Školní projekty

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


školy (GBOU)

Škola pro 550 míst (BIM)

Index: 03092005B
Dokumentace:
Návrh, pracovní dokumentace, BIM model
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
2810 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx, *.ifc, *.rvt
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,690.00
Sleva:

Škola pro 960 míst

Index: 20012401
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
740 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,600.00
Sleva:

Škola pro 1000 míst

Index: 18012405
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
630 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,600.00
Sleva:

Škola pro 1100 míst

Index: 29032301
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1890 MB
Formát souboru:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Názor odborníka:
pozitivní, 2020.
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,600.00
Sleva:

Škola pro 1100 míst

Index: 29032300
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1563 MB
Formát souboru:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Názor odborníka:
pozitivní, 2021.
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,550.00
Sleva:
Page 1 z 11

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Všeobecné střední vzdělávání je povinnou součástí celoživotního vzdělávání, zaměřeného na zajištění všestranného rozvoje jedince studiem a výchovou. Existují různé typy institucí všeobecného vzdělávání: speciální škola (internátní škola); tělocvična; lyceum; škola sociální rehabilitace; večerní škola atd. Nejčastěji se jedná o základní školu, základní (základní) a střední školu. V místech škol jsou zpravidla vzdělávací, tělovýchovné a sportovní, vzdělávací a výzkumné oblasti, hospodářské zóny a rekreační oblasti. Základem architektonického a územního řešení je seskupení prostor odpovídající jejich funkčnímu účelu. Kromě toho má budova školy přispívat k vytváření psychického klimatu a hygienické a hygienické pohody, estetické výchově žáků, zajišťovat rozdělení všech žáků do samostatných skupin s přihlédnutím k věkovým charakteristikám a rozvoji individuálních schopností. Důležitým faktorem, který určuje hlavní skladbu školy, je povaha vztahu mezi jednotlivými funkčními bloky nebo skupinami prostor. V projekční a stavební praxi můžeme podmíněně rozlišovat takové typy architektonické kompozice jako: centralizované, blokované, pavilonové a smíšené. Skladbu školy výrazně ovlivňuje rozmístění a vzájemné umístění výukových bloků a sekcí s přihlédnutím k požadavkům na jejich optimální orientaci. Nejběžnější schéma s jednostranným umístěním čtyř tříd a všeobecnou rekreací. Pro starší studenty je využívána studijní část s jednostranným a oboustranným umístěním učeben, spojená chodbovou rekreací. Prostory, které nejsou součástí vzdělávacích bloků a sekcí, jsou sloučeny do skupin: obecná škola a vzdělávací a průmyslové, vzdělávací a sportovní prostory a prostory pro kulturní činnost a všeobecné školní účely (jídelny, spíže, administrativní a hospodářské služby, zdravotnické služby). Při projektování školských zařízení je zajištěno přirozené osvětlení a oslunění vzdělávacích a pomocných prostor a jsou zohledněny požadavky na požární bezpečnost. Návrh uspořádání vzdělávacích institucí je určen s přihlédnutím k průmyslové a stavební základně sídla a technicko-ekonomické analýze. Nejčastějšími materiály ve stavebnictví jsou lokální materiály, monolitické a prefabrikované železobetonové konstrukce, systémy z lehkých kovů, skořepiny atd.

Povolení

kategorie projekty na webu