Projekty administrativních budov

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Administrativní budovy

Výstavní komplexní projekt

Index: 98.100.235
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1506 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,450.00
Sleva:

Multifunkční obchodní komplex

Index: 47.110.211
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
2874 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,170.00
Sleva:

Projekt administrativní budovy

Index: 82.161.239
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
456 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,140.00
Sleva:

Projekt administrativního a kancelářského centra

Index: 51.183.201
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
2171 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,050.00
Sleva:

Projekt administrativní budovy

Index: 91.131.256
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1952 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,000.00
Sleva:
Page 1 z 6

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Při výstavbě moderních administrativních budov hraje významnou roli fáze návrhu. Architektonické řešení staveb tohoto typu musí být zároveň originální, moderní, vyznačující se jednoduchými formami a nepřekonatelným designem. Bezpečnost, estetika a komfort budovy závisí na správném konstrukčním řešení. V procesu navrhování zaujímají významné místo takové faktory, jako jsou: umístění budovy v městském systému, racionální řešení plánování, přítomnost inženýrských sítí, výtahů a hasicích systémů. Administrativní budovy jsou klasifikovány podle typů organizací a vládních institucí, kterým jsou přiděleny: ministerstva, krajské a okresní státní správy; administrativní budovy, tzv. „kanceláře“. Administrativní budovy svými funkcemi, rozmanitostí nápaditých řešení a absolutní velikostí (objem budovy a počet podlaží) výrazně ovlivňují architektonickou podobu městských center. Díky objemově-prostorové skladbě a zasazení do městské zástavby mohou administrativní budovy a komplexy plnit roli dominanty a sloužit jako orientační bod pro nejvýznamnější soubor na ulici či náměstí. Na základě urbanistického významu se administrativní budovy dělí na:

- formování města;

- servírování.

V rámci administrativních budov se rozlišují tyto skupiny prostor:

1. Hlavní účel (obecné pracovny a místnosti určené pro zaměstnance a kanceláře vedoucích institucí a velkých oddělení);

2. Pomocné účely (archivy, knihovny, konferenční místnosti, kopírovací služby, kontroly atd.);

3. Pro servisní účely (vstupní místa, lékařské stanice, prostory zařízení veřejného stravování, sociální zařízení apod.);

4. Technické místnosti (určené pro technické vybavení budovy: elektrické rozvaděče, topné body, ventilační komory atd.);

5. Komunikační místnosti (výtahové šachty, strojovny, schodiště, chodby, haly atd.)

Rozhodnutí o plánování je provedeno buď jako tuhé nebo plastové. Kompaktní, geometricky vyvážený půdorys s centrálním jádrem tuhosti je optimální pro konstruktivní myšlení pro výškové budovy.

Povolení

kategorie projekty na webu