Projekty veterinárních zařízení

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Veterinární zařízení

Projekt psího výběhu s myčkou pro 1 stanici

Index: 24.165.281
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
1452 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,320.00
Sleva:

Veterinární nemocnice

Index: 61.112.236
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
1494 MB
Formát souboru:
* .pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,315.00
Sleva:

Zoologická zahrada. Krmná kuchyně

Index: 36.118.273
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
1462 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,300.00
Sleva:

Veterinární nemocnice

Index: 30.131.268
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
853 MB
Formát souboru:
* .pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,274.00
Sleva:

Projekt veterinární nemocnice

Index: 78.122.219
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
Všechny sekce
Objem dat:
342 MB
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,250.00
Sleva:
Page 1 z 3

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Projekční práce, výstavba a uvádění veterinárních zařízení do provozu

Projektování výstavby a rekonstrukce specializovaných veterinárních zařízení (farmy, areály) pro údržbu (chov) plemenných zvířat užitkové reprodukce, jakož i výkrm prasat, se provádí podle projektů vypracovaných v souladu s platnými normami a legislativou, a další regulační dokumenty. Specialisté státní veterinární služby se podílejí na prověřování a koordinaci projektů plánování a výstavby chovů hospodářských zvířat a dalších veterinárních zařízení. Území farmy nebo komplexu je odděleno od obytných oblastí a osad zřízenou zónou hygienické ochrany v souladu se státními stavebními normami Ruské federace. Uvedení do provozu všech veterinárních zařízení bez výjimky je povoleno po dokončení stavební fáze všech staveb, úpravárenských zařízení stanovených projektovým rozhodnutím, příjmu dozorových orgánů a preventivní dezinfekce. Území malých soukromých rolnických a malých zemědělských podniků je plánováno tak, aby mělo samostatné místo pro skladování hnoje, samostatné zásobování vodou a kanalizaci. Plocha pozemku musí zajistit plnohodnotné využití, uskladnění a zpracování organických zbytků (hnůj) nebo jejich prodej po zpracování a dezinfekci jejich biotermální přeměnou na kompostovou směs. Veterinární zařízení musí zajistit uzavřený provoz. Nedoporučuje se kolem areálu vytvářet lesní plantáže stromů a keřů, aby se snížila pravděpodobnost jejich osídlení synantropními a divokými zvířaty. Dezinfekční jednotka nebo dezinfekční zábrany jsou umístěny u hlavního vstupu na území podniku nebo instituce za účelem blokování veterinárních a hygienických kontrol. Dezinfekční zábrana musí zajistit dezinfekci dopravy, při použití kapalných dezinfekčních zábran musí být délka vodní plochy minimálně 9 metrů. Veterinární centrum se skládá z ambulance a diagnostického oddělení. Ambulanci tvoří místnosti pro specialisty, lékárna, místnost s lednicí pro uložení biologických přípravků, sterilizační místnost, pitevna a skladba dezinfekčních prostředků. Veterinární stanice je umístěna a/nebo blokována veterinární stanicí. Je-li to možné, je porážková hygienická stanice zablokována veterinární laboratoří (pokud existuje) nebo veterinární stanicí a umístěna na plotu podniku. Takový bod je navržen tak, aby zahrnoval: porážkové oddělení s místnostmi pro porážku prasat, otevření trávicího traktu zvířat, solení kůží a dočasné uskladnění těl a kůží zvířat, oddělení likvidace, pitevna s odkládací komorou a sprchou. Obložení stěn těchto oddělení musí být hladké, bez výstupků a zajistit jejich každodenní mytí a dezinfekci. Hygienická stanice porážky musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 50 m od karanténní místnosti a prostor, kde jsou zvířata chována. Návrhy recyklačních oddělení by měly zahrnovat instalaci autoklávů nebo pecí na spalování mrtvol. Pro účely recyklace surovin pomocí autoklávů musí být navrženy dvě místnosti: místnost pro suroviny a místnost pro neutralizaci zabaveného zboží. Mezi těmito místnostmi je ve stěně instalován autokláv, který se plní v místnosti pro suroviny a vykládá se v místnosti pro neutralizované zabavené zboží. Pokud se veterinární podnik nachází v oblasti činnosti průmyslových zařízení na výrobu masokostní moučky, je jateční a hygienická stanice navržena bez likvidačního oddělení. V tomto případě je v rámci porážkové a hygienické stanice veterinárního zařízení vybavena izolační komora (lednička) pro krátkodobé (do 3 dnů) uskladnění mrtvol a zabaveného zboží. Součástí jatek jsou místnosti pro porážku zvířat a místnosti pro skladování jatečných produktů. Porážkový prostor se nachází ve výrobním areálu dále (nejméně 50 m) od vepřínů a je obehnán pevným plotem. Zvířecí karanténní místnost určená k obsluze jednoho veterinárního areálu (farmy) je umístěna odděleně od výrobních prostor farmy nebo areálu, oplocená pevným nebo pletivovým plotem o výšce minimálně 2 metry a vybavená samostatným vstupem (východem). Velikost budovy karantény je dána cyklogramem příchodu a pohybu zvířat na základě délky karantény každé skupiny zvířat v izolovaných sekcích po požadovanou dobu - 30 dnů a doby sanitace a dezinfekce uvolněných místností - minimálně 4 dny. Předpokládá se, že zde bude prostor pro skladování a likvidaci veterinárních léčiv a nástrojů, pro skladování krmiv a vybavení. Veterinární kontrolní stanoviště jsou postavena na demarkační linii mezi administrativní, ekonomickou a produkční zónou. Skladba a parametry sanitárních a domácích místností pro obsluhující personál jsou navrženy v souladu s projektovými normami. Veterinární kontrolní stanoviště dále zahrnují prostory pro dezinfekci, praní a sušení speciálního oděvu a obuvi. Na kontrolním stanovišti veterinárního lékaře je zavedena 24hodinová služba. Před vstupem na veterinární kontrolní stanoviště, jak z vnějšího území, tak z výrobního prostoru, jsou instalovány dezinfekční zábrany (příkopy s koberci nebo pilinami) zvlhčené dezinfekčním roztokem. Velikost Ničivé bariéry musí vylučovat možnost, že ji návštěvník obejde. Veterinární kontrolní stanoviště zahrnuje řadu místností vybavených průchozími sprchami, které poskytují veškerému pracovnímu personálu potřebné ošetření. Takové sprchové kabiny jsou instalovány tak, aby jimi prošel každý, kdo pracuje při vstupu a výstupu z farmy. Veterinární kontrolní body jsou rozděleny na „čisté“ a „špinavé“ zóny. Ve „špinavém“ prostoru stanice hygienické kontroly si zaměstnanci svléknou své osobní oblečení a obuv, nechají je v šatně (ve skříni) přidělené každému zaměstnanci, osprchují se a „čistí“ prostoru obléknout dezinfikované speciální oblečení a obuv v šatně. Přesouvání oblečení mezi „čistými“ a „špinavými“ oblastmi je zakázáno. Po skončení práce si sundejte montérky a speciální obuv, osprchujte se a oblékněte si vlastní oblečení. Veterinární zařízení musí být vybavena kanalizačními systémy pro odvádění odpadních vod. Místo umělého oplodnění pro velký podnik se nachází na území chovného reprodukčního zařízení nebo průmyslového areálu.

Povolení

kategorie projekty na webu