Търговски и развлекателни центрове: Многофункционален търговско-развлекателен комплекс (1-ви и 2-ри етап)

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Многофункционален търговско-развлекателен комплекс (1 и 2 етап)

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $2,115.00
Отстъпка
Цена $2,115.00
Индекс: 92.178.295
документация: Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели: Всички раздели
Обем данни: 625 MB
Файлов формат: *.dwg, *.doc, *.pdf и др.
Експертно мнение: положителен
Многофункционален търговско-развлекателен комплекс (1 и 2 етап)
Технико-икономически показатели
В цялата сграда
Площ на целия парцел, хектари: 3,4944
Застроена площ, м2: 27185,05
Обща застроена площ, м2: 76498,35
Строителен обем, m3: 530836,00
Брой етажи, етажи: 1, 2, 3, 4
Според първия етап
Застроена площ, включваща: м2: 16357,77
котелно помещение, м2: 98,55
Обща застроена площ, м2: 38910,0
Строителен обем, m3: 300972,0
Брой етажи, етаж: 1,2,3,4
За втория етап
Застроена площ, м2: 10827,28
Обща застроена площ, м2: 37589,0
Строителен обем, m3: 229864,0
Брой етажи, етажи: 1, 2, 3, 4

АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ.

Описание и обосновка на външния и вътрешния облик на обект на капитално строителство, неговата пространствена, планова и функционална организация. Проектираната сграда на търговско-развлекателния комплекс представлява заравнен обем, издигнат над повърхността на земята, чиято форма е продиктувана от конфигурацията на обекта. Сградата се състои от две части с различна височина, които са завършени от цилиндричния обем на кинокомплекса. В партерния етаж на сградата проектът предвижда изграждането на открит паркинг за 720 автомобила, част от който е триетажен, входни фоайета, товарни, технически и сервизни помещения. На втория етаж на комплекса са разположени помещения на магазин Maxidom, който е с височина 9,0 м до основата на конструкциите, помещения на хранителен супермаркет, търговски помещения под наем и сервизни помещения. На третия етаж на комплекса проектът предвижда разполагането на заведения за обществено хранене, кинокомплекс, включващ осем зали, зала за боулинг, билярд, търговски помещения под наем и офис помещения. Четвъртият етаж е технически, на него са разположени прожекционни и вентилационни камери.
Проектът предвижда възможност за изграждане на сградата на два етапа. Сградата на комплекса се намира в териториална зона С2 - зона за обслужваща и стопанска дейност от местно значение. Общият план е разработен в съответствие със санитарните и противопожарни изисквания и изискванията на градоустройствения план. Оформлението на генералния план отчита характеристиките на обекта за развитие и е проектирано с максимално възможно използване на територията. Тротоарите се проектират с 15 см над пътното платно. Организацията на релефа е решена, като се вземе предвид теренът и във връзка с подобренията на съществуващите улици и алеи. Отводняването на повърхностния отток се осигурява в цялата планирана зона в кладенци за дъждовна вода с по-нататъшно заустване в градската канализационна мрежа за дъждовни води. На места, където могат да преминават хора с увреждания, страничният камък трябва да бъде проектиран да бъде с височина 5 см. Озеленяването включва полагане на асфалтобетонова настилка на входовете на сградата и на откритите паркинги, настилка с тротоарни плочи в пешеходните зони, оформяне на тревни площи и засаждане на дървета и храсти. Изчисляването на необходимия брой места за временно съхранение на превозни средства е извършено въз основа на изискванията на Приложение K SP 42.133330.2011. Необходимият брой паркоместа според калкулацията е 646. Проектът предвижда изграждането на открит паркинг за 720 паркоместа, разположен непосредствено под комплекса и още 15 паркоместа са разположени на територията от главния вход на ж.к. . Така общият брой на паркоместата е 735. Около сградата има проход за противопожарна техника. Описание и обосновка на композиционните техники, използвани при оформянето на фасади и интериори на проект за капитално строителство. Основата на архитектурното решение е необходимостта от най-ефективно използване на територията, предложена за развитие, при спазване на технологичните изисквания на клиента. Плоският обем на сградата на комплекса, издигнат над земята, контрастира благоприятно с високите доминиращи жилищни сгради и в същото време не противоречи на ландшафта на речната заливна низина. Капандура, прорязваща обема на сградата, акцентира върху главния вход на комплекса. Интериорът на комплекса се разработва по отделен проект. Описание на довършителните работи на помещения за основни, спомагателни, обслужващи и технически цели. Декорирането на основните помещения включва използване на подови настилки от гранитогрес, боядисване на стените с боя на водна основа в светли цветове на 2 слоя и монтиране на окачени тавани според дизайнерския проект. Завършването на спомагателните помещения включва поставяне на подова настилка от керамични плочки, боядисване на стените с боя на водна основа в светли цветове на 2 слоя и поставяне на окачени тавани тип „Армстронг”. Завършването на обслужващите помещения включва поставяне на подови настилки от керамични плочки, стени от керамични плочки до височина 1,8 м, боядисване на стените отгоре с боя на водна основа в светли цветове на 2 слоя и поставяне на окачени тавани на фирма “Армстронг”. " Тип. Завършването на техническите помещения се извършва в съответствие с изискванията за тези помещения. Описание на архитектурни решения, които осигуряват естествена светлина на помещения с постоянна заетост. Всички стаи с постоянно обитаване са осигурени с естествена светлина чрез монтиране на прозорци и витражи във външните стени на сградата. Описание на архитектурно-строителните мерки за защита на помещенията от шум и вибрации. Помещенията, които са източници на шум (вентилационни камери, асансьорни шахти и др.), Ако са в съседство с помещения с постоянно обитаване, се отделят от тях с шумозащитни прегради. Вентилационните камери осигуряват монтаж на плаващи подове. Описание на решенията за декоративно, художествено и цветно довършване на интериора. Интериорът на сградата е разработен по отделен проект.

Дизайнерско решение

Обща характеристика на сградата

Проектираната сграда е многофункционален търговско-развлекателен комплекс, условно състоящ се в план от две вертикално изместени части: лявата триъгълна част, заоблена в края, и дясната правоъгълна част на сградата. Сградата е разделена на 5 блока, разделени един от друг с температурни компенсатори. Нивото на отговорност на сградата е нормално. Първият десен блок в оси 18-34 м/о А-Ж е двуетажна сграда с височина на първия етаж 5 м, на втория 11.815 м. Блокът е разделен на две части с дилатационна фуга м/о 25- 26. Блокът е със стълби и асансьори. На втория етаж на сградата има строителен супермаркет. Вторият блок в оси 9-11 м/о С-Г представлява три-четири етажна сграда с етажни височини 4,8,5,1,9,1 м в триетажната част на сградата и етажни височини 4.8,5, 4,8,4,365,!,XNUMX м в четириетажна част от сградата. Блокът разполага със стълбища, асансьори и ескалатори в централната част. На етажите на сградата са разположени офиси, вентилационни камери, търговски помещения, кафене.
Третият блок е разположен в оси 9-18 м/о S-GG. Сградата е триетажна със същите етажни височини като в блок 2. На партера има открит паркинг, а на останалите етажи търговски обекти. Блокът е със стълби и ескалатори. Четвъртият блок е разположен в оси 4-9 м/о М-ГГ. Сградата е триетажна с етажни височини 5, 5,1.9,165, XNUMX, XNUMX, XNUMXм. Блокът е със стълби и асансьори. Блокът е със стълби и асансьори. В блока има магазини и зала за боулинг. Пети блок е разположен в оси 1*-4 м/о N-GG. Блок от четири до пет етажни сгради с етажна височина 3,3,5,1,4,8,4,315м. Блокът е със стълби и асансьори. Блокът съдържа паркинг на партерните етажи и кино комплекс на горните етажи. На партерния етаж на всички блокове има открит паркинг. Най-високата кота на върха на сградата е 18,19 м. Интензитетът на сеизмичното въздействие е 6 бала, така че не са необходими допълнителни изчисления.

Монолитни стоманобетонни конструкции.

Конструктивната формация на сградата е пространствена рамка, състояща се от монолитни стоманобетонни конструкции: колони, подови плочи (безгредови и с монолитни греди), монолитни стени на стълбища и асансьорни шахти, метални връзки и стоманени покривни конструкции. Пространствената здравина и общата стабилност на сградата се осигуряват от съвместната работа на безгредови подови плочи и греди с вертикални монолитни елементи - колони, стени на асансьорни шахти, стълбища и метални връзки. Интерфейсните възли на монолитните конструкции са твърди и проектирани да приемат опорни моменти. Връзките между колони и основи са твърди. Рамкови колонни решетки 8,3*8,3; 6*9;12*27м. Монолитните стоманобетонни колони са квадратни, със сечение 60*60см. В оси 1-18 колоните на първия етаж имат капители с планов размер 1,6 * 1,6 m и дебелина 70 cm. Монолитни стоманобетонни подови плочи в оси 1-18 с променлива дебелина от 18 cm в обхвата до 32 cm в опорните зони с ширина 3 m. В оси 10-34 има монолитна стоманобетонна плоча с дебелина 25см. Греди за поддържане на ескалатор със сечение 60*75см, дългообхватни греди със сечение 60*90см. Стените на асансьорните шахти и стълбища са монолитни стоманобетонни с дебелина 30см. Стълбищата и площадките са монолитни стоманобетонни. Всички монолитни конструкции са от бетон клас В25, W6, F100, армиран с армировка клас А500С и А240.Плочата в оси 18-34 е от бетон клас В30, W6, F100. Външните стени са навесни сандвич панели и вентилируема фасада с керамични панели.

4. Метални конструкции

Стоманените конструкции на покрива на Многофункционалния търговско-развлекателен комплекс се състоят от следните части:
- стоманени покривни конструкции с пътеки;
- стоманени конструкции на капандура;
- стоманени конструкции на вертикални връзки между стоманобетон колони;
- стоманени рамкови конструкции.
Стоманените покривни конструкции представляват система от ферми и греди, върху които са положени греди и профилирани настилки. Греди с обхват 12 м - шпренгел, в който горната хорда представлява Това е I-лъч, а долният е изработен от кръгла стомана, подпората на фермата е изработена от горещо валцувани канали. Конструкциите на покривните прозорци са система от наклонени заварени греди с променливо напречно сечение и греди, към които са прикрепени прозорци с двоен стъклопакет. Устойчивостта на стоманените конструкции се осигурява чрез система от хоризонтални и вертикални връзки, както и чрез връзка към стоманобетонната конструкция на сградата. Фермите са изработени от стоманени кутия профили; Гредите и греди са изработени от нормални и широки фланцови I-греди съгласно STO ASChM 20-93. Връзките се осъществяват от студеноформовани кутийни профили. Гредата е изработена от студеноформовани кутийни профили. Структурен материал - стомана C245 съгласно GOST 27772-88.  Електроди E42A. Пан-рамков асансьор - шахта, изработена от метална рамка

Основи.

Основите на проектираната сграда са изпълнени с монолитни скари. Твърди задвижвани стоманобетонни пилоти с непрекъснато квадратно сечение се приемат съгласно серия 1.011.1-10 брой 1. Носещият слой под основата на пилотите ще бъде трошен камък IGE-7 с характеристики E = 300 kgf/cm²; γ =2,31 t/m³; φ =38º или скалисти почви IGE-8, IGE-9. Като се има предвид силно неравната топография на поддържащите почвени слоеве под върха на пилотите и променливата топография на земната повърхност на площадката за разработка, проектът прие четири типа пилоти по дължината на -5,8,10,13 м.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта