Проекти на складове и складови комплекси

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Складове, складови комплекси

Многофункционален комплексен проект

Индекс: 32.141.242
документация:
Проектна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
2869 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $6,336.00
Отстъпка:

Проект на склад 18*60

Индекс: 13121900
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
420 MB
Файлов формат:
Редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $5,200.00
Отстъпка:

Терминален комплекс

Индекс: 35.147.280
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
1324 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $4,650.00
Отстъпка:

Проект за производствено-складов комплекс

Индекс: 89.180.286
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
AR, VK, GP, OiV, Tech. регламенти, технически спецификации, ES
Обем данни:
35,4 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $4,560.00
Отстъпка:

Проект на складов комплекс с паркинг

Индекс: 42.189.285
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
Всички раздели
Обем данни:
359 MB
Файлов формат:
*.pdf
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $3,326.00
Отстъпка:
Page 1 от 8

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Складът е структура, която с помощта на разнообразно оборудване и развита вътрешна транспортна система осигурява приемането, разтоварването и съхранението на стоките, подготовката им за потребление и доставка до потребителя. Складът трябва да се разглежда като част от логистичната система. Според предназначението си складовете се делят на следните видове: производствени, транзитно-претоварни, митнически, резервни и др. Складът се състои от следните елементи:

- разтоварна зона, която се намира в близост до приемната експедиция и складовата приемна зона;

- приемната част, която е в съседство със складовата зона, разполага с места за временно съхраняване на стоки до конкретното им приемане и регистриране;

- основната складова площ, която е оборудвана с различни видове технологично оборудване в зависимост от вида на склада, особеностите на състава му, себестойността на стоката, нейната партида и специфика и др.;

- зона за комисиониране, която е оборудвана с технологично оборудване, съобразено с характеристиките на самия продукт и избраната система за комисиониране;

- системи за обработка на товари, които се използват за придвижване на стоки в обекта;

- информационна система, която отчита разположението на стоките.

Важно е да се вземе предвид технологията за складиране на товара и какво оборудване ще се използва, тъй като от това зависят изискванията към конструкцията на сградата, оградните конструкции, подовата конструкция и др. Необходимо е да се разработят удобни входове и изходи, места за разтоварване и товарене на превозни средства, паркинг, като се вземат предвид транспортните потоци и алеите към комплекса.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта