Tänavavälise kõrgendatud ülekäiguraja projekt

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


Maapealse ülekäiguraja projekt

Baashind koos käibemaksuga
Soodushind
Hind $900.00
Allahindlus
Hind $900.00
Indeks: 6.165.298
Dokumentatsioon: Projekteerimisdokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid: kõik sektsioonid
Andmemaht: 1320 MB
Failiformaat: redigeeritavad vormingud
Ekspertarvamus: positiivne
Projekti koosseis:

laadige alla projekti koostis

Tänavaväline ülekäigurada

Tallinna maanteele tänavavälise ülekäiguraja rajamise projektdokumentatsioon koos hinnangutega ja insenertehniliste uuringute tulemused
Kapitaliehitusprojekti tehnilised ja majanduslikud omadused
Ehitustüüp: Uusehitis
Arvutuslik koormusklass, kg/m2: 400
Jalakäijate ülekäiguraja paigutus: pidev (9,15 + 11,45 + 4 x 11,5 + 11,59) + 57,523 + (11,59 + 4 x 11,5 + 2 x 11,45 + 5,75) m
Kaldteede arv, tk: 2
Trepikodade arv, tk: 2
Ülekäiguraja pikkus (piki telge), m: 234
kaasa arvatud:
Põhiava pikkus, m: 57,523
Kaldteede pikkus, m: 176,477
Trepikodade pikkus (projekteeritud), m: 34,94
Ülekäiguraja laius, m: 3,6
Trepikodade laius, m: 2,2
Ülekäiguraja ala, m2: 919,3
kaasa arvatud:
Põhiava pindala, m2: 207,1
Kaldteede pindala, m2: 635,3
Trepikodade pind, m2: 76,9
Silla kliirens, m: 5,5
Sõidutee taastamise ala, m2: 2822,6
Heakorrastusala, m2: 2337,4
kaasa arvatud:
kahjustatud mugavuste taastamine, m2: 706,4
Vihmavee äravoolusüsteemi pikkus, m: 170,3
Sidekaablite eemaldamine, m: 467,5
Välisvalgustuse rekonstrueerimine, m: 141
Kaabliliinide eemaldamine, m: 176
Eeldatav maksumus 2001. aasta baashinnatasemel (ilma käibemaksuta)
Kokku: tuhat rubla: 13531,37
Ehitus- ja paigaldustööd, tuhat rubla: 11004,53
Varustus, tuhat rubla:
Muud kulud, tuhat rubla: 2526,84
kaasa arvatud:
PIR tuhat rubla: 996,25
tagastatavad summad, tuhat rubla: 78,18
Eeldatav maksumus praegusel hinnatasemel seisuga juuni 2011 (koos käibemaksuga)
Kokku: tuhat rubla: 85548,83
Ehitus- ja paigaldustööd, tuhat rubla: 72757,24
Varustus, tuhat rubla
Muud kulud, tuhat rubla: 12791,59
kaasa arvatud:
PIR, tuhat rubla: 4521,88
Käibemaks, tuhat rubla: 12974,37
tagastatavad summad, tuhat rubla: 494,92

Konstruktiivsed lahendused

Kõrgendatud ülekäigurada (ERÜ) on mõeldud eelkõige vahetus läheduses asuvat Lenta hüpermarketit külastavate jalakäijate turvalisuse tagamiseks. TEJ on ette nähtud järgmiste ajutiste koormuste jaoks: jalakäijate koormus (vastavalt SNiP 2.05.03-84*); muud ajutised koormused ja mõjud: lumekoormus, tuulekoormus, temperatuuri mõjud (vastavalt SNiP 2.05.03-84*, SNiP 2.01.07-85*); erakorraline mõju "kaabli purunemisele". Plaanis on viadukt Z-kujuline ja koosneb kahest kaarest raadiusega 47 m ja kahest paralleelsetel sirgjoontel paiknevast kaldteest koosneval kõveral. Kaldteede äärmiste vahemike pöörded on 180°. Estakaadi paigutus 9,15 + 11,45 + 4 x 11,5 + 11,59 + 57,523 + 11,59 + 4 x 11,5 + 2 x 11,45 + 5,75 m. Estakaadi kogupikkus piki telge on 234 m, 644 m. Kaldteed on konstrueeritud raudbetoonist avade kujul, mis on jäigalt tugipostidesse kinnitatud. Tallinna maanteed ületav sildeosa on projekteeritud terasbetoonist, mida toetavad kaare külge kinnitatud painduvad riidepuud. Kaare sildeulatus on 56,041 m, kaare tõste nool on 17,5 m. Sildekonstruktsioon on kolmest pikisuunalisest talast ja 5,5 m vahedega risttaladest koosnev talapuur Piki- ja põiktalad on valmistatud ristkülikukujulistest metalltorudest, peal mille peal raudbetoonplaat paksusega 0,08 m Terasest raudbetoonist sildekonstruktsioon ühendab endas käigutee ja kaare sideme funktsioonid. Kaar on valmistatud torust Ø820 mm. Painduvad vedrustused on valmistatud Freyssinet tüüpi ülitugevatest tugevduselementidest. Estakaadi terasest raudbetoonist sildekonstruktsioon on jäigalt ühendatud rampide raudbetoonist sildekonstruktsioonidega, mis tagab konstruktsiooni geomeetrilise muutumatuse. Kaldteede sildekonstruktsioonid on raudbetoonplaadid paksusega 0,24 m Konstruktsioonide materjal: Põhiava: Piki-, põikisuunalised talad ja kaared - C345-09G2S. Tugitrossid on Fryssinet tüüpi ülitugevast tugevdusest. Raudbetoonplaat - B35 F200 W8 ​​Kaldteede avades: Jalutuskäigu ja tugede raudbetoonplaat - B35 F200 W8. Sildeava metallkonstruktsioonid on kaitstud korrosiooni eest värvides värvide ja lakkidega vastavalt Transstroy Group of Companies LLC standardile STO 001-2006. Kõndimistee kate kaldteedel ja põhiavades on kõrgendatud vee- ja külmakindlusega betoonist, paksusega 0,04 m.. Drenaaž toimub pikikalde tõttu. Kaldtee tugede struktuur on rack-mount. Sammaste läbimõõt on 0,5 m, vundamendid puurvaiadest 0,5 m.Põhiava toed on mööda fassaadi L-kujulised ja looduslikul vundamendil raudbetoonist. Jalakäijate liikluseks on lisaks kaldteedele ette nähtud ka trepid. Projekteerimisdokumentatsioonis on arvestatavat tähelepanu pööratud TEJ käitamise ja jooksva hoolduse küsimustele, mis on eriti oluline tänu sellele, et üleminek on avatud, ilma galeriita.

luba