Търговски и развлекателни центрове: Търговски комплекс с многоетажен паркинг

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Търговски комплекс с многоетажен паркинг

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $2,246.00
Отстъпка
Цена $2,246.00
Индекс: 59.120.290
документация: Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели: Всички раздели
Обем данни: 4253 MB
Файлов формат: *.pdf, *.dwg, други формати
Експертно мнение: положителен
Търговски комплекс с многоетажен паркинг

Проектна документация без разчет за изграждане на търговски комплекс с многоетажен паркинг

Технико-икономически показатели
Площ на парцела, м2: 39553
Застроена площ, м2: 32536
Обща площ, m2: 192034,67
Строителен обем, m3: 1060624,9

Архитектурни и пространствено-планировъчни решения

Конфигурацията на застроителния план на търговски комплекс с многоетажен паркинг е с форма на правоъгълен триъгълник - размерите на катетите в осите са 238,95м и 212,90м; хипотенуза - 291,20м. Надземната част на сградата е 5-етажна. Височината на 1-ви етаж е 7,65м, на останалите - 5,10м, на 5-ти - 4,3м. Височината на сградата до корниз е 23,50м. Височината на сградата е 32,0м. Подземната част на сградата е двуетажна (етажна). Височината на етажите е 2м. Композиционната основа на плановете на всички надземни етажи е двулъчева с проходи, отклоняващи се от многосветлинния атриум - източен и западен и свързващ ги с южен многосветлов атриум-пасаж под формата на леща, по протежение на ос, на която е разположен вторият вход. На 3,4 етаж, по протежение на източния и западния проход и част от южния, са разположени търговски предприятия (промишлени стоки), в пресечната точка на източния и южния проход има магазин за продажба на хранителни продукти. На мецанините (на кота +1) са разположени търговски, както и битови и административни помещения. На 3.760 етаж са разположени помещения на предприятия за търговия с промишлени стоки. На 2 етаж са разположени помещения на предприятия за търговия с промишлени стоки. На 3-ти етаж са разположени предимно групи от помещения за културно-развлекателни цели - кина, боулинг зали, детска площадка и съпътстващи заведения за обществено хранене - ресторанти, кафенета и закусвални. Връзката между надземните етажи е решена чрез вертикални комуникационни възли - ескалатори, асансьори, разположени на пресечната точка на проходи в атриумите. На 4 етаж има фитнес център с басейн, офис и технически помещения. Зареждането на търговските предприятия, продаващи промишлени и хранителни стоки, заведенията за обществено хранене се решават автономно за всяка група: храна от партерно ниво, промишлени стоки и предприятия за обществено хранене от 5-во ниво на подземната част. За доставка на промишлени стоки и обслужване на заведения за обществено хранене, разположени на етажите на надземната част, са предвидени две групи товарни асансьори. В подземната част на комплекса е проектиран 1-етажен паркинг с 2 паркоместа (1139-ви подземен етаж - 1 паркоместа; 497-ри подземен етаж - 2 паркоместа. Комуникацията между паркинг нивата се осъществява чрез две двурелсови рампи ). При проектирането на комплекса са взети решения за пространствено планиране, като се вземат предвид изискванията на стандартите за пожарна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за достъпност за хора с ограничена подвижност. Мерките за осигуряване на пожарна безопасност са разгледани в раздела „Специални технически условия за проектиране на противопожарна защита“.

 

Упълномощаване

Категории проекти в сайта