Kolmest majast koosneva korteritüüpi ühiselamu projekt

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


Korteri tüüpi ühiselamu projekt

Baashind koos käibemaksuga
Soodushind
Hind $1,500.00
Allahindlus
Hind $1,500.00
Indeks: 42.120.223
Dokumentatsioon: Projekteerimis- ja töödokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid: Kõik sektsioonid
Andmemaht: 1954 MB
Failiformaat: redigeeritavad vormingud
Ekspertarvamus: positiivne
Kapitaliehitusprojekti tehnilised ja majanduslikud omadused
Krundi pindala, hektareid: 2,9986
Hoone A
Ehitusalune pind, m2: 1070,2
Hoone üldpind, m2: 4506,7
Korterite üldpind, m2: 3250,9
Korterite arv, sh: tk: 69
ühetoalised korterid, tk: 30
kahetoalised korterid, tk: 38
kolmetoalised korterid, tk: 1
Ehitusmaht, m3: 16410,5
Korruste arv, korrus: 5
Korruste arv, korrus: 6
Hoone B
Ehitusalune pind, m2: 1058,9
Hoone üldpind, m2: 4506,7
Korterite üldpind, m2: 3267,7
Korterite arv, sh: tk: 70
ühetoalised korterid, tk: 32
kahetoalised korterid, tk: 37
kolmetoalised korterid, tk: 1
Ehitusmaht, m3: 16410,5
Korruste arv, korrus: 5
Korruste arv, korrus: 6
Hoone B
Ehitusalune pind, m2: 1065,7
Hoone üldpind, m2: 4506,7
Korterite üldpind, m2: 3267,7
Korterite arv, sh: tk: 70
ühetoalised korterid, tk: 40
kahetoalised korterid, tk: 21
kolmetoalised korterid, tk: 9
Ehitusmaht, m3: 16410,5
Korruste arv, korrus: 5
Korruste arv, korrus: 6
Eeldatav maksumus 2001. aasta baashinnatasemel (ilma käibemaksuta)
Kokku: tuhat rubla 93 226,48
Ehitus- ja paigaldustööd: tuhat rubla 74 745,96
Varustus tuhat rubla 7
Muud kulud, tuhat rubla: 10 921,18
kaasa arvatud
PIR tuhat rubla 2 954,21
tagastatavad summad tuhat rubla 118,18
Eeldatav maksumus praegusel hinnatasemel november 2012 (koos käibemaksuga)
Kokku: tuhat rubla 533 296,81
Ehitus- ja paigaldustööd: tuhat rubla 445 940,35
Varustus tuhat rubla 27
Muud kulud tuhat rubla 60 328,76
kaasa arvatud
PIR tuhat rubla: 13 122,07
Käibemaks tuhat rubla: 81 345,96
tagastatavad summad, tuhat rubla: 705,07

Arhitektuursed ja ruumiplaneeringulised lahendused

Arendusvabal alal asuvate kortertüüpi ühiselamumajade ehitamiseks on välja töötatud projektdokumentatsioon. Õpilaskodu koosneb kolmest hoonest (korpus A, korpus B ja korpus C), mis paiknevad krundil ruudukujuliselt. Sissepääsud hoonetesse on projekteeritud sisehoovist. Iga projekteeritud hoone funktsionaalseks otstarbeks on kortertüüpi ühiselamu. Iga projekteeritud hoone tüübiks on korterelamu. A-korpus on kaheosaline viiekorruseline keldrikorrusel, ilma pööninguta, ristkülikukujulise katkise kontuuriga ühiselamu, mille äärmised teljed on 58,40 x 14.80 m. Keldri ruumide kõrgus maast laeni (ruumi puhas kõrgus) on projekteeritud 1,90 m, I korruse ruumide puhaskõrgus on 2,55 m, tüüpkorruse ruumide puhas kõrgus 2,57 m, puhas kõrgus neljanda korruse ruumide kõrgus on - 2,99 m. Fassaadi vertikaaltasapinna maksimaalne kõrgus planeeritavast maapinnast (-1.39) kuni hoone parapeti tipuni on 16,72 m. Hoone 0,000. korruse viimistletud korruse tasemeks on võetud suhteline tase 1. Keldrikorrusel on projekteeritud tehnoruumid, kaabel, veemõõdusõlm, ITP. Elamukorrused on projekteeritud esimesest kuni viienda korruseni. Esimesele korrusele on projekteeritud elektrikilp ja uksehoidja tuba. Evakuatsiooniks ja korrustevaheliseks suhtluseks on igasse sektsiooni projekteeritud L1 tüüpi trepikojad, millel on väljapääsud hoonega külgnevale territooriumile. Trepikodadest on katusele väljapääsud ja katusekõrguste erinevuste juures metallist tuletõrjeväljapääsud. Igal sektsioonil on oma sisse- ja väljapääs. Esimese korruse välisseinad kuni pimeala ülaosani on monoliitsest raudbetoonist, soojustatud vahtplaatidega. Esimese korruse välisseinad pimeala ülaosa kohal on monoliitne raudbetoon, mis on soojustatud penopleksplaatidega, millele järgneb kivivooder. Kandvad välisseinad on kolmekihilised: monoliitne raudbetoon, soojustatud mineraalvillplaatidega ja viimistluskihiga silikaatõõnestellistest. Välisseinad mittekandvad on kahekihilised: maast-põrandani toestusega poorbetoonplokid ja viimistluskiht lubi-liivaõõnestellisest. Siseseinad on monoliitsest raudbetoonist. Trepikodade seinad on monoliitsest raudbetoonist. Sõltuvalt ruumide otstarbest projekteeritakse siseseinad lisavaheseinaga, mis on valmistatud punn-soonplaatidest läbi mineraalvillaplaadi (MVP) või läbi õhupilu või täiendava vaheseinaga poorbetoonplokkidest. . Sisevaheseinad on kipssoonplokid. Aknad ja rõduuksed on metall-plastprofiilid kahekordsete akendega, millel on sisseehitatud õhuvarustusseadmed. Trepikodade vitraažakende klaasid on valmistatud metallplastprofiilidest, mis on täidetud ühekambriliste avatavate tiibadega topeltklaasidega. Rõdude klaasideks on ühekordse löögikindla klaasiga vitraaž-alumiiniumkonstruktsioon. Uksed - metallist ja puidust, klaasitud ja massiivsed, tulekindlates ja tavapärastes versioonides. Hoone katus (kate) on lame, kombineeritud, soojustatud, rullmaterjalist katusega, kohati killustiku kaitsekihiga. Drenaaž on sisemine. Visiirid on värvitud metallist. Fassaadide seinte kaunistamiseks kasutatakse helekollase värvi tekstureeritud silikaattelliseid. Keldri seinte kaunistamiseks kasutatakse purustatud esipinnaga betoonkivi. Ruumide siseviimistlus ja põrandakate on projekteeritud vastavalt ruumide otstarbele: põrandakate on latekstsementbetoon, keraamilised plaadid, TZI linoleum, betoon; seinad - värvimine üldotstarbeliste emailidega, pealispind keraamiliste plaatidega, tapeetimine; laed - veepõhine või liimvärvimine; akustilised ripplaed - Armstrongi plaadid metallraamil mineraalvillaga, mis täidab tühimikud. Hoone B ja hoone C on projekteeritud analoogselt hoonega A ning vastavad täielikult hoone A vastuvõetud konstruktsiooni-, ruumiplaneeringu-, arhitektuuri- ja kunstilahendustele. B-hoone fassaadi vertikaaltasapinna suurim kõrgus planeeritavast maapinnast (-1,40 m) kuni hoone parapeti tipuni on 16,73 m. B-hoone fassaadi vertikaaltasapinna maksimaalne kõrgus planeeringu maapinnast (-1,37 m) kuni hoone parapeti tipuni on 16,70 m. Korterite tüübid ja kvantitatiivne suhe võetakse vastu vastavalt tellijaga kokku lepitud korteriprojektile. Võetakse meetmeid tagamaks, et hoone oleks ligipääsetav puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele. Vestibüülide mõõtmed, põrandakoridoride ja ukselehtede laius, lävepaku kõrgused ukseavades on projekteeritud vastavalt standardile SP 35-102-2001. Sissepääsud on projekteeritud kaldteega. Kaldteed on vähemalt 1,00 m laiad, kalle 8%, küljed 0,25 m kõrged, piirdeaed on kahel tasapinnal käsipuudega, pind kõva ja libisemiskindel. Kõnniteedel on alandatud äärekividega lõigud, külgkivide kõrgus kõrguste erinevustel ei ületa 0,04 m.

Konstruktiivsed ja ruumiplaneerivad lahendused

Viiekorruseliste kaheosaliste ühiselamute konstruktsioonilahendus on ristseinaline. Kõik kandekonstruktsioonid on valmistatud monoliitsest raudbetoonist, betoonist B25, W4, F75, töösarrus A400, A240 in (kelder - betoon B25, W8, F75, tööarmatuur A400, A240). Mittekandvad välisseinad on laotud poorbetoonplokkidest tüüp “H+H” D600, B3,5, 375mm paksusega välissoojustusega (kihipaksus 100mm) ning viimistletud õhukese krohvikihi ja värvimisega. Poorbetoonplokkide müüritis - liimil, kinnitusega raudbetoonseintele painduvate tugevdusankrutega korrosioonikindlast terasest. Isolatsiooni kinnitamine poorbetooni külge ketastüüblite abil. Projekteerimisdokumentatsioonis vastu võetud soojusisolatsiooni fassaadisüsteem peab olema välja töötatud "üksikasjaliku dokumentatsiooni" etapis ja sellel peab olema Vene Föderatsiooni regionaalarengu ministeeriumi vastav kehtiv tehniline sertifikaat. Kandvad välisseinad on monoliitsest raudbetoonist paksusega 160 mm soojustusega (kihi paksus 150 mm) ja viimistlusega nagu mittekandvad seinad. Põranda keldrikorruse välisseinad on monoliitsest raudbetoonist paksusega 300 mm, välisisolatsiooniga 100 mm paksuse penopleksikihiga, pimealas - raudbetoonkonsooliga, pimeala kohal - vooderdisega Melikon-Polar betoonkivi paksusega 120 mm (betoon B15, F50) . Sisemised kandvad seinad on paksusega monoliitsest raudbetoonist 160 mm, põikseinte samm 2,6-5,2 m. Parapet on valmistatud täiskeraamilisest tellisest 1NF/100/2.0/50 vastavalt GOST 530-2007, paksusega 380 mm. Müüritis - M50 mördiga. Põrandad ja kate on monoliitsest raudbetoonist pidevad 160 mm paksused plaadid, mille ümbermõõt on termovooderdis. Rõdud ja lodžad - struktuurklaasidega, mille juhikud kinnitatakse põrandaplaatidele korruse haaval. Treppide elemendid: marsid - monteeritav raudbetoon, platvormid - monoliitne raudbetoon. Ventilatsioonišahtid on monteeritavad raudbetoonist mahuplokid. Sillusteks on monteeritav raudbetoon ja raudtsement. Verandad, kaldteed, süvendid on valmistatud monoliitsest raudbetoonist, eraldatud hoonetest paisumisvuugiga. Betoon B25, W8, F75, töötav armatuur A400, A240. Hoonete ruumilise jäikuse ja stabiilsuse tagab karkassi kõigi kandvate raudbetoonelementide jäik sidumine ning kandeseinte liittöö monoliitpõrandate jäikade ketastega. Kerekonstruktsioonide arvutused viidi läbi Lira-Sapr 2013 PRO tarkvarapaketi abil, kasutades lõplike elementide analüüsi. Konstruktsioonide tulepüsivus on kinnitatud arvutustega. Hoonete vastutusaste on teine ​​(normaalne). Hoonete kasutusiga eeldatakse vähemalt 50 aastat (GOST R 1-2.12 tabel 545257 ja punkt 2010). 0,000 märgiks loetakse esimese korruse korruse kõrgust, mis vastab hoone “A” ja hoone “B” absoluutsele tasemele - 4.45, hoone “B” puhul - 3.45. Hoonete vundamendid töötati välja insener-geoloogiliste uuringute alusel. Vundamendid - plaadid looduslikul alusel. Vundamendiplaadid on valmistatud monoliitsest raudbetoonist paksusega 400 mm. Betooniklass B25, W8, F75, töötav armatuurklass A400, A240. Hoone “A” ja hoone “B” vundamendiplaatide põhja absoluutkõrgus on 1.78, hoone “B” 0.78. Hoone “A” vundamendiplaadi alus on raske aleuriitne, tulekindel liivsavi (IGE-3) e=0,729, E=110 kgf/cm2, φII=17°, IL=0,38 ja kerge aleuriitne pooltahke liivsavi ( IGE-4), mille e=0,385, E=140 kgf/cm2, φII=28°, IL=0,08. Hoone “B” vundamendiplaadi alus on kerge aleuriitne pooltahke saviliiv (IGE-4), mille e=0,385, E=140 kgf/cm2, φII=28°, IL=0,08. Hoone “B” vundamendiplaadi alus on raske, mudane, tulekindel liivsavi (IGE-3), mille e=0,729, E=110 kgf/cm2, φII=17°, IL=0,38. Rõhk vundamentide aluse all ei ületa 1,248 kgf/m2, vundamendi muldade arvestuslik takistus ei tohi olla väiksem kui 1,963 kgf/m2. Ettevalmistus vundamentide alla on 7,5 mm paksune monoliitbetooni B100 kiht, üle 400 mm paksuse liivakihi (hoonele “B” - 200 mm). Betooni ettevalmistamiseks projekteeriti kahest kihist rullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht koos tsement-liiva tasanduskihi 40 mm paksuse kaitsekihiga. Põhjavee maksimaalne tase on maapinnal. Põhjavesi ei ole normaalse läbilaskvusega betooni suhtes agressiivne. Hoone kaitse põhjavee ja niiskuse eest: drenaaž; kastikujuline keldrikonstruktsioon W8 betoonist; maa-aluste konstruktsioonide kleepuva hüdroisolatsiooni suletud ahela paigaldamine. Hoone vundamentide eeldatav keskmine arvestuslik vajumine on 37,46 mm (maksimaalselt - 51,5 mm), vajutuse suhteline erinevus on 0,0017. Ehitamine on ette nähtud arendusvabale alale, kus hooned asuvad üksteisest kaugemal kui 40 m, väljaspool pinnase vundamendi staatiliste tööde negatiivse mõju tsooni.

luba