Проект на хотел за 40 легла

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Проект за хотел

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $980.00
Отстъпка
Цена $980.00
Индекс: 54.178.248
документация: Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели: всички раздели
Обем данни: 1367 MB
Файлов формат: *.pdf
Експертно мнение: положителен
Технически и икономически характеристики на проекта за капитално строителство
Площ на обекта в границите на парцела, включително: ha: 12,0215
площ на обекта в проектните граници, ха: 1,946
Площ на застрояване, м2: 2470,0
Обща застроена площ, м2: 8170,0
Строителен обем на сградата, м3: 33635,0
Етажност: 1-3
Брой места в спортния интернат, място: 50 бр
Легла в хотела, място: 40
Прогнозна цена на базовото ценово ниво от 2001 г. (без ДДС)
Общо: хиляди рубли: 52 827,02
Строително-монтажни работи: хиляди рубли: 39
Оборудване, хиляди рубли: 8
Други разходи, хиляди рубли: 5
включително
IDP, хиляди рубли: 2
възстановими суми, хиляди рубли: 80,74
Прогнозна цена при текущо ценово ниво октомври 2011 г. (включително ДДС)
Общо: хиляди рубли: 397 310,91
Строително-монтажни работи: хиляди рубли: 335
Оборудване, хиляди рубли: 28
Други разходи, хиляди рубли: 33
включително
IDP, хиляди рубли: 8
ДДС, хиляди рубли: 60 587,87
възстановими суми, хиляди рубли: 689,46

Архитектурни и пространствено-планировъчни решения

Хотелска сграда с 40 легла и спортен интернат за 50 места. Сградата е 1-3 етажна със сутерен (не влиза в надземните етажи). Сградата е със сложна планова форма с размери по осите 73,70 х 73,70 м. В съответствие с функционалното предназначение сградата е проектирана от три блока: пансионен блок и хотелски жилищен блок, обединени от централен обществен блок с кафене и конферентна зала. Височината на 1-3 етажа на сградата на общежитието на интерната и жилищната сграда на хотела = 3,6 м. Височината на сградата на общежитието на интерната и жилищната сграда на хотела от плановата маркировка до върха на парапета е 14,05 м; максималната височина на централния обем на сградата от плановото ниво на терена до върха на парапета е 18,85 m. В сградата е предвидено да се помещават интернат с 50 легла за деца от 14 до 19 години и хотел с 40 легла за футболни отбори и придружители. Интернатът и хотелът са проектирани със самостоятелни изолирани входове и с възможност за преминаване на ниво 1 етаж към фоайето на централния обществен блок. В сградата на общежитието на интерната от 1-ви до 3-ти етажи са проектирани 23 едностайни единични стаи и 14 едностайни двойни стаи като част от хол с вестибюл и санитарен възел с душ; на 1-ви етаж са проектирани стая за самообучение, стая за отдих, изолационна стая, административни помещения на интерната и помощни помещения за обслужващия персонал; на приземния етаж се помещават жилищните помещения на обслужващия персонал и обучителите на интерната, кабинетът на дежурния учител, и технически помещения. За вертикална комуникация между етажите 1-3 са предвидени две стълбища с достъп навън директно или през фоайето, за комуникация между партер и етаж 1 е предвидено отделно стълбище с излаз към улицата. Проектиран е пътнически асансьор, пригоден за транспортиране на пожарни екипи, с товароносимост 1000 кг (от ниво партер). В жилищната сграда на хотела са проектирани 34 едностайни единични стаи, състоящи се от дневна с антре и санитарен възел с душ кабина и 3 двустайни двойни стаи. На 1-вия етаж има фоайе на хотела с място за дежурен администратор, стая за съхранение на багаж, административни помещения на хотела и сервизни помещения за хотелския персонал; на партерния етаж са битови помещения за персонала на хотела, технически помещения и перални. помещения на хотела и интерната, включващи перално помещение, сушилня и гладачно помещение и две складови помещения. За вертикална комуникация между 1-ви и 3-ти етажи на хотела са предвидени две стълбища, с достъп навън директно или през фоайето, за комуникация между партер и 1-ви етаж е предвидено отделно стълбище с излаз на улицата. . В централния обществен блок на 1-ви етаж са разположени фоайе със стая за охрана, гардеробна и санитарни възли за посетители, сервизни помещения и кафетерии с отделен вход, на 2-ри етаж са разположени кафе-помещения с трапезария за 50 места, на 3 етаж има фоайе и конферентна зала за 296 места. За вертикална комуникация между етажи 1-3 са предвидени две стълбища, с достъп навън през фоайето. В едноетажна пристройка с отделен изход от двора, жилищната сграда на хотела е в съседство с помещенията на възстановителен комплекс за спортисти над 17 години със сауна, душове, стая с басейн с сауна, стая за релакс и стая за масаж. Главният вход към реставрационния комплекс е осигурен от фоайето на хотела. От стълбищните клетки има четири изхода към покрива. Настилката е равна, с организиран вътрешен дренаж. Пълнежът на прозоречните отвори е направен от металопластични прозоречни блокове с двоен стъклопакет. Външно изпълнение на фасадите: сутерен – облицовка на стените на надземните етажи с гранитни плочи – завършване с гранитогрес по системата вентилируема фасада. Интериорната декорация е проектирана в съответствие с функционалното предназначение на помещенията. Предвидени са мерки за осигуряване на препитанието на хората с увреждания. Главната входна веранда е проектирана с две рампи. За повдигане на родители с увреждания от фоайето на главния вход до ниво 1-ви етаж до сградата на администрацията на интерната е предвиден наклонен асансьор на открито стълбище, проектирана е противопожарна зона на 1-вия етаж и санитарен възел за МГН във фоайето.

Конструктивни и пространствено-планировъчни решения

Сградата е проектирана в монолитни стоманобетонни конструкции, разделени на три деформационни блока в съответствие с функционалното предназначение: общежитието на интерната, жилищната сграда на хотела и централната част - обществения блок. Конструктивното решение на спалните и жилищните сгради е напречна стенна система с две надлъжни стени. Стъпката на напречните стени е 4,50 м. Стените са с дебелина 180 мм, подовите плочи са с дебелина 200 мм. Конструктивното решение на обществения блок е напречна стена с колони във входната част на блока. Колони със сечение 500х500 мм; стени с дебелина 180 мм. Подови плочи с дебелина 200 mm върху греди със сечение 500x400 mm. Покривът на сауна басейна е сглобяеми стоманобетонни плоски плочи върху стоманени греди; покритието на конферентната зала е сглобяема стоманобетонна куха настилка. Стабилността и пространствената твърдост на сградата се осигуряват от съвместната работа на монолитни подове и вертикални носещи конструкции. Материал на надземните конструкции - бетон клас В25; клас фитинги AIII. Изчисленията на носещите конструкции на сградата са извършени с помощта на софтуерния пакет SCAD. Нивото на отговорност на сградата е нормално. Външни стени: неносещи - етаж по етаж, подпрени на етажи и се състоят от газобетонни блокове клас B3.5 с плътност 600 kg/m3, дебелина 300 mm, носещи - монолитен стоманобетон , сутеренни стени - монолитни стоманобетонни трислойни с изолация в средната зона. Изолацията на външните стени на сградата е част от системата за фасадни завеси, чието закрепване към носещите конструкции на сградата е разработено в работната документация в съответствие с действащия технически паспорт на Министерството на регионалното развитие на Руска федерация. Основите са проектирани въз основа на извършени инженерно-геоложки проучвания на строителната площадка. Конструкцията на основите е монолитна стоманобетонна плоча с дебелина 500 mm върху естествена основа от пясък със средна плътност с разчетни характеристики ρ = 2,04 t/m3, φ = 29°, c = 0,03 kgf/cm2, E = 150 kgf. /cm2. Проектна газ – 3,6см. Материал на подземните конструкции - бетон клас В25; W6; F100; Фитинги от клас AIII. Хидроизолация на сутерена от подпочвени води: използването на висококачествен водоустойчив бетон за фундаментната плоча и външните стени на сутерена, полагането на хидроизолация от рогозки Voltex в основата на фундаментната плоча и по външната повърхност на стените на сутерена, използване на хидроизолационни уплътнения при бетониране на работни фуги. Относителното ниво от 0,000 съответства на абсолютното ниво от 24.58.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта