Projekt solární elektrárny o výkonu 10 MW

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt SPP 10 MW

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $1,500.00
Sleva
Cena $1,500.00
Index: 25012100
Dokumentace: Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 110 MB
Formát souboru: * .pdf
Složení projektu:

stáhněte si složení projektu

Projektová dokumentace bez odhadů na stavbu solární elektrárny
Technické a ekonomické ukazatele
Instalovaný výkon SPP, MW: 10
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu, kWh: 112316
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 1, %: 0,85
Rozvojová plocha, ha: 23,633
Stavební koeficient, %: 95,35
Délka stavby, měsíce: 8

Obecné informace.

Účelem zařízení je výroba elektrické energie na základě fotovoltaické přeměny energie slunečního záření na elektrickou energii. Napájení SES je do elektrizační soustavy dodáváno přes 10 kV rozvodné sběrnice a 110/10/10 kV blokový transformátor SES. Instalovaný elektrický výkon je 10 MW. Princip fungování fotovoltaických solárních modulů (PSM) spočívá v tom, že částice elektromagnetického záření (fotony) dopadají na povrch solárního fotočlánku. Pokud má foton energii menší, než je energie zakázaného pásu, interaguje s vodičem slabě. Pokud je energie fotonu vyšší než energetická mezera, interaguje s elektrony, které mají kovalentní vazbu. Pomocí vlastní energie foton rozbije vazbu a vytvoří pár elektron-díra. Jinými slovy, fotony aktivují vzájemný pohyb elektrických nábojů v záporné n-vrstvě a kladné p-vrstvě. V důsledku toho se v hraniční zóně p-vrstvy vytvoří nekompenzovaný negativní náboj a v hraniční zóně n-vrstvy se vytvoří nekompenzovaný kladný náboj. Tímto způsobem se vytvoří p–n přechod. Výsledný potenciálový rozdíl v p–n přechodu způsobuje fotoelektromotorickou sílu, v jejímž důsledku je do spotřebiče připojeného k hornímu a spodnímu kontaktu solárního fotočlánku přiváděn konstantní elektrický proud. Pro přeměnu stejnosměrného proudu z fotovoltaických solárních modulů na střídavý třífázový proud se používají blokové modulární invertorové jednotky (BMIU). Pro distribuci vyrobené energie do přilehlé energetické soustavy projekt počítá s vybudováním kabelového vedení 10 kV k solární elektrárně. Technologický postup solárních elektráren je založen na využití energie slunečního záření. Technologický proces je rozdělen do následujících fází: Přeměna energie slunečního záření na elektrickou energii; Sestavení schématu zapojení FSM do tanga; Přenos elektrické energie ze strun na sčítačky; Přenos elektrické energie ze sčítaček do BMIU; Přeměna stejnosměrného proudu na třífázový střídavý proud o napětí 380 V; Zvýšení napětí z 380 V na 10000 V; Přenos elektřiny o napětí 10 kV do rozváděče 10 kV.

Povolení

kategorie projekty na webu