Projekt dětské umělecké školy pro 400 míst

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt Dětské umělecké školy 400 míst

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $2,050.00
Sleva
Cena $2,050.00
Index: 28072100
Dokumentace: Pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 620 MB
Formát souboru: upravitelné formáty
Podrobná dokumentace včetně odhadů na stavbu dětské umělecké školy pro 400 žáků
Technické a ekonomické ukazatele
Celková plocha objektu je 5512 m2
Užitná plocha - 4489,3 m2
Třída odpovědnosti za stavbu – II (normální)
Stupeň životnosti – I, životnost více než 100 let
Stupeň požární odolnosti objektu – II
Funkční třída požárního nebezpečí – F 4.1
Třída nebezpečí požáru konstrukcí – C0
Třída odpovědnosti za stavbu – II (normální)
Stupeň životnosti – I, životnost více než 100 let
Stupeň požární odolnosti objektu – II
Funkční třída požárního nebezpečí – F 5.2
Třída nebezpečí požáru konstrukcí – C1

Obecné informace.

Dětská umělecká škola má 400 míst na směnu pro žáky od 7 do 17 let, z toho 250 dívek a 150 chlapců. Hlavní činnosti ZUŠ pro děti: základní hudební výchova; základní umělecké vzdělání; základní divadelní vzdělání; všeobecná estetická výchova; výstavní činnost; revitalizační činnosti; zachování a rozvoj lidového umění a řemesel. Dětská umělecká škola je pětipodlažní zděná budova (včetně podkroví a podzemní místnosti), komplexní v konfiguraci s rozměry v hlavních osách 68,15 m × 56,50 m s proměnnými výškami podlaží. Prostorově plánovací řešení budovy bylo provedeno s ohledem na její funkční strukturu, kapacitu, přírodní, klimatické a regionální vlastnosti stavby. Budova má komplexní konfiguraci, určenou funkční organizací instituce, hygienickými, hygienickými a požárními požadavky. Územně plánovací struktura se skládá z centrální haly a tří chodeb, podél kterých jsou umístěny učebny a pomocné místnosti. Ve vstupní hale v přízemí je bezpečnostní místnost a šatna. S lobby je přímo spojený bufet. Jedna z chodeb vede do koncertního sálu s 300 místy. Koncertní sál s kapacitou 300 míst s pódiem je určen pro divadelní kurzy, ukázková představení, studentské koncerty a setkání. K dispozici jsou místnosti pro umělce, kostymérna vybavená potřebným nábytkem. Sál má šest míst pro osoby na invalidním vozíku. Lekce lidových, smyčcových, dechových a bicích nástrojů jsou určeny pro individuální i skupinovou (do 8 osob) hudební výuku. Třídy jsou vybaveny hudební aparaturou, nástroji a nábytkem. Klavírní kurzy jsou určeny pro individuální hodiny hudební výchovy. Učebny mají dvě klavíry, hudební aparaturu a nábytek. Orchestrální sál je určen pro orchestrální trénink 35 osob. Sál je vybaven potřebným nářadím, zařízením a nábytkem. K dispozici je sedadlo dirigenta. Vedle haly jsou navrženy technické místnosti s nábytkem. Zkušební (malý) sál je určen pro konání zkoušek, reportážních a absolventských vystoupení, koncertů žáků školy za přítomnosti diváků z řad žáků a rodičů. Sál určený pro 100 diváků má měkké židle. Nahrávací studio je určeno k nahrávání hudebních a vokálních děl studentů. Nábytek je rozmístěn v ateliéru. Zařízení pro záznam zvuku v projektu je zajištěno v sekci TTS. Kurzy akvarelu, olejomalby a kresby jsou navrženy tak, aby poskytovaly výuku a zobrazení studentských prací. Učebny (4 ks), každá s kapacitou 8 osob, jsou vybaveny místy pro praktickou a teoretickou výuku malby, kresby a dějin umění. Třídy jsou vybaveny potřebným vybavením a nábytkem. V technických místnostech jsou skříně na studentské práce, regály atd. Sochařská dílna je určena k vedení výuky a předvádění studentských prací. Dílna s kapacitou 10 osob je vybavena místy pro praktickou a teoretickou výuku sochařství a dějin umění. Technická místnost je vybavena místy pro ukládání hlíny, omítky a místy pro jejich přípravu. Potřebný nábytek byl nainstalován. Kurzy teorie jsou navrženy tak, aby poskytovaly lekce z teorie dějin hudby.

Konstruktivní rozhodnutí.

Dle konstrukčního řešení je stavba bezrámová, pevnost, stabilitu, prostorovou neměnnost stavby jako celku zajišťují: tuhé podpěry, kterými jsou kamenné vnější a vnitřní příčné stěny včetně stěn schodišť, navazující na podélné vnější stěny, které vnímají vertikální a horizontální zatížení, příčky; mezipodlažní stropy spojující stěny a výškově rozdělující do pater s poměrně častým uspořádáním stabilních příčných konstrukcí (příček). Společný provoz konstrukčních prvků je zajištěn uspořádáním spojů: podlahové desky jsou kotveny do stěn; příčné a podélné zděné stěny jsou spojeny ligačními kameny; příčky, stěny výtahových šachet, stěny v místech procházejících vzduchotechnických potrubí, v místech oslabených otvory, jsou dodatečně zesíleny. Vnější a vnitřní stěny: nad úrovní 0.000 - vyrobeny z keramických dutých cihel v souladu s GOST 530-2012 s maltou třídy 100; pod úrovní 0.000 - z plných cihel v souladu s GOST 530-2012 na maltu třídy 100 o tloušťce 510 mm a 380 mm a základové bloky v souladu s GOST 13579-78*. stěny výtahových šachet: z keramických cihel v souladu s GOST 530-2012 na maltu o tloušťce 100, 250 mm; podlahové panely: prefabrikované železobetonové víceduté v souladu s GOST 9561-91, TU 5842-001-01217316-05. vnitřní schody: železobetonové stupně podle GOST 8717,0-84* na kovových podélnících podle řady 1.050.9-4.93. překlady: železobetonové prefabrikáty dle řady 1.038-1. příčky: z dutých keramických cihel GOST 530-2012 na maltu tloušťky 50, tloušťky 120 mm a sádrokartonové rámy s kovovým rámem a vyplněné zvukotěsnými čedičovými deskami. stěny výtahových šachet: z keramických cihel, třídy GOST 530-2012, na maltu třídy 100, tloušťky 250 mm; Střecha je plochá s vnitřním odtokem. Konstrukce podzemní části objektu: základy pro vnější a vnitřní nosné stěny třípodlažní části objektu - pásové mříže o průřezu 0,50 x 0,50 (h) m na pilotovém základu. Piloty délky 12 m dle řady 1.011.1-10 s krokem 0,90 - 1,50 m. Základy pro skelet budovy jsou sloupové mříže na pilotovém základu. Piloty délky 12 m dle řady 1.011.1-10 s krokem 0,90 m. Základy pro vnější a vnitřní nosné stěny dvoupodlažní části objektu jsou pásové mříže o průřezu 0,50 x 0,50 (v. ) m na pilotovém základu. Piloty 8 m dlouhé podle řady 1.011.1-10 s krokem 0,90 - 1,50 m. vnější stěny suterénu: základové bloky v souladu s GOST 13579-78 *, tloušťka 500 - 400 mm, monolitické profily. Vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem a nízké citlivosti na nerovnoměrné deformace základových půd je stavba poměrně tuhá. Opatření ke zvýšení pevnosti a celkové prostorové tuhosti budovy použitá v projektu zahrnují: rozřezání budovy s dilatačními spárami na samostatné oddíly; zpevnění základové-suterénní části objektu použitím monolitických základů.

Povolení

kategorie projekty na webu