Elamu lammutusprojekt

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


Elamu lammutusprojekt

Baashind koos käibemaksuga
Soodushind
Hind $245.00
Allahindlus
Hind $245.00
Indeks: 16.113.203
Dokumentatsioon: Projekteerimisdokumentatsioon ilma hinnangute ja inseneriuuringu tulemusteta
Sektsioonid: kõik sektsioonid
Andmemaht: 341 MB
Failiformaat: *.pdf
Ekspertarvamus: positiivne
Elamu lammutamine
Projektdokumentatsioon koos hinnangute ja inseneriuuringute tulemustega esimese ehitusetapi jaoks - elamu demonteerimine (lammutamine) korterelamu hilisemaks ehitamiseks

Tehnilised ja majanduslikud näitajad
Objekti pindala (territooriumi piires), m2: 11517,0
Hoone lammutamisele
Ehitusala valgust.A /lit. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Hoone pindala: lit.A /lit. A1, m2: 5562,0/1340,0
Ehitusmaht (maapealne osa): lit. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Ehitusmaht (maa-alune osa): lit. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Korruste arv: valgustatud. A / valgustus A1, korrus: 5/2
Hoone demonteerimise kogukestus, arvestades ettevalmistusperioodi kuud: 3
Maksimaalne töötajate arv, inimesi: 22
Eeldatav maksumus 2001. aasta baashinnatasemel (ilma käibemaksuta)
Kokku: tuhat rubla: 4966,105
Ehitus- ja paigaldustööd, tuhat rubla: 3512,444
Varustus, tuhat rubla: -
Muud kulud, tuhat rubla: 1453,661
kaasa arvatud :
PIR, tuhat rubla: 294,001
tagastatavad summad, tuhat rubla: 8,019
Hinnanguline maksumus 2010. aasta mai mai hinnatasemel (koos käibemaksuga)
Kokku: tuhat rubla: 30058,470
Ehitus- ja paigaldustööd, tuhat rubla: 22269,383
Varustus, tuhat rubla: -
Muud kulud, tuhat rubla: 7789,087
kaasa arvatud:
PIR, tuhat rubla: 1100,873
Käibemaks, tuhat rubla: 4132,396
tagastatavad summad, tuhat rubla: 107,282

Arhitektuursed ja ruumiplaneeringulised lahendused

Demonteeritav hoone asub Turbinnaja tänava poolses kvartalisiseses arenduses. Elamu - ehitatud 1931. aastal, keldri ja pööninguga, muutuva korruste arvuga: täht A - viiekorruseline ristkülikukujulise kontuuriga hoone plaanil, täht A1 - kahekorruseline juurdeehitus. Hoone konstruktsioonilahendus on kaheavaline pikisuunaliste kandvate seintega. Üldplaneering on mitmeosaline, korterid on rühmitatud 9 trepikoja ümber. Hoone vundamendid lintkillustik, seinad telliskivi, korrustevahelised laed puittaladel, katus puitsarikatel metall. Hoone põhjalikku kapitaalremonti ei tehtud. Hoone on lagunenud, asustatud, tehnovõrkudest lahti ühendatud. Hoone maapealsed ja maa-alused osad kuuluvad osakondadevahelise komisjoni järelduse alusel demonteerimisele (lammutamisele). Pärast lammutustööde lõppu jääb ehitusplats maapinna tasemele ja ala tarastatud kuni uue ehituse alguseni. Hoone lammutamine toimub korterelamu hilisema ehitamise eesmärgil.

Inseneriseadmed, inseneri tugivõrgud, inseneritegevused

Vastavalt spetsifikatsioonidele on ette nähtud elektrivõrkude eemaldamine ehitusplatsi alt. Võrkude eemaldamise projekt on kokku lepitud. Vastavalt spetsifikatsioonidele projekteeriti ja kooskõlastati hoonestusala välisvalgustuse eemaldamine. Vastavalt tehnilistele kirjeldustele on ette nähtud SKT põhiliinide eemaldamine. Projekt on heaks kiidetud Lammutamisele kuuluva hoone alt plaaniti eemaldada sideliinid. Enne hoone lammutamist on kavas lahti ühendada ja demonteerida kõik olemasolevad sisendid ja väljundid vastavalt omanike ja tegutsevate organisatsioonidega kokkulepitud skeemidele. 6.1.3. Meetmed elanikkonna ja töötajate sanitaar- ja epidemioloogilise heaolu tagamiseks: Vastavalt linna tarbijaõiguste kaitse ja inimeste heaolu järelevalve föderaalse teenistuse sanitaar- ja epidemioloogilisele järeldusele, lammutamisele kuuluva maatüki ja ehitiste radioloogilise uuringu tulemused vastavad SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09 nõuetele. Ehitusplatsil tehtud pinnasetestide tulemuste põhjal esitati linna tarbijaõiguste kaitse ja inimeste heaolu järelevalve föderaalsele talituse büroole sanitaar- ja epidemioloogiline järeldus. keemiliste, mikrobioloogiliste ja sanitaar-parasitoloogiliste näitajate järgi (proovivõtu sügavus 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), tuvastades lahknevuse mulla keemiliste näitajate ning riiklike sanitaar- ja epidemioloogiliste eeskirjade ja standardite vahel sügavustes 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m Pinnas sügavusel 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m keemiliste näitajate järgi kuulub „äärmiselt ohtliku” saastekategooriasse. Projektdokumentatsioon näeb ette meetmed saastunud pinnase käitlemiseks. Elamu lammutamine toimub olemasolevate elamute vahetus läheduses, akendega fassaadid ehitusplatsi poole. Võttes arvesse elamute lähedust, teostatakse kõik tööd ainult päevasel ajal, kasutades maksimaalselt madala müratasemega tehnikat ja seadmeid. Ehitusplatsi päevasel ajal elektriga varustamiseks kasutatakse mürakindla disainiga SDMO kaubamärgi diiseljõujaamu. Öösel toimub platsi valgustamine ja kajutite küte autonoomsetest allikatest, mis töötavad akudel. Esitatakse hinnang lammutustöödest tuleneva eeldatava müra mõju kohta lähedalasuvatele elamutele. Projekteerimispunktid valiti kogu saidi perimeetri ulatuses, mis võimaldas valida statsionaarsete seadmete - diiseljõujaama ja kompressori - paigutamiseks optimaalse asukoha. Et kõrvaldada nende negatiivne mõju lähedalasuvate hoonete eluruumidele, projekteeriti 4-meetrine pidev ekraan, mille ülemine osa on kaldega ehitusplatsi poole. Varjestusefekti efektiivsuse piisavust viiekorruselise elamu suhtes kinnitab arvutus. Müra vähendamiseks on täiendavalt välja töötatud erimeetmete komplekt: tööde tegemine müra tekitavate seadmetega kella 9-17, seadmete kogu tööaja piiramine 5 tunnini päevas, regulaarsete 10-15-minutiste puhkepauside korraldamine koos komplektiga. seadmete seiskamine. Jaotis “Demonteerimise korraldamise projekt” töötati välja vastavalt SanPiN 2.2.3.1384-03 nõuetele. Välja on töötatud meetmed ehitusplatsi korraldamiseks ja töötajate sanitaarruumide tagamiseks. Projekti dokumentatsioon näeb ette kõigi töötajate varustamise isikukaitsevahendite ja kaitseriietusega. Projekteerimisdokumentatsioonis on esitatud hinnang demonteerimistööde mõjule elupaigale ja inimeste elutingimustele. Projektdokumentatsioonis toodud keskkonnakaitsemeetmed võimaldavad projekteeritud tegevuste läbiviimisel tagada ümberkaudsete hoonete elanike ja töötajate sanitaar-epidemioloogilise heaolu demonteerimistööde ajal.

Ehituse korraldus

Projektiga nähakse ette avariihoone lammutamine, sh 5-korruseline A-täht hoonestusaluse pinnaga 1617,6 m2, kõrgusega 15,9 m ja keldriga h=2,0 m ning 2- korruselamu, täht A1, pindalaga 345,2 m2, kõrgus 7,1 m ja kelder h=3,5 m Hoone seinad on telliskivi, paksusega 2,5 tellist, laed on pikiseinte vahel paiknevatel puittaladel. samm 1,1 m Keldri pikiseinad on betoonist, põikseinad telliskivi, keldri lagi betoonvõlvidena, mis toestuvad pikiseintele ja vahepealse metallist risttala tellistest vahetugedel. Varem oli kelder kasutusel tsiviilkaitseehitisena. Hoone vundamendiks on lint ja killustik. Ehituse üldplaan töötati välja mõõtkavas 1:500 hoone lammutamise perioodiks, arvestades ettevalmistusperioodi töid, ehitusplatsi piirdeaia paigaldamist, transiit-tehnovõrkude lahtiühendamist ja ümberpaigutamist. Ehitusplatsi piirdeaed on valmistatud metallprofiilidest 2,0 m kõrgustel puitpostidel koos jalakäijate galeriide ja kaitsevarikatuste paigaldamisega vastavalt GOST 23407-78 nõuetele. Sõidukite ja ehitustehnika sissepääs ehitusplatsile on tagatud Sevastopolskaja tänavalt, väljapääs ehitusobjektilt Turbinnaja tänavale taaskasutatud veevarustusega sõidukirataste pesuvahendiga “Moidodyr-K4”. Objektisisesed läbipääsud tagatakse killustikupinnaga ajutiste sissesõiduteede abil. Hoone maapealse osa demonteerimine toimub mehaaniliselt kasutades ekskavaatorit HITACHI-450, mis on varustatud kõrge tõstejõuga noolega ja vahetatavate seadmetega - hüdrauliliste kääridega. Maa-aluse osa demonteerimine toimub HITACHI-350 ekskavaatoriga, millel on vahetatav varustus - gürohaammer. Ehitustööde mehhaniseerimine on keeruline. Töörežiim on kahes vahetuses. Maksimaalselt 15 töötajaga ehituslaager koosneb 2 konteinertüüpi inventari kabiinist. Toide saadakse mobiilsest diiselelektrijaamast võimsusega 25 kW. Ehituse kogukestus, arvestades ettevalmistusperioodi, on 3 kuud. Demonteerimisel tekkinud ehitusjäätmed transpordib spetsialiseerunud organisatsioon litsentseeritud prügilasse “Plant MPBO-2” aadressil Volkhonskoje Shosse, hoone 20. Täielikult täidetud on nõuded ehitusplatsi korraldusele, töökaitsele ja ehitustööde hügieenile, ehitustööde meetoditele, ehituskvaliteedi instrumentaalse kontrolli meetoditele, tööohutusmeetmetele, keskkonna säilitamise tingimustele. Projektis toodud materjalide ja mehhaniseerimisseadmete kasutamine on põhjendatud arvutuste ja töötingimustega.

luba