Projekty tání sněhu a záchytné body sněhu

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Body tání sněhu

Projekt sběrného místa sněhu

Index: 95.167.249
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
872 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,290.00
Sleva:

Projekt bodu tání sněhu

Index: 16.141.250
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1313 MB
Formát souboru:
* .pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,260.00
Sleva:

Projekt stacionárního bodu tání sněhu

Index: 76.132.235
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
586 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,210.00
Sleva:

Projekt sběrného místa sněhu

Index: 27.164.256
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
703 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,200.00
Sleva:

Projekt bodu tání sněhu

Index: 17.198.215
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
801 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,140.00
Sleva:

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Fungování města v zimním období nevyhnutelně vede k nutnosti odstraňování sněhu a potírání námrazy komunikací. Boj proti námraze se provádí především chemickými metodami, což vede k uvolňování velkého množství chemických činidel do vodních nádrží a půdních mas, znečišťujících povrchové a podzemní vody a ohrožujících flóru, faunu a člověka. Ukládání sněhu pro jeho přirozené tání na jaře nebo jeho vysypávání do říční sítě města vede k výrazným změnám v chemickém složení hlavních složek životního prostředí (půda, voda, vzduch). V tomto ohledu je nutné efektivní čištění velkých sněhových a ledových mas a jejich likvidace s minimálními technickými a ekonomickými náklady. Použití kanalizací k tání sněhu nasbíraného ze silnic je oprávněné. Kapacita městských čistíren je dostatečná pro příjem odtoku z rozbředlého sněhu v místech tání sněhu. Uvedené řešení bylo použito v projektech prezentovaných v této části. Přibližná produktivita stacionárního bodu tání sněhu nám umožňuje uspokojit potřebu zpracování sněhu ve velké části města. Potřeba elektřiny míst tání sněhu je cca 0,5 mVA (bod tání sněhu), kategorie napájení – III. Projekty nepočítají s využíváním surovin a druhotných zdrojů. Při vývoji projektů nejsou vyžadovány žádné zvláštní technické podmínky.

Povolení

kategorie projekty na webu