Kaubandus- ja meelelahutuskeskused: Multifunktsionaalne kaubandus- ja meelelahutuskompleks (1. ja 2. etapp)

https://proekt.sx

Taaskasutusprojektide veebipood

Ostukorv on tühi

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Küsi meilt! Meil on 140 TB arhiivi. Meil on kõik kaasaegsed taaskasutus- ja renoveerimisprojektid nõukogude tüüphoonetele. Kirjuta meile: info@proekt.sx


Multifunktsionaalne kaubandus- ja meelelahutuskompleks (1. ja 2. etapp)

Baashind koos käibemaksuga
Soodushind
Hind $2,115.00
Allahindlus
Hind $2,115.00
Indeks: 92.178.295
Dokumentatsioon: Projekteerimisdokumentatsioon ilma hinnangute ja inseneriuuringu tulemusteta
Sektsioonid: Kõik sektsioonid
Andmemaht: 625 MB
Failiformaat: *.dwg, *.doc, *.pdf jne.
Ekspertarvamus: positiivne
Multifunktsionaalne kaubandus- ja meelelahutuskompleks (1. ja 2. etapp)
Tehnilised ja majanduslikud näitajad
Kogu hoones
Kogu krundi pindala, hektarid: 3,4944
Ehitusalune pind, m2: 27185,05
Hoone üldpind, m2: 76498,35
Ehitusmaht, m3: 530836,00
Korruste arv, korrused: 1, 2, 3, 4
Esimese etapi järgi
Ehitusalune pind sh: m2: 16357,77
katlaruum, m2: 98,55
Hoone üldpind, m2: 38910,0
Ehitusmaht, m3: 300972,0
Korruste arv, korrus: 1,2,3,4
Teise etapi jaoks
Ehitusalune pind, m2: 10827,28
Hoone üldpind, m2: 37589,0
Ehitusmaht, m3: 229864,0
Korruste arv, korrused: 1, 2, 3, 4

ARHITEKTUURID LAHENDUSED.

Kapitaalehitusprojekti välis- ja siseilme, ruumilise, planeerimis- ja funktsionaalse korralduse kirjeldus ja põhjendus. Kaubandus- ja meelelahutuskompleksi projekteeritud hoone on maapinnast kõrgemale tõstetud tasapinnaline maht, mille kuju määrab koha konfiguratsioon. Hoone koosneb kahest erineva kõrgusega osast, mida lõpetab kinokompleksi silindriline maht. Hoone esimesel korrusel on projektiga ette nähtud avatud parkla rajamine 720 autole, millest osa on projekteeritud kolmekorruselisena, sissepääsu fuajeed, laadimis-, tehno- ja teenindusruumid. Kompleksi teisel korrusel asuvad kaupluse Maxidomi ruumid, mille kõrgus on 9,0 m konstruktsioonide põhjani, toidukaupluse ruumid, rendipinnad ja teeninduspinnad. Kompleksi kolmandale korrusele on projektiga ette nähtud ühiskondlike toitlustusasutuste paigutamine, kinokompleks, kuhu kuuluvad kaheksa saali, keeglisaal, piljard, renditavad kaubanduspinnad ja büroopinnad. Neljas korrus on tehniline, sellel on filmiprojektsiooni- ja ventilatsioonikambrid.
Projekt näeb ette võimaluse ehitada hoone kahes etapis. Kompleksi hoone asub territoriaalses tsoonis C2 - kohaliku tähtsusega teenindus- ja äritegevuse piirkonnas. Üldplaneering töötati välja vastavalt sanitaar- ja tuleohutusnõuetele ning linnaplaneeringu nõuetele. Üldplaneeringu planeering arvestab arenduskoha iseärasusi ja on kavandatud territooriumi maksimaalselt ärakasutades. Kõnniteed on kavandatud sõiduteest 15 cm kõrgemale. Reljeefi korraldamine otsustati maastikku arvestades ning seoses olemasolevate tänavate ja sissesõiduteede parendusmärkidega. Pinnavee ärajuhtimine on ette nähtud kogu planeeritaval alal sademeveekaevudesse koos edasise juhtimisega linna sademekanalisatsioonivõrku. Kohtades, kus liikumispuudega inimesed saavad liikuda, tuleks küljekivi kujundada 5 cm kõrguseks. Haljastus hõlmab asfaltbetoonkatte paigaldamist hoone sissepääsudele ja avatud parklates, sillutusplaatidega sillutustööd jalakäijate liiklusaladel, muruplatside paigaldamist ning puude ja põõsaste istutamist. Sõidukite ajutiseks ladustamiseks vajaliku kohtade arvu arvutamisel lähtuti lisa K SP 42.133330.2011 nõuetest. Vajalik parkimiskohtade arv arvestuse kohaselt on 646. Projekt näeb ette 720-kohalise avatud parkla rajamise, mis asub vahetult kompleksi all ja veel 15 parkimiskohta asuvad territooriumil peasissepääsust. . Seega on parkimiskohti kokku 735. Maja ümber on läbipääs tuletõrjevahendite jaoks. Kapitaalehitusprojekti fassaadide ja interjööride moodustamisel kasutatavate kompositsioonivõtete kirjeldus ja põhjendus. Arhitektuurse lahenduse aluseks on vajadus arendada kavandatava territooriumi võimalikult efektiivseks kasutamiseks, järgides tellija tehnoloogilisi nõudeid. Maapinnast kõrgemale tõstetud komplekshoone tasapinnaline ruumala kontrasteerub soodsalt domineerivate kõrghoonetega ega lähe samas vastu jõelammi maastikuga. Hoone mahtu läbiv katuseaken rõhutab kompleksi peasissepääsu. Kompleksi interjöörid arendatakse eraldi projekti järgi. Põhi-, abi-, teenindus- ja tehnilise otstarbe ruumide viimistluse kirjeldus. Põhiruumide kaunistamine hõlmab portselanist kivikeraamika plaatide kasutamist põrandakattena, seinte värvimist vesialuselise värviga heledates toonides 2 kihis ning ripplagede paigaldamist vastavalt projekteerimisprojektile. Abiruumide viimistlus hõlmab keraamiliste plaatide kasutamist põrandakattena, seinte värvimist vesialuselise värviga heledates toonides 2 kihis ja “Armstrong” tüüpi ripplagede paigaldamist. Teenindusruumide viimistlus hõlmab keraamiliste plaatide kasutamist põrandatel, keraamiliste plaatide kasutamist seintel kuni 1,8 m kõrguseni, seinte üleval värvimist heledates toonides vesialuselise värviga 2 kihis ning Armstrongi ripplagede paigaldamist. ” tüüpi. Tehniliste ruumide viimistlus toimub vastavalt nendele ruumidele esitatavatele nõuetele. Arhitektuursete lahenduste kirjeldus, mis annavad loomuliku valguse pideva asustatud ruumidesse. Kõik alaliselt elatavad ruumid on tagatud loomuliku valgusega läbi akende ja vitraažide paigalduse hoone välisseintesse. Arhitektuursete ja ehituslike meetmete kirjeldus ruumide kaitsmiseks müra ja vibratsiooni eest. Müraallikaks olevad ruumid (ventilatsioonikambrid, liftišahtid jne), kui need külgnevad püsivalt asustatud ruumidega, eraldatakse neist mürakaitsevaheseintega. Ventilatsioonikambrid näevad ette ujuvpõrandate paigaldamise. Interjööride dekoratiivse, kunstilise ja värvilise viimistluse lahenduste kirjeldus. Hoone siseruumid on välja töötatud eraldi projekti järgi.

Konstruktiivne lahendus

Hoone üldised omadused

Projekteeritud hoone on multifunktsionaalne kaubandus- ja meelelahutuskompleks, mis koosneb tavapäraselt kahest vertikaalselt nihutatud osast: vasakpoolsest kolmnurksest otsast ümardatud osast ja paremast ristkülikukujulisest hooneosast. Hoone on jagatud 5 plokiks, mis on üksteisest eraldatud temperatuuri-paisumisvuukidega. Hoone vastutuse tase on normaalne. Esimene parempoolne plokk telgedel 18-34 m/o A-F on kahekorruseline hoone esimese korruse kõrgusega 5 m, teine ​​11.815 m. Plokk on jagatud kaheks osaks paisumisvuugiga m/o 25- 26. Kvartal on trepid ja liftid. Hoone teisel korrusel asub ehituskauplus. Teine plokk telgedes 9-11 m/o S-G on kolme-neljakorruseline hoone, mille põrandakõrgused hoone kolmekorruselises osas on 4,8,5,1,9,1 m ja põrandakõrgused 4.8,5, 4,8,4,365,!,XNUMX m maja neljakorruselises osas. Kvartal on keskosas trepid, liftid ja eskalaatorid. Hoone korrustel asuvad kontorid, ventilatsioonikambrid, kaubanduspinnad, kohvik.
Kolmas plokk asub telgedes 9-18 m/o S-GG. Hoone on kolmekorruseline, korruste kõrgused on samad nagu 2. korrusel. Esimesel korrusel on avatud parkla, ülejäänud korrustel kaubanduspinnad. Kvartal on trepid ja eskalaatorid. Neljas plokk paikneb telgedes 4-9 m/o M-GG. Hoone on kolmekorruseline põrandakõrgustega 5, 5,1.9,165, XNUMX, XNUMX, XNUMX m. Kvartal on trepid ja liftid. Kvartal on trepid ja liftid. Plokis on poed ja keeglisaal. Viies plokk paikneb telgedes 1*-4 m/o N-GG. Nelja- kuni viiekorruseline korrusekõrgustega 3,3,5,1,4,8,4,315 m majaplokk. Kvartal on trepid ja liftid. Kvartali esimestel korrustel on parkla ja ülemistel korrustel kinokompleks. Kõigi kvartalite esimesel korrusel on avatud parkla. Hoone tipu kõrgeim kõrgus on 18,19 m. Seismilise mõju intensiivsus on 6 punkti, seega pole vaja täiendavaid arvutusi teha.

Monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid.

Hoone konstruktiivseks formatsiooniks on ruumiline karkass, mis koosneb monoliitsest raudbetoonkonstruktsioonidest: sammastest, põrandaplaatidest (taladeta ja monoliittaladega), trepikodade ja liftišahtide monoliitseinatest, metallühendustest ja terasest katusekonstruktsioonidest. Hoone ruumilise jäikuse ja üleüldise stabiilsuse tagab taladeta põrandaplaatide ja talade liittöö vertikaalsete monoliitsete elementidega - sammastega, liftišahtide seinte, trepikodade ja metallühendustega. Monoliitsete konstruktsioonide liidesesõlmed on jäigad ja konstrueeritud toetama tugimomente. Sammaste ja vundamentide vahelised ristmikud on jäigad. Raami veergude võred 8,3*8,3; 6*9;12*27m. Monoliitsed raudbetoonsambad on kandilised, ristlõikega 60*60cm. Telgedel 1-18 on esimese korruse sammastel kapiteelid plaanimõõduga 1,6 * 1,6 m ja paksusega 70 cm. Monoliitsed raudbetoonpõrandaplaadid telgedel 1-18 erineva paksusega vahemikus 18 cm avades kuni 32 cm 3 m laiustes tugitsoonides. Telgedel 10-34 on monoliitne raudbetoonplaat paksusega 25 cm. Talad eskalaatori toestamiseks ristlõikega 60*75cm, pika avaga talad ristlõikega 60*90cm. Liftišahtide ja trepikodade seinad on monoliitsest raudbetoonist, paksusega 30 cm. Treppide ja maandumiste lennud on monoliitsest raudbetoonist. Kõik monoliitsed konstruktsioonid on valmistatud betoonist klassidest B25, W6, F100, tugevdatud klasside A500C ja A240 armatuuriga.Platt telgedel 18-34 on valmistatud betoonist klassidest B30, W6, F100. Välisseinad on hingedega sandwich-paneelid ja keraamiliste paneelidega ventileeritav fassaad.

4. Metallkonstruktsioonid

Multifunktsionaalse kaubandus- ja meelelahutuskompleksi katuse teraskonstruktsioonid koosnevad järgmistest osadest:
- terasest kattekonstruktsioonid koos käiguteedega;
- katuseakna teraskonstruktsioonid;
- raudbetooni vaheliste vertikaalsete ühenduste teraskonstruktsioonid veerud;
- teraskarkasskonstruktsioonid.
Terasest katusekonstruktsioonid on sõrestike ja talade süsteem, millele on laotud orelid ja profiilpõrandad. Purlinid 12 m laiusega - sprengel, milles esindab ülemist akordi koosneb I-talast ja alumine on ümarterasest, sõrestiku tugi on valmistatud kuumvaltsitud kanalitest. Katuseakende konstruktsioonid on muutuva ristlõikega kaldkeevitatud sarikaraamide ja sarikaraamide süsteem, mille külge kinnitatakse topeltklaasid. Teraskonstruktsioonide stabiilsuse tagab horisontaal- ja vertikaalühenduste süsteem, samuti ühendus hoone raudbetoonkarkassiga. Sõrestikud on valmistatud teraskarpprofiilidest; Talad ja äärised on valmistatud tavalistest ja laia äärikuga I-taladest vastavalt standardile STO ASChM 20-93. Ühendused on valmistatud külmvormitud kastprofiilidest. Poolpuit on valmistatud külmvormitud kastprofiilidest. Konstruktsioonimaterjal – teras C245 vastavalt standardile GOST 27772-88.  Elektroodid E42A. Pan-frame lift - metallraamist šaht

Vundamendid.

Projekteeritud hoone vundamendid on kuhjatud monoliitsete võredega. Pideva ruudukujulise ristlõikega raudbetoonvaiad võetakse vastu vastavalt seeria 1.011.1-10 väljaandele 1. Vaiade aluse tugikihiks on IGE-7 killustikmuld karakteristikuga E = 300 kgf/cm²; y = 2,31 t/m38; φ =8º või kivine pinnas IGE-9, IGE-XNUMX. Võttes arvesse vaiade tipu all olevate tugipinnakihtide tugevat reljeefi ja arenduskoha maapinna muutuvat topograafiat, võeti projektis kasutusele nelja tüüpi vaiad pikkuses -5,8,10,13. m.

luba