Проекти за спортни съоръжения

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Спортни обекти

Стандартно изпълнение на басейн 2С-09-15 (код 258/61)/ 2С-09-15/67

Индекс: 18052300
документация:
Работна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
810 MB
Файлов формат:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $3,150.00
Отстъпка:

Спортна сграда типов проект 2С-09-8 (99-56/61)

Индекс: 11042400
документация:
Проектна и работна документация, включително разчети
раздели:
всички раздели
Обем данни:
690 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,750.00
Отстъпка:

Спортен ски стадион

Индекс: 52.134.259
документация:
Проектна и работна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
1094 MB
Файлов формат:
редактируеми формати
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,650.00
Отстъпка:

Проект за ледена арена

Индекс: 151118
документация:
Проектна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
497 MB
Файлов формат:
*.dwg
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,600.00
Отстъпка:

Многофункционален спортен комплекс

Индекс: 17091900
документация:
Проектна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
714 MB
Файлов формат:
pdf, други формати
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $2,510.00
Отстъпка:
Page 1 от 14

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Преди да се пристъпи към проектиране и изграждане на спортни съоръжения, е необходимо подробно да се обсъдят техническите изисквания към проектираното спортно съоръжение, възможностите и източниците за финансиране на строителството, както и осигуряването на строителни материали и работна ръка. Организаторите на бъдещото строителство трябва преди всичко ясно да разберат предназначението на спортното съоръжение, неговия клас, капацитет, състав на основните сгради (терени, терени, зали), спомагателни помещения и съоръжения за зрители. След това трябва да определите прогнозната цена на бъдещите строителни работи. Ако строителството се извършва по стандартен проект, тогава прогнозната цена се определя от общата оценка на проекта. Когато използвате индивидуален проект, трябва сами да изчислите приблизителната цена на строителните работи. След определяне на стойността на строителството е необходимо да се реши въпросът, свързан с финансирането на проектирането и строителните работи. Проектирането се извършва от държавни проектантски организации и частни бюра. Ако проектът ще бъде разработен от държавна проектантска организация, тогава клиентът трябва да постигне в своята висша организация възлагането на граници на проектантската работа и включването им в държавния план. Лимитите са планираните обеми на капиталовите инвестиции (материални и човешки ресурси), разпределени от държавните органи за планиране. След намиране на пари и лимити за проектиране и изграждане на спортно съоръжение, клиентската организация, заедно с проектантската организация, разработват и подготвят за одобрение одобрения за проектиране на това съоръжение. Заданието за проектиране трябва да вземе предвид проекти за регионално планиране, както и проекти за планиране и развитие на градове и селски селища, микрорайон или поземлен имот, който включва територията, планирана за застрояване. Заданието за проектиране е основата на бъдещия проект. При подготовката му основна роля има технолог-специалист по физическо възпитание. В заданието за проектиране трябва да бъдат посочени следните данни: 1) броят и контингентът на спортистите и спортистите, за които е предназначен строителният проект; 2) списък на конструкциите и техния капацитет; 3) приблизително изчисляване на площта на обекта за строителство, като се вземат предвид озеленяването, алеите и паркингът за автомобилистите; 4) финансова схема, съгласувана с финансовите и материални възможности на клиента. При изготвяне на задания за проектиране на големи съоръжения (стадиони, спортен дворец) се разработва предпроектно проучване за строителство, което разглежда въпросите за рентабилността на бъдещото спортно съоръжение. При избора на място за изграждане на спортно съоръжение е необходимо да се вземат предвид техническите, икономическите и санитарните изисквания. Техническите изисквания включват избор на най-благоприятните условия за физическо възпитание и спорт, както и съответствие със стандартите. Икономическите изисквания включват условията за правилен избор на територия. Мястото трябва да е възможно най-близо до източници на електричество, вода и пътища. Санитарно-техническите изисквания включват: влажност на площадката и ниво на подземните води, посока на вятъра, наличие на източници на отрицателно въздействие на вредни фактори (физически, химичен или биологичен произход). След разрешение от местните власти за разпределяне на място за строителство, организацията поръчва строителен паспорт от отдела на регионалния архитект или отдела за строителство и архитектура, без който е невъзможно да се проектира това спортно съоръжение. След сключване на споразумение с проектантската организация всички тези документи се прехвърлят към нея. В същото време, при сключване на договор, клиентът представя и сертификат на организация от по-високо ниво, за да осигури финансирането на всички възможни работи. Източници на финансиране на строителството и капиталните ремонти могат да бъдат държавни (централизирани и нецентрализирани) и частни капиталови инвестиции. Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на спортно съоръжение зависи от финансовите възможности на клиента, както и от възможностите на строителния изпълнител. Готовото спортно съоръжение се приема от клиента със специална комисионна. За да функционира пълноценно, всяко спортно съоръжение трябва да бъде оборудвано с подходящо спортно оборудване и да разполага с квалифициран персонал. Опитът показва, че по-голямата част от населението би искало да има спортни съоръжения в близост до домовете си. При изграждането на спортни съоръжения те се ръководят от числеността на населението и разстоянието му до местата на пребиваване. Според тези данни е възможно да се състави оптимална мрежова схема за спортни съоръжения. Квартални спортни съоръжения за ежедневни дейности: (Ниска степен на мрежа от спортни съоръжения), пешеходна достъпност - 5-7 минути, радиус на обслужване - 50-50м. Тези спортни съоръжения включват комплексни спортни площадки (за гимнастика, игри, лека атлетика) с обща площ от 120 m2. Тези структури са проектирани като комплекси за деца и възрастни. Регионални съоръжения за системни занимания със спорт за деца и възрастни. Тези съоръжения са проектирани да бъдат обединени в центрове за физическо възпитание и спорт в жилищен район. Пешеходно разстояние - 20 мин. Междуобластни съоръжения за специални спортове и самостоятелно физическо възпитание. Намират се на 20мин. пътуване с обществен транспорт. Общоградска спортна база за всички спортове, за висококвалифицирани спортисти. Наличността им е 30 минути.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта