинг (гараж)

Индекс: 64.183.226
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
687 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $560.00
Отстъпка:
Page 1 от 3

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Хотелите са много разнообразни по предназначение, брой жители и ниво на комфорт. Според предназначението си те се разделят на следните групи: общ тип; станция и специално за посетители, които идват в командировка за провеждане на срещи, преговори, конференции; туристически и курортни; за автотуристи. Всяка група хотели има свои специфични особености, както и свой специален състав на обслужващи помещения. В зависимост от нивото на простор, комфорт, техническо оборудване и обем на услугите, хотелите се разделят на 5 категории: 5 звезди, 4; 3; 2; 1. Местоположението на хотела и гледката от прозореца на стаята също играят важна роля. Стаите са единични и многостайни. Обемно-пространствената композиция на хотелите се получава от подходящото разположение на двата му основни обемни елемента - жилищна част и обществена част. Жилищната част е с различна етажност и сравнително малка застроена площ, обществената част надвишава площта на жилищната група и е с височина 1-3 етажа. Съвременните хотели включват няколко групи помещения, функционално свързани чрез специфични технологични връзки между техните части: рецепция и обслужващи помещения (фоайе група), жилищна група помещения, помещения за обществено хранене, административни, обслужващи, спомагателни и битови помещения, както и група инженерни оборудване. Градоустройствените изисквания и решението на общия план на обекта също зависят от вида на хотелите. Най-разпространени са общите хотели, които осигуряват развита система от обслужващи помещения. Разполагат се по правило в централната част на града, недалеч от транспортни пътища, като се имат предвид удобните връзки с обществени и бизнес центрове, което предопределя необходимостта от намиране на тяхното изразително композиционно и обемно-пространствено решение.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта