Hoone lammutusprojekt

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


6-korruselise maja lammutusprojekt

Baashind koos käibemaksuga
Soodushind
Hind $135.00
Allahindlus
Hind $135.00
Indeks: 45.118.240
Dokumentatsioon: Projekteerimisdokumentatsioon, sealhulgas hinnangud ja tehniliste uuringute tulemused
Sektsioonid: kõik sektsioonid
Andmemaht: 409 MB
Failiformaat: *.dwg, redigeeritavad vormingud
Ekspertarvamus: positiivne
Tehnilised ja majanduslikud näitajad
Hoone maht, m3: 19 084,00
Hoone pind, m2: 2998,90
Korruste arv, korrus: 6
Töö kogukestus, kuud: 2,8

Hoone omadused
Korruste arv - 6 korrust (kaasa arvatud katusekorrus)
Tehnilised ja majanduslikud näitajad:
Ruumide üldpind – 2998,9 m2
Ehitusalune pind – 1004 m2
Ehitusmaht – 19084 m3
Disaini kirjeldus:
Vundamendid – ribakillustik
Seinad on laotud savitellistest
Vaheseinad - puidust,
Põrandad – metalltaladel
Katus – puitsarikatel metall
Põrandad – parkett, lauad, tsement
Aknaavad – puidust, ukseavad – puidust
Siseviimistlus – krohv, värvimine, tapeet

Kasutatud lammutamise (lammutamise) meetodi kirjeldus ja põhjendus.

Demonteerimistöid tehakse tavaks lepingu alusel ühe vahetuse töörežiimiga - tööaeg 900 kuni 1800. Eriliste demonteerimistööde tegemiseks on kaasatud spetsialiseerunud paigaldusorganisatsioonid. Hoone demonteerimine jaguneb kaheks perioodiks:
1. Ettevalmistav periood – teoste komplekti esitamine, sealhulgas: hoone demonteerimise projekti väljatöötamine; ehitusplatsi piirdeaia paigaldamine koos jalakäijate galerii rajamisega ehitusplaanil näidatud kohtadesse; linna maanteedel sõitvate sõidukite rataste pesemise korraldus (Moidodyr-K); kogukonnalaagri korraldamine; ehitusmasinate, seadmete ja mehhanismide tarnimine ja ettevalmistamine tööks; hoonele lähenevate olemasolevate tehnovõrkude lahtiühendamine (kui need ei ole tööde alustamise ajal ühendatud) (lahtiühendamist peavad tegema organisatsioonid, kes vastutavad tehnovõrkude eest). Ühenduse katkestamine tuleb vormistada aktiga; kaitsekonstruktsioonide (killustik, raudbetoonplaadid) paigaldamine maa-aluste kommunikatsioonide turvatsoonidesse; demonteerimisel tekkivate ehitusjäätmete ladustamisalade korraldamine; signaalaia paigaldamine piki ohuala piiri hoonete demonteerimisest; fassaaditellingute paigaldamine käsitsi demonteerimise kohas; tööalade valgustuse tagamine vastavalt valgustusnormidele ning tule- ja elektriohutuseeskirjade järgimine; ajutiste energia- ja veevarude pakkumine; ehitise ülevaatus Tellija ja töövõtja esindajast koosneva tehnilise komisjoni poolt konstruktsioonielementide tehnilise seisukorra ja ehitise demonteerimiseks valmisoleku selgitamiseks. Kontrollimise tulemuste põhjal koostada kontrollakt; meetmete väljatöötamine hädaolukordadeks ja nende kooskõlastamine Kliendiga; ohutust ja tuleohutust käsitleva teabetahvli, plakatite ja pealdiste paigaldamine; SNiP 12.03.01 “Ehituse tööohutus” I osa kohase kõrge riskiga töö jaoks tööloa väljastamine vastutavale töövõtjale. Põhitööperioodi alguses tuleb koostada Tellija peainseneri pitseriga tõend selle kohta, et demonteeritavast hoonest on elekter välja lülitatud ning linna õhuliinid, televisiooni antennid ja kuttjuhtmed eemaldatud. Ettevalmistustööde lõpetamine ehitusplatsil tuleb aktsepteerida vastavalt tööohutusmeetmete rakendamise aktile, mis on koostatud vastavalt SNiP 12-01-2004* lisale “I”.
2. Põhiperiood on tööd hoone lammutamisel (demonteerimisel) ja ehitusjäätmete äravedu.
Võttes arvesse hoone konstruktsioonide ülevaatuse tulemusi ning kõrgeid keskkonnakaitse- ja kõrvalhoone säilitusnõudeid, tuleks hoone demonteerimistööd teha käsitsi lahtivõtmise ja keeruka mehhaniseerimise teel. Demonteerimistööd tuleks läbi viia järgmises järjekorras: 1) kõigi sanitaarseadmete, gaasitorustike, elektrijuhtmete, side ja muude seadmete demonteerimine ja eemaldamine (need tööd teostab Tellija enne ehitiste üleandmist töövõtjale); 2) akna- ja uksetäidete demonteerimine; 3) katuse demonteerimine ja puitkatusekonstruktsioonide demonteerimine; 4) maja nr 5 hoonega külgneval alal pööningu põrandaplaatide demonteerimine; 5) vertikaaltrahvide täitmine hoone seintes ja lagedes piki okupatsiooni piire; 6) hoone maapealsete konstruktsioonide demonteerimine (ametite järgi); 7) hoone maa-aluste konstruktsioonide demonteerimine hoone nr 3,0 seintest mitte lähemal kui 5; 8) maja nr 5 otsaseina soojustamine, mis piirneb maja nr 110 lit. "G"; 9) territooriumi kahjustatud haljastuse taastamine. Demonteerimistööd tuleks teha käepidemete abil (vastavalt ehitusplaanil olevale hoone demonteerimisskeemile): 1 haarats – teljed “4-5” (käsitsi lahtivõtmine); 2 haaratsit – teljed “2-4” (mehhaniseeritud demonteerimine); 3 haaratsit – teljed “1-2” (mehhaniseeritud lahtivõtmine). Deformatsioonimärkide ilmnemisel tuleb töö peatada ja võtta kiireloomulisi meetmeid konstruktsioonide kindlustamiseks (tugevdamiseks). Ohtlikus seisukorras olevate konstruktsioonide kinnitamise (tugevdamise) kohad märgitakse tööplaani peale ehitise üksikasjalikku ülevaatust. Demonteerimisel tuleks vältida elementide iseeneslikku kokkuvarisemist, eriti väljapoole. 

Sisemiste insenerkommunikatsioonide demonteerimine.

Enne tehnoliinide demonteerimisega seotud tööde alustamist on vaja tehnovõrgud linna toiteliinidest lahti ühendada. Samal ajal juhitakse vesi ära keskküttesüsteemist ning demonteeritakse vee-, gaasi- ja elektriarvestid. Samuti lahutatakse ja lammutatakse nõrkvooluseadmeid: telefonivõrku ja raadiovõrku. Sanitaarsüsteemide demonteerimine algab loputuspaakide, valamute, kraanikausside ja tualettide eemaldamisega. Samal ajal eemaldage vesi ja sulgeventiilid. Enne eemaldamist ühendatakse keskkütteradiaatorid torustikest lahti ja seejärel võetakse lahti mitte üle 80 kg kaaluvateks osadeks, et neid saaks mugavalt teisaldada. Demonteerimisel ühendatakse terastorudest torujuhtmed lahti ja eemaldatakse nendelt keermestatud ühenduste kinnitused. Ühenduste, mutrite ja liitmike hõlpsaks lahtikeeramiseks koputatakse torujuhe ühenduskohtadesse ja tihendusmaterjal põletatakse vajadusel puhumispõleti abil.
Malmtorudest torustikud demonteeritakse pärast pistikupesade ja liitmike välja löömist. Ainult tugevalt korrodeerunud terastorustikke, mis ei sobi edasiseks kasutamiseks, ja pliitorudest valmistatud torujuhtmeid demonteeritakse suurte osadena ilma ühenduskohtadest lahti ühendamata. Malmtorustikud lõhutakse kohapeal ilma pistikupesasid tihendamata, eeldusel, et need ei sobi edasiseks kasutamiseks. Elektri sisevõrgu demonteerimine algab lambivarjude, pistikupesade, lülitite, pistikupesade ja elektrikilpide eemaldamisega. Seejärel eemaldatakse juhtmestik. Iga ruumi elektrijuhtmed lõigatakse üldsüsteemist ära ja eemaldatakse eraldi. Nõrkvoolukaablid eemaldatakse mitte lõikamise teel, vaid tõmmates need läbi seintes olevate aukude. Sel viisil eemaldatud juhtmed silutakse ja keritakse rullidesse.

Ehituskonstruktsioonide käsitsi demonteerimine.

Akna- ja ukseplokkide demonteerimine. Aknaavade demonteerimisel alusta raamidest, rebides need raamidelt maha naelatõmbajate abil. Köidetest eemaldatud klaase tuleks hoida vertikaalselt spetsiaalsetes kastides. Aknalauaplaadid eemaldatakse peale krohvi peksmist. Eemaldage kinnitusdetailidest vabastatud aknaplokk raudkangide abil, langetades selle ruumi sees horisontaalasendisse. Pärast toodete (uksekäepidemed, lukud jne) eemaldamist võtke uksetäidised lahti. Järgmisena eemaldage ukseleht, eemaldades esmalt ukselehe küljelt kaunistuse. Kinnitage puitkast laudadega (kaks lauda stantseeritakse 45° kasti ülemistesse nurkadesse, kolmas - horisontaalselt alumisse ossa). Eraldage lahti lastud kast raudkangide abil seinast. Katuse demonteerimine. Katuse demonteerimine toimub käsitsi, kasutades elektrifitseeritud tööriista. Puidust sarikate demonteerimine algab pärast seda, kui kogu demonteeritava katuse perimeetri ümber on paigutatud ajutine inventarpiirdeaed, tõmmatud turvatross, mis on kinnitatud töökindlate konstruktsioonide külge, turvavööde kinnitamiseks. Katuse demonteerimine hõlmab järgmisi toiminguid: eemaldada tsingitud katuseraud kate ja demonteerida mantel harjast räästani; vabastage raudkangi ja lõikemasina abil metallkinnititest (klambrid, poldid, tihvtid) ülemine sang, tugipostid, nagid ja sarikad; eemaldage tugipostid; Langetage sarikate palgid ettevaatlikult alla ja viige need seejärel laoruumi; demonteerige ülaserv ja kesksambad. Sarikate käsitsi lahtivõtmisel on enne saagimisega alustamist vaja nende alla asetada inventari metallist nagid (vähemalt 2 tk sarikate kohta). Sarikate käsitsi demonteerimisel tuleb iga sarikas lõigata 2,0-2,5 m pikkusteks tükkideks ja eemaldada hoonest. Sarikad lõigatakse lõiketükkide eemaldamisel harjast kuni räästani eraldi osadeks. Nende ruumilise stabiilsuse tagavad inventariiul ja mantli ülejäänud kinnituselemendid (1 või 2 tk). Pärast sarikajala osa saagimist lõigatakse selles sektsioonis ülejäänud sarikad, samal ajal kui sarikajala lõigatud osa toetavad olenevalt lõigatud osa pikkusest ja kaalust üks või kaks töötajat. Kolmas töötaja peab laoriiuli tühjendama. Järgnevad sarikajala osade saagimise ja puhastamise toimingud tehakse sarnaselt ülaltooduga. Kõik sarikate ja muude katuseelementide demonteerimisel tekkivad ehitusjäätmed paigutatakse pööningukorrusele põrandale jaotatud koormusega vastavalt pööningukorruse konstruktsioonide seisukorra ja kandevõime tehnilisele aktile. Lahtivõetud elemendid asetatakse käsitsi konteinerisse. Vaheseinte demonteerimine toimub pärast katusesindlite ja rihmade esmast eemaldamist raudkangide ja elektrihaamrite abil. Raam-mantli vaheseinte demonteerimisel eemaldage esmalt osa mantlist, eemaldage tagasitäide ja seejärel eemaldage ülejäänud lauad. Kõik vaheseinte demonteerimise tööd tehakse inventari eemaldatavatelt tellingutelt. Demonteerimise ajal tuleb raami-mantliga vaheseinu tolmu vähendamiseks veega kasta. Lagede demonteerimistööd tuleks läbi viia järgmises järjekorras: demonteerida demonteerimistööpiirkonda langevad vaheseinad; aluspõrandale paigaldage demonteeritavast põrandast vähemalt 1,2 m alla pideva põrandakattega tellingud; Pärast põrandate demonteerimist, täitematerjali eemaldamist ja viilimist demonteerida olemasolevad põrandatalad. Enne olemasolevate konstruktsioonide demonteerimise alustamist on vaja kindlaks määrata nende seisukord. Põrandad, mille tugevus on kaheldav, kinnitatakse enne lahtivõtmist ja lahtivõtmise ajal riiulite või vahetükkidega. Raudbetoonpõrandad demonteeritakse tungraua ja haamrite abil, kuni need täielikult kokku varisevad allolevate tellingute põrandale. Paljastugevdus lõigatakse välja kääride-näpitsate, rauasaagide või autogeense masinaga. Tellingutele varisenud põrandaelemendid purustatakse väikesteks transporditavateks osadeks ja eemaldatakse kanderaamil või jäätmete mahapanekuks ehitatud renni kaudu. Talapõrandate demonteerimisel on keelatud lahti võtta kõiki käepidemel olevaid talasid. Hoone ruumilise jäikuse ja stabiilsuse tagamiseks põrandate täielikul demonteerimisel on vaja säilitada iga neljas seina sisseehitatud tala. Metalltalade demonteerimine toimub aluspõrandale paigaldatud tellingutelt pärit gaasilõikuri abil. Demonteerimisel saadud materjale hoitakse konteinerites (kottides) tellingutel või demonteerimata põrandal (mitte rohkem kui 150 kg/m2) ja eemaldatakse seejärel hoonest (renniga või käsitsi). Töö treppide demonteerimisel. Töö suund on ülalt alla. Treppide demonteerimistööd tehakse ajutisest põrandakattest, mis on toestatud selle all olevatele platvormidele ja astmetele. Lahtivõetud trepp on jagatud sektsioonideks, millest igaüks sisaldab ühte tasandikku ja ühte treppi. Igal haaratsil tehakse kogu töötsükkel järjestikku.

luba