Projekt čerpací stanice na 500 tankování za den. Neste (rekonstrukce)

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt čerpací stanice na 500 tankování/den. (Neste)

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $500.00
Sleva
Cena $500.00
Index: 6.124.275
Dokumentace: Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 94 MB
Formát souboru: upravitelné formáty
Názor odborníka: pozitivní
Složení projektu:

stáhněte si složení projektu

Čerpací stanice. Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrských průzkumů na rekonstrukci čerpací stanice
Projekt organizace výstavby zajišťuje organizaci prací na rekonstrukci čerpací stanice (čerpací stanice) pro 500 čerpacích stanic denně. V přípravném období probíhají práce na demontáži budov a objektů aktuálně provozované čerpací stanice a dále práce na ochraně elektrických kabelů a dvou vodovodních potrubí.

Technické a ekonomické ukazatele
Plocha pozemku, m²: 1406,0
Zastavěná plocha, m²: 400,0
Celková stavební plocha, m²: 145,6
Stavební objem, m³: 675,9
Počet pater, patro: 1
Produktivita, náplně/den: 500
Počet výdejních stojanů, ks: 3

Architektonická a prostorová řešení

Rekonstruovaná čerpací stanice je obdélníkový objekt o rozměrech v krajních osách 9,66 m x 14,76 m, s přístřeškem o půdorysných rozměrech 32,44 m x 7,84 m. Součástí čerpací stanice je budova čerpací stanice (servisní), tři výdejní stojany pro tankování automobilů a přístřešek nad výdejním stojanem. Budova čerpací stanice je jednopodlažní, výška od úrovně terénu po parapet je 4,5m. Přístřešek nad výdejním stojanem, vysoký 5,23 m od úrovně terénu po zábradlí, je určen k ochraně před srážkami a osvětlení prostoru tankování automobilu. Objekt čerpací stanice je navržen s: areálem zákaznického servisu včetně bufetu a skladu souvisejícího zboží, administrativními a technickými prostory a inženýrsko-technickými prostory. Střecha je rolovaná, krytina plochá, odvodnění vnitřní s elektricky vyhřívanými nálevkami. Přístup na střechu je zajištěn přes vnější požární schodiště. Fasády objektu jsou tvořeny sendvičovými panely na kovovém rámu s prvky vitrážového jednokomorového zasklení. Vnější dveře jsou kovové izolované. Vnitřní příčky dle účelu místnosti jsou navrženy ze sádrokartonových desek, sádrokartonových desek, sádrokartonových desek, sádrokartonových desek na kovovém rámu. Vnitřní dekorace se provádí v souladu s funkčním účelem prostor. Kryt výdejního stojanu je vyroben z ocelových pozinkovaných profilovaných plechů s polymerovým povlakem na kovovém rámu. Povrchová úprava – kovové kazety typu Liberta s polymerovým povlakem. Projektová dokumentace počítá s opatřeními pro zajištění přístupu MGN k tankovací plošině pro automobily a do prostoru zákaznického servisu budovy čerpací stanice: rampy pro výškové rozdíly, protiskluzová úprava cest pro invalidy. Všechny trasy MGN jsou vybaveny systémy, které zajišťují včasné poskytování informací o nebezpečí v extrémních situacích. Objekt je vybaven univerzální kabinou určenou pro použití MGN.

Strukturální a prostorově plánovací řešení

Budova čerpací stanice je navržena jako jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o osových rozměrech 14,76 x 9,66 m. Výška budovy se předpokládá 4,50 m od plánovací úrovně po vrchol parapetu. Přístřešek nad výdejními stojany je obdélníkového půdorysu o rozměrech 32,44x7,84 m a výšce 5,23 m od úrovně dispozice po vrchol parapetu. Palivové nádrže jsou podzemní horizontální ocelové dvouplášťové nádrže o objemu 40m3 +40m3 +30m3 +30m3+30m3. Budova čerpací stanice byla navržena pomocí jednopolového rámového konstrukčního řešení. Rozteč sloupů v osách je (2,23 + 3,81 + 3,18 + 3,31 + 2,23) x 9,66m. Rámové sloupky jsou vyrobeny z ocelových uzavřených svařovaných obdélníkových profilů v souladu s GOST 30245-2003. Sloupy jsou pevně připevněny k základu. Krycí nosníky jsou navrženy z ocelových válcovaných I nosníků podle STO ASChM 20-93 az válcovaných ocelových žlabů podle GOST 8240-97. Upevnění krycích nosníků ke sloupům a k sobě navzájem je opatřeno závěsem. Zastřešení objektu čerpací stanice je navrženo z ocelové pozinkované profilované podlahy N75-750-0,8 na kovových nosnících. Upevnění vlnitých plechů k nosníkům je provedeno samořeznými šrouby na všech podpěrách v každé vlně. Plechy se k sobě spojují kombinovanými nýty s roztečí 300 mm. Prostorová tuhost a stabilita objektu čerpací stanice je zajištěna společnou prací sloupů upnutých v základové desce a také pevným diskem povlaku. Vnější stěny budovy čerpací stanice jsou tvořeny sklopnými zateplenými panely typu „Sandwich“, připevněnými ke sloupkům rámu samořeznými šrouby s roztečí 300 mm. Základ pro objekt čerpací stanice je navržen ve formě monolitické železobetonové desky na přírodním základu z betonu třídy B20 pro pevnost, stupeň W6 pro voděodolnost a F150 pro mrazuvzdornost, tloušťky 180 mm s podélnými a příčnými žebry 650 mm vysoké podél vnějšího obrysu desky. Pod základovou deskou je uložen polštář z hutněného středně velkého písku o tloušťce 2800 mm. Relativní nadmořská výška 0,000 se považuje za nadmořskou výšku dokončeného podlaží budovy čerpací stanice, což odpovídá absolutní nadmořské výšce +2,880 XNUMX m v baltském výškovém systému. Kryt nad výdejními stojany je řešen pomocí rámového konstrukčního řešení. Rám se skládá ze tří kovových rámů ve tvaru T, na které jsou instalovány krycí vaznice. Sloupy rámu přístřešku nad výdejním stojanem jsou vyrobeny s roztečí 9,195 m z ocelových sloupových I-nosníků dle STO ASChM 20-93, na kterých jsou pevně uloženy kovové konzolové nosníky a nosníky dle STO ASChM 20-93, sjednocené pozinkované ocelové profilované plechy N75-750-0,8 podle GOST 24045-94. Upevnění vlnitých plechů k vaznicím je provedeno samořeznými šrouby na všech podpěrách v každé vlně. Plechy se k sobě spojují kombinovanými nýty s roztečí 300 mm. Prostorová tuhost a stabilita konstrukcí přístřešku je zajištěna tuhostí sloupů upnutých v základech a také tuhostí krycího disku. Výpočet nosných konstrukcí přístřešku byl proveden pomocí projekčního a výpočetního komplexu SCAD 11.1 bez zohlednění společného působení systému „konstrukce-základ-základ“. Základ pro sloupy přístřešku a palivové nádrže je navržen ve formě monolitické železobetonové desky o rozměrech 28,845 x 7,850 x 0,6 m s pilíři o rozměrech 1,0 x 1,0 m z betonu třídy B20 pro pevnost, třídy W6 pro voděodolnost a F150 pro mrazuvzdornost. Pod základy přístřešku projekt počítá s přípravou hutněného středně velkého písku o tloušťce 100 mm. V souladu s „Technickou zprávou o provedených inženýrsko-geologických průzkumech pro rekonstrukci čerpacích stanic...“ je základem pískového polštáře pod základovou deskou budovy čerpací stanice, základy přístřešku a palivové nádrže prachově šedý písek. , nasycený vodou smíchanou s organickými látkami s následujícími konstrukčními charakteristikami (IGE-1): ρ=1,93 g/cm³, e=0,750, φ=26°, c=0,02 kg/cm², E=110 kg/cm². Standardní hloubka sezónního promrzání objemných zemin (IGE-1) a prachových písků (IGE-2) je 1,39 m. Během období vrtů byla podzemní voda objevena v hloubce 2,70 m. V období dešťů a tání sněhu se podzemní voda může objevit v hloubce asi 0,50 m od povrchu. Podzemní voda je mírně agresivní vůči betonu třídy W4.

Povolení

kategorie projekty na webu