Projekty lineárních objektů

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Rysy linky

Výstavba záložního mostu po dobu rekonstrukce mostu

Index: 27052300
Dokumentace:
Pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
605 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,300.00
Sleva:

Kotevní stěna čs

Index: 01022100
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
453 MB
Formát souboru:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,240.00
Sleva:

Úložný bod MS

Index: 29012100
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
344 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,100.00
Sleva:

RTP projekt

Index: 75.132.282
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
491 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $950.00
Sleva:

Projekt nadzemního přechodu pro chodce

Index: 6.165.298
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1320 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $900.00
Sleva:
Page 1 z 10

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Lineární objekty mají regionální a místní význam. Patří sem železnice, dálnice, komunikační vedení, plynovody, elektrické vedení, teplovody, tramvajové tratě, kolektory, vodovodní potrubí a další typy staveb. Existují tři typy lineárních objektů. První typ vyžaduje pozemek, který zahrnuje: kanály, nadzemní potrubí kejdy, elektrické vedení nad 10 kV, plynovody, jejichž tlak překračuje 1,2 mPa atd. Druhý typ zahrnuje stavby bez pozemku, a to nad pozemní a podzemní zařízení (inženýrské a technologické průzkumné sítě apod.). Třetím typem jsou zvláště nebezpečné, unikátní a technicky složité objekty se zvláštními požadavky na pozemek. Ve vzácných případech je povoleno kombinovat lineární objekty na jednom místě. Skupiny liniových objektů: objekty z oblasti dopravy (dálnice), liniové kabelové stavby, komunikace celoměstského významu (dálnice) pro inženýrskou a dopravní podporu území. Volba místa pro liniové zařízení závisí na omezení lokality, vymezení trasy a také velikosti chráněné zóny a požadované přednosti. Stavební pozemek je možné odmítnout v případě nadzemní nebo podzemní instalace. Areál umístění navrhovaného zařízení je úsek v podobě koridoru s určenými výchozími a koncovými body, jehož šířka určuje vedení stavby v následujících etapách. Lineární objekty budou odděleny od budov, které jsou funkčně propojené, ale nejsou jako takové klasifikovány. Hranice úseků liniových objektů, ale i úseků veřejného užívání (příjezdové cesty, ulice apod.) jsou určeny červenými čarami. V oblasti obydlené oblasti je nutné věnovat zvláštní pozornost umístění nebezpečných liniových objektů: chránit území před nepředvídanými mimořádnými událostmi způsobené člověkem, protipožárním opatřením a věnovat náležitou pozornost civilní obrana. Pokud se území plánovaného liniového zařízení nachází mimo hranice obydlené oblasti, platí pro něj tato omezení: 

- oblasti, které podléhají zvláštním účelům;

- zóny historického a kulturního významu;

- přírodní zvláště chráněná území;

- zemědělská půda zvláštní hodnoty;

- výstavba obytných budov, chat atd.

Povolení

kategorie projekty na webu