Projekty nákupních center

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Nákupní a zábavní centra

Komerční komplex s vícepodlažním parkovištěm

Index: 59.120.290
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
4253 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.dwg, jiné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,246.00
Sleva:

Multifunkční obchodní komplex

Index: 47.110.211
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
2874 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,170.00
Sleva:

Multifunkční obchodně-zábavní komplex (1. a 2. etapa)

Index: 92.178.295
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
625 MB
Formát souboru:
*.dwg, *.doc, *.pdf atd.
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,115.00
Sleva:

Projekt budování obchodu MTK

Index: 42.107.293
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
987 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,950.00
Sleva:

Multifunkční komplexní projekt

Index: 22.126.257
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
687 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,923.00
Sleva:
Page 1 z 4

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Nákupní a zábavní centrum je běžným typem budovy v maloobchodě. Obchodní centra jsou hlavními objekty obchodu a spotřebitelských služeb, které sdružují různé stravovací, spotřebitelské a obchodní podniky. Obchodní centra a nákupní centra mají místní a městský význam. Lokální centra se často skládají ze dvou nebo tří velkých bloků, které sdružují funkčně a podřízeně blízké podniky. Podle urbanistického principu se obchodní centra městského významu dělí na tři typy: obchodní centra územního plánování; specializované a celoměstské nákupní centrum. Centra prvního typu jsou umístěna na plochách společných pro několik servisních institucí, což umožňuje hospodárné využití městského území a zároveň tvoří velké architektonické celky. Specializovaná centra jsou umístěna autonomně v místech, kde jsou návštěvníci nejvíce soustředěni a často spolupracují s dopravními uzly. Současně jsou dopravní a pěší toky organizovány na různých úrovních. V centru města se navrhuje celoměstské nákupní a zábavní centrum. Zároveň zajišťuje pohodlné napojení do obytných čtvrtí a dopravních uzlů vnitřní i vnější dopravy. Techniky pro funkční zónování hlavních objemů budovy:

1) horizontální (rovinný);

2) vertikální (vícevrstvé).

Ze všech různých prostorových řešení pro obchodní centra lze rozlišit tři hlavní kompoziční schémata:

1) Lineární (prodloužený) - ve kterém jeden nebo více objektů má významnou délku podél nákupní pěší ulice, dopravní vjezdy jsou organizovány na obou stranách nebo na úrovni podzemní. Hlavní prvky: obchodní pasáže, pěší nákupní ulice, pasáže atd.;

2) Integrovaný - ve kterém bude hustota zástavby lokality 70-80 %, dopravní vjezdy jsou zajištěny z jedné nebo více stran, případně v podzemní úrovni;

3) Pavilon (rozřezaný) - skládá se z velkých objemů pro různé účely, nachází se v okruhu dálnice a je propojen pěšími ulicemi.

Povolení

kategorie projekty na webu