Privaatsuspoliitika

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


PRIVAATSUSPOLIITIKA

"01" mai 2022
Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika) kehtib kogu teabe kohta, mida veebipood “www.proekt.sx” asub domeeninime juures. www.proekt.sx võib veebipoe veebisaiti, e-poe programme ja tooteid kasutades saada teavet Kasutaja kohta.
1. MÕISTED
1.1. Selles privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi termineid:
1.1.1. "Veebipoe veebisaidi haldamine (edaspidi saidi administreerimine)" - saidi haldamiseks volitatud töötajad, kes tegutsevad www.proekt.sx nimel, kes korraldavad ja (või) töötlevad isikuandmeid ning määravad ka kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseis, isikuandmetega tehtavad toimingud (toimingud).
1.1.2. „Isikuandmed” – mis tahes teave, mis on seotud otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatava isikuga (isikuandmete subjekt).
1.1.3. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming (toiming) või toimingute (toimingute) kogum, mis tehakse automatiseerimisvahendeid kasutades või ilma selliseid vahendeid kasutamata isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine). ), isikuandmete kaevandamine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.
1.1.4. “Isikuandmete konfidentsiaalsus” on operaatorile või muule isikuandmetele juurdepääsu omavale isikule kohustuslik nõue mitte lubada nende levitamist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muu õigusliku aluse olemasoluta.
1.1.5. "E-poe veebisaidi kasutaja (edaspidi kasutaja)" on isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs saidile ja kes kasutab veebipoe veebisaiti.
1.1.6. «Küpsised» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Kasutaja e-poe veebisaidi kasutamine tähendab käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimustega nõustumist.
2.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumisel peab Kasutaja lõpetama veebipoe veebisaidi kasutamise.
2.3. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult veebipoe veebisaidi www.proekt.sx kohta. Veebipood ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, millele kasutaja pääseb veebipoe veebisaidil olevate linkide kaudu.
2.4. Saidi administratsioon ei kontrolli veebipoe saidi kasutaja esitatud isikuandmete õigsust.

3. PRIVAATSUSPOLIITIKA SUBJEKT

3.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtestab veebipoe veebisaidi administratsiooni kohustused mitte avaldada ja tagada nende isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse režiim, mille kasutaja esitab saidi administratsiooni taotlusel veebipoe veebisaidil registreerumisel või toodete ostmiseks tellimuse esitamisel.
3.2. Käesoleva privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks lubatud isikuandmed edastab Kasutaja, täites registreerimisvormi veebipoe www.proekt.sx veebisaidil jaotises http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart ja lisage järgmine teave:
3.2.1. kasutaja perekonnanimi, nimi, isanimi;
3.2.2. Kasutaja kontakttelefon;
3.2.3. meiliaadress (e-post);
3.3. Veebipood kaitseb andmeid, mis edastatakse automaatselt reklaamiplokkide vaatamise ajal ja lehtede külastamisel, millele on installitud süsteemi statistiline skript (“piksel”):
• IP-aadress;
• teave küpsistest;
• teave brauseri (või muu programmi kohta, mis võimaldab juurdepääsu displeireklaamile);
• juurdepääsuaeg;
• selle lehe aadress, millel reklaamiüksus asub;
• viitaja (eelmise lehe aadress).
3.3.1. Küpsiste keelamine võib põhjustada juurdepääsu e-poe saidi osadele, mis nõuavad autoriseerimist.
3.3.2. Veebipood kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks ning rahaliste maksete seaduslikkuse jälgimiseks.
3.4. Kõik muud ülalnimetamata isikuandmed (ostuajalugu, kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele säilitamisele ja levitamata jätmisele, välja arvatud lõigetes sätestatud juhtudel. 5.2. ja 5.3. käesolevast privaatsuspoliitikast.
4. KASUTAJA ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRK
4.1. Veebipoe veebisaidi administratsioon võib kasutada Kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
4.1.1. Veebipoe veebisaidil tellimuse vormistamiseks ja (või) Kauba ostu-müügilepingu sõlmimiseks veebipoe veebisaidil www.proekt.sx vahendusel registreeritud kasutaja tuvastamine.
4.1.2. Kasutajale juurdepääsu pakkumine veebipoe veebisaidi isikupärastatud ressurssidele.
4.1.3. Kasutajaga tagasiside koostamine, sealhulgas teadete saatmine, veebipoe veebisaidi kasutamisega seotud päringute saatmine, teenuste osutamine, kasutaja päringute ja taotluste töötlemine.
4.1.4. Kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks, pettuste vältimiseks.
4.1.5. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitused.
4.1.6. Konto loomine ostude sooritamiseks, kui Kasutaja on nõustunud konto loomisega.
4.1.7. Teatised veebipoe veebisaidi Kasutajale Tellimuse oleku kohta.
4.1.8. Maksete töötlemine ja vastuvõtmine, maksude või maksusoodustuste kinnitamine, makse vaidlustamine, Kasutaja poolt krediidiliini saamise õiguse määramine.
4.1.9. Kasutajale tõhusa kliendi- ja tehnilise toe pakkumine veebipoe Veebilehe kasutamisega seotud probleemide ilmnemisel.
4.1.10. Kasutajale tema nõusolekul tooteuuenduste, eripakkumiste, hinnainfo, uudiskirjade ja muu teabe edastamine veebipoe või veebipoe partnerite nimel.
4.1.11. Reklaamitegevuse elluviimine Kasutaja nõusolekul.
4.1.12. Kasutajale juurdepääsu pakkumine veebipoe partnerite saitidele või teenustele, et saada tooteid, uuendusi ja teenuseid.
5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MEETODID JA TINGIMUSED
5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ilma ajapiiranguteta, mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides, kasutades automatiseerimisvahendeid või neid tööriistu kasutamata.
5.2. Kasutaja nõustub, et saidi administratsioonil on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige kullerteenustele, postiorganisatsioonidele, telekommunikatsioonioperaatoritele, ainult selleks, et täita kasutaja tellimust, mis on tehtud veebipoe “www. proekt.sx”, sealhulgas Kauba kohaletoimetamine.
5.3. Kasutaja isikuandmeid saab Venemaa Föderatsiooni volitatud riigivõimu organitele edastada ainult Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователа латель
5.5. Saidi administratsioon võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ning ka kolmandate isikute muude ebaseaduslike toimingute eest.
5.6. Saidi administratsioon võtab koos Kasutajaga kõik vajalikud meetmed, et vältida Kasutaja isikuandmete kadumisest või avalikustamisest tingitud kahjude või muude negatiivsete tagajärgede tekkimist.
6. POOLTE KOHUSTUSED
6.1. Kasutaja on kohustatud:
6.1.1. Esitage teavet veebipoe veebisaidi kasutamiseks vajalike isikuandmete kohta.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной и.
6.2. Saidi administratsioon on kohustatud:
6.2.1. Kasutage saadud teavet ainult käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel.
6.2.2. Tagage konfidentsiaalse teabe salajane säilitamine, mitte avaldage seda ilma kasutaja eelneva kirjaliku loata ning samuti mitte müüa, vahetada, avaldada ega muul viisil avaldada kasutaja edastatud isikuandmeid, välja arvatud cl. 5.2. ja 5.3. käesoleva privaatsuspoliitika sätteid.
6.2.3. Kasutage ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt korrale, mida tavaliselt kasutatakse sellist tüüpi teabe kaitsmiseks olemasolevate äritehingute korral.
6.2.4. Blokeerige vastava kasutajaga seotud isikuandmed alates hetkest, kui kasutaja või tema seaduslik esindaja või isikuandmete subjektide õiguste kaitseks volitatud asutus taotleb või taotleb kontrolliperioodi, kui ilmnevad ebatäpsed isikuandmed või ebaseaduslikud toimingud.
7. POOLTE KOHUSTUSED
7.1. Saidi administratsioon, kes pole oma kohustusi täitnud, vastutab Kasutajale seoses isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega tekkinud kahjude eest vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele, välja arvatud juhud, mis on sätestatud punktis 5.2. 5.3., 7.2. ja XNUMX. käesoleva privaatsuspoliitika sätteid.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не нана на на
7.2.1. Muutus avalikuks enne selle kadumist või avalikustamist.
7.2.2. See saadi kolmandalt isikult enne, kui saidi administratsioon selle kätte sai.
7.2.3. See avalikustati kasutaja nõusolekul.
8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1. Enne kohtusse nõude esitamist veebipoe veebisaidi kasutaja ja saidi administratsiooni suhetest tulenevate vaidluste kohta on kohustuslik esitada nõue (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).
8.2 Nõude saaja teavitab 30 kalendripäeva jooksul nõude kättesaamise päevast kaebuse esitajat kirjalikult nõude läbivaatamise tulemustest.
8.3. Kui kokkulepet ei saavutata, suunatakse vaidlus õigusasutusele vastavalt Venemaa Föderatsiooni kehtivatele õigusaktidele.
8.4. Käesolevale privaatsuspoliitikale ning kasutaja ja saidi halduse suhetele kohaldatakse Venemaa Föderatsiooni kehtivaid õigusakte.
9. LISATINGIMUSED
9.1. Saidi administratsioonil on õigus teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi ilma kasutaja nõusolekuta.
9.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub selle veebipoe veebisaidile postitamise hetkest, kui privaatsuspoliitika uues väljaandes ei ole sätestatud teisiti.
9.3. Kõigist selle privaatsuspoliitikaga seotud ettepanekutest või küsimustest tuleks teatada aadressile https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Praegune privaatsuspoliitika asub lehel aadressil https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Värskendatud 01. mail 2022

luba