Проект за офис център

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Офис център

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $2,030.00
Отстъпка
Цена $2,030.00
Индекс: 3.120.269
документация: Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели: всички раздели
Обем данни: 975 MB
Файлов формат: редактируеми формати
Експертно мнение: положителен
Сграда на офис център
Проектна документация без оценки и резултати от инженерни проучвания за реконструкция на сградата за настаняване на офис център
Технически и икономически характеристики на проекта за капитално строителство
Площ на парцела, хектари: 0,1047
Застроена площ, м2: 572,30
Обща площ на сградата, включително m2: 1673,0
изграден паркинг, м2: 137,25
Строителен обем на сградата, вкл.м3: 7932,70
изграден паркинг, м3: 411,75
Етажност: 3-4

Архитектурни и пространствено-планировъчни решения

 На мястото има съществуваща изведена от експлоатация сграда отпреди 1917 г. Сградата е сложна по план, 1-2 етажа, с таванско помещение, без сутерен. Размерите на сградата са 59,9х15,6 м. Външните стени и вътрешните носещи стени са изградени от масивна тухла. Покривът е двускатен, покривът е от поцинкована ламарина. Проектната документация предвижда демонтаж на част от съществуващите основи, демонтаж на съществуващи стени, прегради, подове и покрив на сградата, изграждане на нови конструкции с възстановяване на външния вид на главната фасада към Волковски проспект. Проектираната сграда на офис центъра се състои от два обема с различна височина: триетажен между съществуващите сгради, с изглед към Волковски проспект, и четириетажен, опънат в дълбините на обекта. Сградата е проектирана без сутерен и таван, триетажната част е с мансарден етаж. Нивото на готовия под на първия етаж се приема като относителна кота 0,000, съответстваща на абсолютна кота 6.80 м. Максималната височина на сградата от плановото ниво на терена до парапета след реконструкцията е 15,0 м. Главният вход на сградата се осъществява откъм дворната част. На партерния етаж са проектирани: фоайе с помещения за охрана и администрация, конферентна зала, заседателна зала, складово помещение за използвани луминесцентни лампи, сървърно помещение, санитарен възел, помещение за почистваща техника и технически помещения: ИТП , водомерен уред, електроцентрала. На ниво партер е проектиран изграден неотопляем закрит паркинг за 6 автомобила. В прилежащата зона към съществуващата сграда се предвижда възстановяване на арката с височина 2,7 м. На втория, третия и таванския етаж са проектирани офис площи, заседателни зали, съблекални и санитарни помещения. На четвърти етаж са проектирани: кабинет на директора със стая за почивка и заседателна зала, офис помещение, санитарен възел, сервизно помещение и вентилационна камера. Височината на първия етаж е 2,7 м, на втория, третия и четвъртия - 3,0 м, минималната височина на таванския етаж е 1,78 м, максималната е 3,0 м, височината на паркинга е 3,0 м. Четвъртият етаж е проектирана тераса, на втори, трети и четвърти етажи има балкони с излази от антретата на етажа. Еркерите са проектирани отстрани на главния вход на ниво 2-4 етаж. За вертикална междуетажна комуникация са предвидени две стълбищни клетки и два асансьора без машинно помещение с товароподемност 630 и 1000 кг, с размери на кабините съответно 1100х1400 и 2100х1100. Има два разпръснати евакуационни изхода от всеки етаж. Външните стени са от монолитен стоманобетон с изолация от газобетонни блокове с окачена система „Краспан“. Фасадата към Волковски проспект е покрита с керамични плочки. Вътрешните стени и прегради, в зависимост от функционалното предназначение на помещенията, са проектирани: от тухли, монолитен стоманобетон, газобетонни блокове и гипсокартонени листове върху метална рамка, изпълнена с плочи от минерална вата; в помещения с мокри условия - от влагоустойчиви гипсокартонени листове, покрити с керамични плочки. Покритието на четириетажната част е плоско, покривът е валцуван с чакълен насип, а дренажът е вътрешен. Покритието на триетажната част е двускатно, покривът е от поцинкована стомана, отводняването е външно, организирано. Прозорците и балконските врати са металопластикови със стъклопакет. Вътрешната декорация се извършва в съответствие с функционалното предназначение на помещенията. В проектната документация е предвидена достъпност на сградата за трудноподвижни лица.

 Конструктивни и пространствено-планировъчни решения

 В съответствие с техническото обследване сградата е построена преди 1917 г. (пристроени са през 1920-1930 г.) по схемата на стената. Външните стени са носещи тухли с дебелина 510770 мм. Техническото състояние на тухлените стени е аварийно. Вътрешните стени са носещи тухлени с дебелина 380510 мм от червена керамична тухла. Техническото състояние на стените е аварийно. Таванът е метален двутавр No20 с дървен и монолитен цименто-пясъчен пълнеж. Техническото състояние на подовите конструкции е аварийно. Покритие - метален покрив върху дървени греди. Техническото състояние на покривните конструкции е аварийно. Основите са лентови лентови основи. Техническото състояние на основите е експлоатационно. Основата на основите е огнеупорна глина с полутвърди слоеве. В проектната документация е предвиден демонтаж на съществуващи надземни конструкции. В проектната документация е предвидено укрепване на съществуващи основи под част от стените в упорната зона на съседни сгради и поставяне на нови основи за новопостроени конструкции. Реконструираната сграда е проектирана по смесена конструктивна схема. Колоните са монолитни стоманобетонни. Основната стъпка на колоните е 4,5x6 m, сечението на колоните е 400x400 mm. Бетон B25. Подовете са безгредови, плочи от монолитен стоманобетон с дебелина 250 мм. Бетон B25. Външните стени са носещи от монолитен стоманобетон с дебелина 250 мм и самоносещ газобетон с дебелина 375 мм. Газобетон клас D600, B3,5, стенен бетон B25, F150. Вътрешните стени са от монолитен стоманобетон с дебелина 250 мм и тухлени прегради с дебелина 250 мм. Бетон B25. Тухла марка КОРПО 1НФ/150/2.0/50. Стените са изолирани с вентилируема фасадна система Kraspan Vst (VStN). Пространствената твърдост и стабилност на сградата се осигурява от съвместната работа на стоманобетонни стени, твърдостта на носещите елементи на колоните и твърдите дискове на подовете. Изчисленията на носещите конструкции са извършени на компютър с помощта на програмата ЛИРА 9.6. Стълбите са от монолитен стоманобетон. Бетон B25. Фундаментите са решени като ивични фундаменти (напречни ивици) от монолитен стоманобетон. Бетон B25,W6, F150. Максимален натиск върху фундаментната почва p=1,8 kg/cm2. Изчисленията на основата бяха извършени на компютър с помощта на програмата LIRA 9.6 и ръчно с помощта на формулите на SNiP. Относителната кота 0,000 отговаря на абсолютната кота +6.80 м. В проектната документация е предвидено поставяне на основи за механизиран паркинг (в проекта не са предвидени надземни паркинг съоръжения). Фундаментите са решени като ивични фундаменти от монолитен стоманобетон. Бетон B25,W6, F150. Съгласно доклада за инженерно-геоложки проучвания, основата на основите е огнеупорна глинеста почва с полутвърди слоеве с E = 110 kg/cm2, φ = 210. Проектна устойчивост на фундаментни почви R=5,98 kg/cm2. Максималното ниво на подпочвените води е на дълбочина 0,8 m от дневната повърхност. Подземните води са неагресивни към бетона с нормална пропускливост.  

Упълномощаване

Категории проекти в сайта