Проект за дача

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Проект за дача

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $210.00
Отстъпка
Цена $210.00
Индекс: 51.184.293
документация: Проектна и работна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели: всички раздели
Обем данни: 579 MB
Файлов формат: *.pdf, редактируеми формати
Състав на проекта:

изтеглете състава на проекта

Технически показатели на обекта

Площ на парцела, м2: 4222,0
Площ на територията в границите на подобрението, m2: 1552,7
Площ на твърда повърхност, m2: 485,5
Озеленена площ, м2: 834,7
Застроена площ, м2: 160,1
Коефициент на застрояване, %: 0,06
Коефициент на озеленяване, %: 0,8
Брой етажи, етаж: 2
Брой етажи, етажи: 2
Строителен обем на сградата, м3: 792
Обща застроена площ, м2: 208,7
Клас на конструктивна пожарна опасност на сградата, С2: 12
Клас на функционална пожарна опасност на сградата, Ф1,2: 13
Брой жители, хора: 3

Проектът на къщата е проектиран за следните условия: Районът на застрояване принадлежи към II Б климатичен район; Средната скорост на вятъра през зимата е 4 м/сек; Средната температура на студен петдневен период е -26°C;  Тегло на снежната покривка - 1.80 kPa (III район); Натоварване от вятър - 0.30 kPa (II регион).

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

Обемно-пространственото и архитектурно решение на сградата е направено на базата на проектното задание и функционалността на процесите. Нежилищна сграда (дача) с обща площ от 203,00 м2, проектирана на два етажа.
Обемът на сградата на приземния етаж включва: вестибюл, антре, стаи, бани, пещ и кухня. На втория етаж има антре, стаи и санитарен възел. Височината на първия етаж е 2,7 м, на втория – 2,5 м. Сградата е снабдена с междуетажна стълба.
Сградата е с един централен вход, откъм задната фасада има два изхода към терасата от територията на хотела. За нежилищна сграда (дача) се приемат: Основи – монолитна стоманобетонна плоча; Носещи конструкции – дървена рамка; Подове - на дървени греди; Стълбище – дървена конструкция; Ограждащи стенни конструкции - изолирани мин. с вата рамка от дървени греди, обшита отвън с дървени плоскости по обшивката (имитация на дървен материал), а отвътре с гипсокартон за вътрешна декорация. Вътрешни прегради - изолирани мин. рамка от памучна вата, изработена от дървени греди, обшита от двете страни с гипсокартон за вътрешна декорация Покривът е двускатен, със сложен профил, от битумни керемиди, с външно отводняване. Дограмата е дървена дограма. Вратите са дървени.

Дизайнерски решения над 0.000

Този проект включва разработването на дървена рамка за жилищна сграда. Нивото на готовия под на помещението се приема като условно ниво 0.000, което съответства на абсолютното ниво 154,50 на генералния план. Конструкциите, използвани в проекта, имат граници на огнеустойчивост и граници на разпространение на огън върху строителни конструкции, изисквани в SNiP 21-01-97* „Пожарна безопасност на сгради и конструкции“ за сгради с степен на огнеустойчивост II. Проектът се основава на следните материали: технически спецификации; стандарти за проектиране на пожарна безопасност; санитарно-хигиенни норми и правила, правила за опазване на околната среда; дИзгражда се етаж по етаж, като долните и междуетажните етажи са едновременно работни равнини, върху които се монтират стените на даден етаж в хоризонтално положение и след това се монтират вертикално. Рамката на къщата е сглобена етаж по етаж. Основата служи като работна равнина при монтажа на стените на първия етаж. Те се сглобяват хоризонтално в готови блокове, които след това се повдигат, поддържат и закрепват на място. След монтирането на стените върху тях се полагат междуетажни греди, върху които се полагат подови плочи.Така се създава нова работна равнина, върху която се монтират стените на втория етаж. След изграждането на рамката, следващите етапи на строителството са изграждането на външния покрив и външната обшивка или обшивка. Също така са монтирани прозорци и врати.След издигането на рамката се монтират тръби и канали за инженерно оборудване. След това върху рамката се монтират изолация и облицовка, след което започват вътрешни и довършителни работи. Външните стени на сградата и част от вътрешните прегради са носещи. Стените са с еднаква височина с изключение на някои стени на втория етаж. Стените се състоят от рамка (стойки 173x44), симулаторна дървесина (панел от специално изсушен смърч) 28x218 mm, дъска за вентилационна междина 22 mm (решетка), защита от вятър 12 mm пореста плоскост от дървесни влакна), решетки (контрарешетка) 50 мм, минерална вата 50 +175 мм, пароизолационна пластмаса 0,2 мм, гипсокартон 13 мм. Рамката се състои от горни и долни нишки, както и рамкови опори и напречни греди за отвори на врати и прозорци. Дървените подове са сглобени от греди и кръгли греди, които минават по целия периметър на къщата. Системата от междуетажни греди се състои от таванна плоча (облицовка от смърч 14x120 mm), обшивка 22x100 mm, подови греди 45x198 mm от дървесина клас T24, обшивка 22x100 mm, ПДЧ, импрегнирана под налягане в помещения с висока влажност. Дървените конструкции са изработени от иглолистна дървесина 2 клас с влажност не повече от 20%. Механичната обработка на дървените конструкции трябва да се извърши преди защитната им обработка. Ако по време на монтажа или монтажа се извършва допълнителна механична обработка, защитното покритие трябва да се възстанови. Антисептичната и противопожарната защита на дървесината трябва да се извършва с препарата "Asfor Extra" в количество най-малко 260 g / m², сертифициран в Руската федерация за противопожарна и биозащита, осигуряващ труднозапалимо състояние от категория 2. Дължините на елементите трябва да бъдат проверени на място преди рязане и монтаж в проектната позиция.

фундамент

Основата е плитка стоманобетонна ивична основа, конструктивно подсилена поради малки натоварвания. Изборът на типа основа е свързан с частичното използване на съществуващата основа на дачата, определянето на дълбочината и размерите на основите е направено в съответствие с инженерно-геоложки проучвания, извършени през септември 2013 г. Основите се основават на почви със следните проектни характеристики: Име на почвата FCYE e, град. kpa kn/m3 MPa, пясъчна възглавница 38 2 16 0.55. В съответствие с доклада за хидрогеоложки проучвания, подпочвените води са открити на дълбочина 0,1-0,7 м, на абсолютни нива 38,6-39,4 м. Основните почви трябва да бъдат защитени от влага от повърхностни води, както и от замръзване по време на строителството. Изграждането на основи върху замръзнала почва не е разрешено. Армировъчните работи трябва да се извършват в съответствие с чертежите на проекта, работния проект и изискванията на GOST 8478-81 "Мрежа заварена за стоманобетонни конструкции. Технически условия", GOST 10922-90. "Заварени армировъчни и вградени изделия, заварени връзки на армировка и вградени изделия от стоманобетонни конструкции. Общи технически условия." Класовете на армировъчната стомана се приемат съгласно GOST 5781-82. За да фиксирате пръчките на долната зона, използвайте инвентарни скоби. Използвайте остатъци от армировка, натрошен камък, дърво и др. забранено. Полагането на бетонната смес трябва да се извършва непрекъснато. Евентуалното прекъсване на бетонирането на всеки следващ слой не трябва да надвишава времето за втвърдяване на бетонната смес от предишния. Основите трябва да бъдат натоварени с проектното натоварване, след като бетонът достигне 100% от проектната си якост. Хидроизолация на фундаментна плоча на кота. +0.040 с материал G-ST-BP-P/P -3.0 Вертикална хидроизолация - "Autocrin". Основната армировка се изпълнява с единични пръти ∅10 AIII и 10 A-I0 mm. Заплетете пресечните точки на пръчките с тел за връзване поне на всяко второ пресичане. Дъговото заваряване е забранено. Бетонирането на плочата трябва да се извършва без прекъсване, внимателно уплътняване и вибриране на бетонната смес. Разстоянието между кофража и армировката, ако не е посочено, е 30 mm. Работните фуги, в зависимост от размера на фугите (обема на бетона за полагане), трябва да бъдат съгласувани с проектантската организация. 

Упълномощаване

Категории проекти в сайта