Elektrijaamad

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


Kuvatakse 1–5 18-st
Page 1 alates 4

Elektrijaamad ja alajaamad

15 MW gaasikolbseadmetel põhineva energiakeskuse projekt

Indeks: 11092300
Dokumentatsioon:
Projekteerimisdokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid:
kõik sektsioonid
Andmemaht:
652 MB
Failiformaat:
*.pdf, *.xlsx
Ekspertarvamus:
positiivne
Baashind koos käibemaksuga:
Soodushind:
Hind: $3,400.00
Soodustus:

SPP projekt 10 MW

Indeks: 25012100
Dokumentatsioon:
Projekteerimisdokumentatsioon ilma hinnangute ja inseneriuuringu tulemusteta
Sektsioonid:
kõik sektsioonid
Andmemaht:
110 MB
Failiformaat:
*.pdf
Baashind koos käibemaksuga:
Soodushind:
Hind: $1,500.00
Soodustus:

SPP projekt 5 MW

Indeks: 25012101
Dokumentatsioon:
Projekteerimisdokumentatsioon ilma hinnangute ja inseneriuuringu tulemusteta
Sektsioonid:
kõik sektsioonid
Andmemaht:
94 MB
Failiformaat:
*.pdf
Baashind koos käibemaksuga:
Soodushind:
Hind: $1,400.00
Soodustus:

Alajaam 330 kVs

Indeks: 61.132.278
Dokumentatsioon:
Projekteerimis- ja töödokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid:
kõik sektsioonid
Andmemaht:
4564
Failiformaat:
redigeeritavad vormingud
Ekspertarvamus:
positiivne
Baashind koos käibemaksuga:
Soodushind:
Hind: $1,300.00
Soodustus:

Projekt ADES 4700 kW

Indeks: 05031801
Dokumentatsioon:
Projekteerimisdokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid:
kõik sektsioonid
Andmemaht:
276 MB
Failiformaat:
*.pdf
Ekspertarvamus:
positiivne
Baashind koos käibemaksuga:
Soodushind:
Hind: $1,190.00
Soodustus:
Page 1 alates 4

Kas te ei leidnud meie veebipoe lehtedelt vajalikku projekti? Kirjutage meile aadressil info@proekt.sx Valime teile oma valmisprojektide andmebaasist kiirelt valmis projekti!!!


Energiasüsteemide ja elektrivõrkude projekteerimise ülesandeks nende arendamise käigus on välja töötada tehniliselt ja majanduslikult mõistlikud projekteerimislahendused, mis võtavad arvesse teaduse ja tehnika uusimaid saavutusi ning tagavad pikas või keskmises perspektiivis tarbijate nõudluse standardkvaliteediga elektri ja võimsuse järele. , elektrijaamade ja elektrivõrkude optimaalne arendamine, nende vahendite käitamine ja juhtimine keskkonna- ja sotsiaalseid nõudeid arvestades. Energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise projekteerimisotsused peavad põhjendama elektrijaamade, elektriliinide ja alajaamade ehitamise ja/või rekonstrueerimise vajadust ja otstarbekust ning määrama nende tehnilised omadused ja tehnoloogilised parameetrid. Projektid peaksid olema vahend, mis võimaldab terviklikult kaaluda ühtset elektrienergia tootmise, edastamise, jaotamise ja tarbimise tehnoloogilist protsessi, võttes arvesse tarbijate energiavarustuse usaldusväärsust ja kõigi elektrienergia tööstuse subjektide majandushuve. Energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise projektid hõlmavad järgmist:

- Ühtse energiasüsteemi arendamise projektid, regionaalsed energiasüsteemid;
- Elektrijaotusvõrkude arendamise projektid;
- Eraldi energialõigud, mida teostatakse osana elektrijaamade projektidest (elektrivarustusskeemid) ja elektrivõrgu rajatised, samuti muud etapivälised tööd energiaarenduse üksikute osade osas, näiteks jõgede integreeritud kasutamise projektid, elektrivõrkude paigutamine. hüdroelektrijaamad ja pumbaelektrijaamad; suurte soojuselektrijaamade, samuti tuuleparkide, päikeseelektrijaamade ja muude taastuvatel energiaallikatel töötavate tootmisrajatiste asukohtade kindlaksmääramine; ning elektrijaamade rekonstrueerimise ja tehnilise ümbervarustuse projektid;
- Tööstuskeskuste, suurlinnade elektrivõrkude arendamise projektid, suure elektrienergia tarbijate (energiamahukad tarbijad) välise elektrivarustuse skeemid: keemia- ja metallurgiatehased, elektrifitseeritud raudteed, nafta- või gaasijuhtmed jne. Arendusprojektide väljatöötamisel võib osutuda vajalikuks välja töötada arengukontseptsioonid ja -prognoosid (näiteks Vene Föderatsiooni energiastrateegia väljatöötamine) ning muud vajalikud tööd riigi või piirkondade energiaarengu üld- ja eriküsimustes. sotsiaalmajanduslike, keskkonna- ja muude probleemide lahendamiseks. Energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise alaste otsuste tegemise aluseks on Vene Föderatsiooni energiastrateegia, mis prognoosib ja põhjendab võimalikku elektritarbimise taset (arvestades riigi majanduse arengu võimalikke variante) ning määrab kindlaks võimaliku elektritarbimise taseme. selle katmise meetodid (tootmisvõimsuste struktuur ja asukoht, nende varustamine kütusega). energiaressursid), samuti määrab kindlaks elektrienergia ülekande- ja jaotusvahendite arendamise põhisuunad, sõnastab nõuded vajalikele teaduslik-tehnilistele nõuetele. arengud jne. Projektide elluviimisel arvestatakse energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise projektide elluviimise järjekorda, sisu, perspektiivperioodi kestust, samuti määratakse projektide läbivaatamise aeg kindlaks normatiivdokumentidega. Energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise projektid peavad vastama süsteemide ja võrkude tehnilisi parameetreid käsitlevate normatiivdokumentide ja muude kehtivate normatiivdokumentide nõuetele. Pikaajaliste arendusprojektide elluviimisel tuleks vältida üleliigset projektitasandist väljuvate küsimuste detailsust. Energiasüsteemide arendamise projekteerimise kõigis etappides tuleb asjakohase spetsifikatsiooniga arvestada järgmiste küsimustega:
- Võrkude remondi- ja hooldusteenuste korraldamine;
- Varustamist dispetšer- ja tehnoloogiliste juhtimisvahenditega;
- Energiasüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine;
- Releekaitse ja avariiautomaatika kasutamine;
- Automatiseeritud juhtimissüsteemidega seadmed;
- Automaatjuhtimissüsteemi seadmed;
- Elektrienergia kvaliteedi tagamine (reaktiivvõimsuse kompenseerimine).
Piirkondlike elektrisüsteemide dispetšer- ja tehnoloogilise juhtimise, operatiiv- ja avariiautomaatika ning releekaitse korraldamise lavaväline projekteerimistööd viiakse läbi, võttes arvesse vastuvõetud kontseptuaalseid otsuseid nende arendamiseks UES-i arendusskeemis. Energiasüsteemide ja elektrivõrkude arendamise projektides on töökindluse ja efektiivsuse tõstmiseks soovitatav ette näha uusimate tehnoloogiate ja seadmete kasutuselevõtt nende edasiseks kasutamiseks, eelkõige intelligentse elektrivõrgu arendamisel. energiasüsteemide toimimisest ja tarbijate toiteallikast. Nende probleemide lahendamiseks nutikas elektrivõrgus on vaja kasutada automatiseeritud süsteeme:
- Energiaarvestus ja tarbijate infosüsteemid;
- Side ja teabevahetus energiasüsteemide objektide ja subjektide vahel;
- Elektriseadmete seisukorra ja kontrolli jälgimine;
- Releekaitse ja avariisüsteemide automaatika;
- UES rajatiste tehnoloogiliseks ja hädaolukordade haldamiseks kanalite loomine ja optimeerimine;
- Ebatraditsioonilisi ja taastuvaid energiaallikaid kasutavate elektriallikate integreerimise tagamine energiasüsteemiga;
- Operatiiv- ja mobiilsete meeskondade juhtimine.

luba