Projekty sportovních zařízení

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Sportovní předměty

Standardní provedení bazénu 2С-09-15 (kód 258/61)/ 2С-09-15/67

Index: 18052300
Dokumentace:
Pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
810 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $3,150.00
Sleva:

Standardní projekt sportovní budovy 2С-09-8 (99-56/61)

Index: 11042400
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
690 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,750.00
Sleva:

Sportovní lyžařský stadion

Index: 52.134.259
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1094 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,650.00
Sleva:

Projekt ledové arény

Index: 151118
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
497 MB
Formát souboru:
*.dwg
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,600.00
Sleva:

Multifunkční sportovní areál

Index: 17091900
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
714 MB
Formát souboru:
pdf, jiné formáty
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,510.00
Sleva:
Page 1 z 14

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Před zahájením projektování a výstavby sportovišť je nutné podrobně projednat technické požadavky na projektované sportovní zařízení, možnosti a zdroje financování výstavby, zajištění stavebního materiálu a pracovních sil. Organizátoři budoucí výstavby musí především jasně rozumět účelu sportovního zařízení, jeho třídě, kapacitě, skladbě hlavních budov (areál, hřiště, haly), pomocných prostor a staveb pro diváky. Poté musíte určit odhadované náklady na budoucí stavební práce. Pokud se stavba provádí podle typového projektu, pak je odhadovaná cena určena celkovým odhadem projektu. Při použití individuálního projektu si musíte sami vypočítat přibližné náklady na stavební práce. Po stanovení ceny stavby je nutné vyřešit otázku související s financováním projekčních a stavebních prací. Projekční práce provádějí státní projekční organizace a soukromé kanceláře. Bude-li projekt zpracován státní projekční organizací, pak zákazník potřebuje dosáhnout ve své nadřízené organizaci zadání limitů projekční práce a jejich zařazení do státního plánu. Limity jsou plánované objemy kapitálových investic (materiálních a lidských zdrojů) přidělených orgány státního plánování. Poté, co se najdou peníze a limity pro návrh a výstavbu sportovního zařízení, zákaznická organizace společně s projekční organizací vypracuje a připraví ke schválení územní souhlasy pro projekt tohoto zařízení. Zadání návrhu musí zohledňovat projekty územního plánování, jakož i projekty plánování a rozvoje měst a venkovských sídel, mikročásti nebo pozemku, který zahrnuje území plánované pro výstavbu. Návrhový brief je základem pro budoucí projekt. Při jeho přípravě hraje hlavní roli technolog-specialista na tělesnou výchovu. V zadání projektu musí být uvedeny tyto údaje: 1) počet a kontingent sportovců a sportovců, pro které je projekt stavby určen; 2) seznam staveb a jejich kapacita; 3) přibližný výpočet plochy staveniště pro výstavbu s ohledem na terénní úpravy, příjezdové cesty a parkování pro motoristy; 4) finanční schéma koordinované s finančními a materiálními možnostmi zákazníka. Při přípravě zadání pro projektování velkých zařízení (stadiony, sportovní palác) je vypracována studie proveditelnosti výstavby, která řeší otázky rentability budoucího sportovního zařízení. Při výběru místa pro stavbu sportovního zařízení je nutné zohlednit technické, ekonomické a hygienické požadavky. Mezi technické požadavky patří výběr nejpříznivějších podmínek pro tělesnou výchovu a sport a také dodržování norem. Mezi ekonomické požadavky patří podmínky pro správný výběr území. Místo by mělo být co nejblíže zdrojům elektřiny, vody a silnic. Hygienické a technické požadavky zahrnují: vlhkost místa a hladinu podzemní vody, směr větru, přítomnost zdrojů negativního působení škodlivých faktorů (fyzikálního, chemického nebo biologického původu). Po povolení místních úřadů k přidělení staveniště si organizace objedná u odboru krajského architekta nebo odboru výstavby a architektury pasport stavby, bez kterého není možné toto sportovní zařízení navrhnout. Po uzavření dohody s projekční organizací jsou na ni převedeny všechny tyto dokumenty. Zákazník zároveň při uzavírání smlouvy předkládá také nadřízené organizaci certifikát o zajištění financování všech případných prací. Zdroje financování výstavby a kapitálových oprav mohou být vládní (centralizované i necentralizované) a soukromé kapitálové investice. Doba výstavby a zprovoznění sportovního zařízení závisí na finančních možnostech objednatele, ale i stavebních možnostech zhotovitele díla. Dokončené sportovní zařízení přijímá zákazník se zvláštní provizí. Aby bylo každé sportovní zařízení plně funkční, musí být vybaveno vhodným sportovním vybavením a vybaveno kvalifikovaným personálem. Zkušenosti ukazují, že většina obyvatel by si přála mít sportoviště v blízkosti svých domovů. Při výstavbě sportovišť se řídí velikostí populace a její vzdáleností od míst bydliště. Podle těchto údajů je možné sestavit optimální schéma sítě pro sportoviště. Okolí sportoviště pro denní aktivity: (Nízký stupeň sítě sportovišť), pěší dostupnost - 5-7 minut, rádius obsluhy - 50-50m. Tato sportoviště zahrnují komplexní sportoviště (pro gymnastiku, hry, atletiku) o celkové ploše 120 m2. Tyto stavby jsou koncipovány jako komplexy pro děti i dospělé. Regionální zařízení pro systematické sportovní vyžití dětí i dospělých. Tato zařízení jsou určena ke spojení do tělovýchovných a sportovních center v obytné oblasti. Pěší vzdálenost - 20 min. Meziokresní zařízení pro speciální sporty a samostatnou tělesnou výchovu. Jsou umístěny do 20 min. cestovat hromadnou dopravou. Celoměstská sportoviště pro všechny sporty, pro vysoce kvalifikované sportovce. Jejich dostupnost je 30 minut.

Povolení

kategorie projekty na webu