Projekty komunikací, mostů, přechodů pro chodce

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Silnice, křižovatky, mosty, tunely

Výstavba záložního mostu po dobu rekonstrukce mostu

Index: 27052300
Dokumentace:
Pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
605 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,300.00
Sleva:

Projekt nadzemního přechodu pro chodce

Index: 6.165.298
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1320 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $900.00
Sleva:

Projekt mostu

Index: 49.162.219
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
288 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $680.00
Sleva:

Projekt výstavby silničního a pěšího mostu

Index: 1.127.230
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
741 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $336.00
Sleva:

Projekt tramvajového přejezdu

Index: 43.191.244
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
412 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $298.00
Sleva:
Page 1 z 5

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Dálnice jsou důležitou součástí celého dopravního systému země. Bez ní není možné fungování ani jednoho odvětví národního hospodářství. Dálnice se dělí na hlavní a krajské. Jsou určeny pro provoz s následujícími rozměry:

- délka: samostatný vůz - 12m, silniční vlak - 22m, traťové vozidlo - 25m;

- šířka vozidla - 2,6 m;

- výška od povrchu vozovky - 4,35m.

Odhadovaná rychlost pohybu se používá k výpočtu geometrických prvků komunikací. Musí být přiřazena na základě definice kategorie silnice (I-a, I-b, II, III, IV, V) a v závislosti na terénu. O technických, ekonomických, dopravních a provozních vlastnostech zařízení je třeba rozhodovat ve spojení s požadavky ochrany životního prostředí a racionálního využívání jeho přírodních zdrojů. Projekty dálnic poskytují:

- bezpečnost a pohodlí dopravy;

- bezpečné umístění křižovatek, křižovatek a výjezdů;

- nutná přilnavost pneumatik silničních vozidel k povrchu vozovky;

- úprava komunikací technickými prostředky organizace dopravy, ochrannými silničními stavbami, stavbami silničních služeb apod.

Pro síť hlavních ulic existují taková schémata uspořádání: pravoúhlé-lineární; obdélníkový; pravoúhlý-diagonální; radiální kroužek; volný, uvolnit; kombinované schéma.

Povolení

kategorie projekty na webu