Проекти на учебни заведения

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Учебни съоръжения

Детска школа по изкуства проект 100 места

Индекс: 17072301
документация:
Проектна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
720 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,200.00
Отстъпка:

Детска школа по изкуства проект 300 места

Индекс: 06092100
документация:
Проектна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
260 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,100.00
Отстъпка:

Детска школа по изкуства проект 400 места

Индекс: 28072100
документация:
Работна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
620 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,050.00
Отстъпка:

Детска школа по изкуства за 320 места (BIM)

Индекс: 03092003B
документация:
Подробна документация, BIM модел
раздели:
според състава
Обем данни:
360 MB
Файлов формат:
*.ifc, *.rvt
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,000.00
Отстъпка:

Детска школа по изкуства проект 100 места

Индекс: 17072300
документация:
Проектна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
680 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,950.00
Отстъпка:
Page 1 от 4

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Образователните обекти са разделени на следните видове:

- общообразователни, лицеи, гимназии, училища, гимназии и други образователни институции;

- професионални учебни заведения, преквалификация на специалисти и производствени работници, както и институции за професионално обучение;

- висши учебни заведения;

- институции за следдипломно обучение;

- учебни комплекси (центрове), които се състоят от няколко учебни заведения, могат да бъдат от една и съща или различна степен на обучение, междуучилищно обучение и производствени предприятия.

На територията на учебните заведения са предвидени зони в зависимост от техните функции, като:

- зона за обучение;

- зона за почивка;

- икономическа зона;

- физическо възпитание и спорт;

- учебно-производствена дейност;

- образователна и изследователска дейност;

- жилищни (ако има клубове).

Парцелът осигурява достъп за транспорт на спешна помощ до сградите, обходни пътища около сградата и паркинг за автомобили на територията, както и други превозни средства, като се вземат предвид местата за паркиране на специализирани автомобили за хора с увреждания. Учебните заведения осигуряват функционални групи помещения, които зависят от вида на учебното заведение, а именно:

- медицински грижи;

- гостни (в професионални и висши учебни заведения);

- клуб и развлечения;

- физическо възпитание и спорт;

- административно-обслужващи;

- Кетъринг;

- обучение и производство;

- библиотека;

- училищни класни стаи, лаборатории и занимални;

- образователни и научни (университетски);

- помощни и битови помещения (фоайе, гардероби, рекреационни, санитарни възли, складови помещения и др.).

Днес учебните заведения са оборудвани със система за топла и студена канализация, канализация, дренажи, отопление, вентилация, електрическо оборудване, комуникации и аларми.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта