Projekty rekonstrukcí budov

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Rekonstrukce budov

Projekt administrativního a kancelářského centra

Index: 51.183.201
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
2171 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,050.00
Sleva:

Kancelářské centrum

Index: 3.120.269
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
975 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,030.00
Sleva:

Projekt administrativní budovy

Index: 91.131.256
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1952 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,000.00
Sleva:

Projekt čistírny odpadních vod (ČOV)

Index: 52.170.284
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1397 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,540.00
Sleva:

Standardní provedení 2LG-06-01. Projekt rekonstrukce kina

Index: 53.184.266
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
617 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,480.00
Sleva:
Page 1 z 8

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


V této sekci zveřejňujeme projekty rekonstrukcí různých budov a staveb. Prezentovány jsou projekty rekonstrukcí škol, bytových domů a mnoha dalších. Tato sekce obsahuje projekty rekonstrukcí průmyslových a občanských staveb a objektů bez demolice.

Rekonstrukce je restrukturalizace stávajícího průmyslového a občanského vybavení spojená se zkvalitněním výroby, zvýšením její technické a ekonomické úrovně a kvality výrobků, zlepšením provozních a životních podmínek, kvality služeb, změnou technických a ekonomických ukazatelů (množství výrobků, výkon, funkčnost, geometrické rozměry). Rekonstrukce objektů - provádění stavebních prací za účelem změny stávajících technicko-ekonomických ukazatelů objektu a zvýšení efektivity jeho užívání, zajišťující: reorganizaci objektu, změny geometrických rozměrů a technických ukazatelů, investiční výstavbu, přístavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy, rekonstrukce objektů nástavby, demontáže a zesílení nosných konstrukcí, sanace půdních prostor na půdu, výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací atd. Rekonstrukce budov je složitý a časově náročný proces. Zvláště pokud mluvíme o architektonické památce nebo historické budově. V tomto případě může být stáří konstrukce několik století a úkol přidělený projektantovi se stává desítkykrát komplikovanějším. Koneckonců potřebuje nejen zlepšit provozní vlastnosti budovy a vytvořit podmínky pro její efektivní využití, ale také obnovit její dřívější vzhled a zachovat ducha doby. Při rekonstrukcích průmyslových objektů se zavádějí produktivnější, vysoce mechanizované a automatizované technologické procesy, dosahuje se racionálnějšího využití výrobních prostor a zvyšuje se efektivita využití kapitálových investic. Rekonstrukce stávajících podniků zahrnuje rekonstrukci stávajících dílen a zařízení pro hlavní, pomocné a servisní účely zpravidla bez rozšiřování stávajících budov a objektů pro hlavní účely. Při rekonstrukcích stávajících podniků je možné rozšiřovat jednotlivé budovy a stavby v případech, kdy do stávajících objektů nelze umístit nová výkonná a technicky vyspělejší zařízení; budovat nové a rozšiřovat stávající dílny a další zařízení areálu za účelem odstranění nerovnováh; stavět na území stávajícího podniku nové budovy a stavby stejného účelu nahrazující ty zlikvidované, jejichž další provoz je vzhledem k technicko-ekonomickým podmínkám považován za nevhodný. Rekonstrukce se výrazně liší od novostavby a má své charakteristické rysy v návrhu, vývoji stavebního procesu, specifika stavebních a instalačních prací, s čímž souvisí rozmanitost konstrukčních a prostorově-plánovacích řešení, stísněnost staveniště, nutnost jeviště -postupné práce v různých oblastech, kombinace výrobní činnosti podniku s prováděním stavebních a montážních prací, demontáže v některých případech starých konstrukcí nebo jejich částí apod. Stupeň obnovy dlouhodobého majetku je obvykle charakterizován rozsah rekonstrukčních prací. Na základě tohoto znaku se rekonstrukce dělí na hlavní a vedlejší. Radikální rekonstrukcí je kompletní dovybavení a rekonstrukce všech výrobních zařízení podniku s demontáží, instalací a výměnou technologického zařízení, rekonstrukce nebo rozšíření stávajících a výstavba nových výrobních a pomocných dílen (nahradit ty zbourané). Větší rekonstrukce se zpravidla provádí podle jednoho projektu a odhadu. Drobná rekonstrukce se od velkých přestaveb liší rozsahem prací a je spojena s dovybavením a restrukturalizací jednotlivých výrobních zařízení podniku. Rekonstrukce tohoto typu se provádí podle samostatných technických (technologických) projektů a odhadů k nim. Charakter rekonstrukcí, modernizací a restrukturalizací stávajících obytných a veřejných budov ovlivňují tyto hlavní faktory: charakteristika města samotného; místo rozvoje v plánovací struktuře města; kvalita mikročásti, bloku, budov. Navíc nyní začíná vyvstávat potřeba rekonstrukcí budov a novostaveb, včetně plně prefabrikovaných, postavených před několika desítkami let, i když jejich životnost z hlediska životnosti je projektována na 100-125 let. Faktem je, že hlavním důvodem rekonstrukcí takových domů je jejich zastaralost, protože byly postaveny podle prvních projektů (se zmenšenými rozměry kuchyní, koupelen, chodeb, se vstupem do kuchyně z obývacího pokoje, s kombinovaná koupelna a WC). Při rekonstrukci zabírají významný objem práce související s demontáží a destrukcí budov a konstrukcí. Jsou vysoce pracné a do značné míry určují načasování rekonstrukce. Demontáž je rozebrání budov, staveb nebo jejich konstrukcí na části, odstranění těchto částí a vyklizení staveniště. Demontáž stavebních konstrukcí není možná bez zničení materiálu konstrukcí nebo spojů. V tomto ohledu může být demontáž: s částečnou destrukcí konstrukcí, například demontáž stropu z monolitického železobetonu; s úplným zničením, například demontáží základu pro zařízení. Destrukce je broušení, řezání nebo tavení konstrukčního materiálu.

Povolení

kategorie projekty na webu