Elektrické stanice a rozvodny: Rozvodna 330 kVs

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Rozvodna 330 kVs

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $1,300.00
Sleva
Cena $1,300.00
Index: 61.132.278
Dokumentace: Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 4564
Formát souboru: upravitelné formáty
Názor odborníka: pozitivní
Technická a ekonomická charakteristika projektu investiční výstavby
Počet podlaží, podlaží: 3
Výška podlahy, m: 4,7; 4,15; 4,0
Zastavěná plocha, m2: 5538.90
Stavební objem, m3: 128591.90
Celková zastavěná plocha, m2: 9640.85
Odhadované náklady na úrovni základní ceny z roku 2001 (bez DPH)
Celkem: tisíc rublů: 811660,87
Stavební a instalační práce tisíc rublů: 191952,60
Vybavení, tisíc rublů: 523167,99
Ostatní náklady, tisíce rublů: 96540,28
včetně
PIR, tisíc rublů: 38712,95
vratné částky, tisíc rublů: 152,63
Odhadované náklady na aktuální cenové úrovni pro první čtvrtletí roku 2013.
(Včetně DPH)
Celkem: tisíc rublů: 4268014,28
Stavební a instalační práce, tisíc rublů: 1315988,60
Vybavení, tisíc rublů: 2382925,54
Ostatní náklady, tisíce rublů: 569100,14
včetně
PIR, tisíc rublů: 143049,44
DPH, tisíc rublů: 651053,03
vratné částky, tisíc rublů: 6976,14

Stručný popis objektu

Objekt navržené rozvodny je obdélníkového půdorysu, třípodlažní. Trafostanice má půdorysné rozměry 125,2 x 42,0 m. Výška objektu je 25.79 m (od úrovně terénu po hřeben střechy). Výška prvního podlaží je 4,7 m, druhého podlaží 4.15 m, výška třetího podlaží je 4,0 m. Výška dvoulůžkových pokojů je: kamery AT1, AT2, AT 3, AT4 a kamery ShR 1 a ShR 2 – 18.50 m; rozvodna 110 kV – 13.80 m; rozvodna 330 kV – 13.80 m; větrací komory – 13.80m. Za relativní úroveň 0,000 se považuje úroveň dokončené podlahy 1. patra budovy rozvodny, která odpovídá +57.09 podle baltského souřadnicového systému. Obvodové stěny jsou z keramických dutých cihel tloušťky 380 mm a třívrstvé fasádní panely s izolací z minerální vlny o tloušťce 100 mm. Vnitřní příčky jsou ze stěnových panelů s izolací z desek minerální vlny JSC Petropanel tloušťky 100 mm (EI 90) a 200 mm (EI 150). Také příčky jsou vyrobeny z cihel 250 mm. Střecha je sedlová. Střešní krytina je za studena tvarovaný profilovaný plech NS35-1000-0,6 na systému kovových krokví. Externí odvod vody ze střechy do drenážních van a vnějších drenážních trychtýřů. Na střeše jsou instalovány sněhové zábrany. Interiéry jsou navrženy s ohledem na umístění technologického zařízení v prostorách. Ve služební místnosti, inspekční místnosti, chodbě, skladu osobních věcí a vybavení a koupelně je zavěšený strop „Armstrong“, stěny jsou opláštěny sádrokartonovými deskami na kovovém rámu, následně tmelem a natřeny vodou ředitelnou malovat ve světlých barvách. Dokončení zbrojnice: omítka cemento-pískovou maltou složení 1:3, nátěr vodou ředitelnou barvou ve světlých barvách. V koupelně po vyspárování spár jsou stěny natřeny vodou ředitelnou barvou VAK-5, 2x ve světlých barvách přes omítku. Pro konečnou úpravu se částečně používá glazovaná keramická dlažba. Okna jsou kovově plastová vyplněná okny s dvojskly. Vnější dveře jsou izolované kovové, vnitřní dveře jsou vyrobeny z polyvinylchloridu, blok dveří do místnosti zbraní je vyztužený kovový.

Povolení

kategorie projekty na webu