Zdravotnické projekty

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Zdravotnická zařízení

Poliklinika 252-4-4LG

Index: 27022400
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů
Sekce:
podle skladby projektu
Objem dat:
750 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $3,500.00
Sleva:

Farmaceutická výroba

Index: 23032100
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
550 MB
Formát souboru:
*.dwg, *.doc
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $3,200.00
Sleva:

Poliklinika 252-4-4LG

Index: 23022201
Dokumentace:
Pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
podle skladby projektu
Objem dat:
410 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,480.00
Sleva:

Komplexní lékařský projekt

Index: 62.179.242
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
762 MB
Formát souboru:
* .pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,450.00
Sleva:

Dětská multioborová nemocnice pro 300 lůžek s klinikou pro 500 návštěv denně, standardní projekt 254-1-2

Index: 102023
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
1430 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $2,400.00
Sleva:
Page 1 z 13

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


V budovách zdravotnických zařízení se nacházejí různá zařízení, která jsou určena pro vědeckou a praktickou činnost zaměřenou na zachování a posílení zdraví lidí, prevenci a léčbu nemocí. Dnes jsou zastoupeny širokou škálou různých typů zařízení: ambulance, stanice první pomoci (FAP), ambulance, porodnice, lékárny, nemocnice, polikliniky, stanice rychlé lékařské pomoci, hygienicko-epidemiologické stanice, lékařské výzkumné ústavy a akademie. Bez ohledu na systém rozvoje léčebného komplexu je areál rozdělen do těchto hlavních funkčních zón: vstup (příjem pacientů, proud návštěvníků); lékařský nebo hlavní účel, kde jsou umístěny lékařské budovy; nemocniční park a technická zóna. V moderní projekční a stavební praxi se používají pavilónové, centralizované (neboli kompaktní) a kombinované kompoziční techniky. Nemocnice je chápána jako komplex deseti hlavních stavebních divizí, které se liší svým určením a plánovacím a technologickým řešením, a to: příjmová oddělení a propouštěcí místnosti pacientů, stanová oddělení, léčebná a diagnostická oddělení, oddělení centrální sterilizace, patologické oddělení, obsluha jídel , laboratoře, administrativní prostory, lékárna, prádelny. Některé jednotky se zase skládají z oddělení nebo skupin prostor. Nemocnice má 3 samostatné vchody: pro příjem pacientů, návštěv a pro úřední a hospodářské účely. Prostorově plánovací struktura nemocnice musí zajistit racionální organizaci léčebného procesu s ohledem na tyto základní požadavky:

- vzájemná izolace všech oddělení;

- pohodlné propojení oddělení, schopné zajistit racionální organizaci léčby pacientů;

- optimální orientace všech místností v souladu se stranami horizontu (90 % oddělení je orientováno na jih nebo jihovýchod, operační sály a šatny jsou orientovány na sever).

Lůžková oddělení, kliniky a všeobecná oddělení lze řešit ve třech variantách:

- nemocnice zabírá hlavní budovu od prvního do nejvyššího patra a klinika a všeobecné oddělení se nachází v centrálním bloku nemocnice;

- nemocnice zabírá hlavní budovu a klinika se nachází v samostatném křídle nemocnice nebo je připojena a propojena s nemocnicí všeobecnými odděleními;

- nemocnice zabírá horní patra a klinika a všeobecné oddělení zabírají spodní patra.

Povolení

kategorie projekty na webu