AUDI-automyyntikeskusprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


AUDI automyyntikeskus

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,200.00
Alennus
Hinta $1,200.00
Indeksi: 92.108.274
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 1340 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Tontti, ha: 0,9292
Rakennusala sisältäen: m2: 5454,6
1. rakennusvaihe, m2: 3046,4
2. rakennusvaihe, m2: 2408,2
Kokonaisrakennusala, sisältäen: m2: 17594,5
1. rakennusvaihe, m2: 8573,6
2. rakennusvaihe, m2: 9020,9
Rakennustilavuus, sisältäen: m3: 75774,3
1. rakennusvaihe, m3: 36608,0
2. rakennusvaihe, m3: 39166,3
kerrosten lukumäärä
Rakentamisen ensimmäinen vaihe, kerros: 1
2 rakennusvaihetta, kerros: 3-4

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Hankedokumentaatiossa määrätään autoliikkeen rakennuskompleksin rakentamisesta henkilöautojen myyntiä varten. Rakennuskokonaisuus koostuu olemassa olevista osittaisen purkamisen ja uusimisen kohteena olevista rakennuksista sekä uusista rakennuksista, mukaan lukien näyttelytila ​​ja autotalli, joka koostuu huoltotilasta ja parkkipaikasta. Rakentaminen on suunniteltu kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 (jälleenrakennus ja laajennus) sisältää rakentamisen 3-kerroksinen rakennus, jonka ulkoakselin mitat ovat 28x65 m ja korkeus 18,35 m, ja osan rakennusten saneeraus tontilla nro 78:15:8413:13, vastarakennuksen viereen. Osan rakennuksen alle on järjestetty kellari. Rakennuksen kerrosten korkeus on 6.3, 2.95 m. Rakennukseen on suunniteltu autotalli, jonka 1. kerroksessa on huoltotila palveluhuoneineen ja autopesuloineen sekä 2.-3. kerroksessa uusille autoille parkkipaikka. Huoltoalueella on välitasot, joihin mahtuu ilmanvaihtokammio ja varaosavarasto. Kolmannelle kerrokselle on suunniteltu henkilökunnalle tarkoitettu asuinrakennus. Taloyhtiöön kuuluu pukuhuoneet, suihkut, wc-tilat ja ruokasali palveluhuoneineen ja keittiöineen. Rakennukseen on suunniteltu tyypin L3 portaikko ja tyypin 1 portaikko, joista pääsee suoraan ulos, 3 tavarahissiä ja 2 hissiä autojen kuljettamiseen kerrosten välillä. Varaosavarastorakennuksen viereisen osan saneeraus koostuu kantavien rakenteiden vahvistamisesta ja muuttamisesta uuden rakennuksen huomioon ottaen. Palomuuri, joka erottaa olemassa olevat ja uudet rakennukset, säilytetään. Rakennusvaiheessa 2 suunnitellaan olemassa olevan rakennuksen osittaista purkamista ja 3- ja 4-kerroksisen talon rakentamista tonteille cad. Nro 78:15:8413:13, 78:15:8413:14. Rakennus on rakenteeltaan monimutkainen, ulkoakseleiden mitat ovat 47,75 x 53,6 m. Rakennus koostuu 2 tilavuudesta: autotalli, johon kuuluu huoltotila huoltotiloilla ja autopesulat 1. kerroksessa sekä parkkipaikka uusille autoille 2. kerros ja rakennus esittelytilalla (asiakastila, hallinto-, palvelu- ja näyttelytilat). Julkisten tilojen korkeus on vähintään 3 m, tilojen korkeus pysäköintialueella vähintään 2,2 m. +13,000 2 m korkeudessa on suunniteltu käyttökelpoinen katto avoimelle parkkipaikalle. Rakennukseen on suunniteltu 1 portaikkoa tyyppiä L3 ja portaikko tyyppiä 1. Asiakasalueella liukuportaat on suunniteltu kulkua varten 9,250. kerroksesta tasolle +XNUMX ja hissi MGN:lle. Rakennuksen katolle on suunniteltu päällirakenteet ilmanvaihtokammioille. Vaiheiden 1 ja 2 rakennuskompleksi on jaettu seuraaviin toiminnallisiin alueisiin: näyttelyalue, johon kuuluu esittelysali ja autokauppa. Näyttelyalueelle suunnitellaan useita tilaryhmiä, mukaan lukien: myynti-autojen esittelytilat, vierailijoiden vastaanotto, myyntiosasto, turvallisuustilat, ruokasali keittiö- ja palvelutiloilla, hallintokortteli, ravintola palvelutiloilla. tuotantoalue (huoltoalue), sisältäen korjaus-, takuuhuolto-, pesu-, maalaus-, renkaiden asennus-, hitsaus- ja korityöt aputiloilla. varastoalue autonosien ja kulutustarvikkeiden säilytykseen. henkilöautojen varastotila. avoin parkkipaikka. Rakennuksen korkeus maanpinnasta kaiteen yläosaan 23,150 m. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen valmiin kerroksen taso on otettu tavanomaiseksi tasoksi 0,000. Rakennuksen katto on osassa rullakattoa, osassa rakennusta käänteinen ja huollettava. Pinnoite on tasainen ja yhdistetty. Viemäröinti on sisäinen, ja joissakin kattoosissa se on järjestetty ulkoisesti. Pääsy katolle on mahdollista portaikoista. Rakennuksen julkisivut ovat polymeerimaaleilla maalattuja seinäsandwich-paneeleja, koristeviimeistelyä verhouspaneeleilla, lasimaalauksia alumiiniprofiileilla, verkkoaitauksia (metalliverkkoa tai paisutettua metallia). Ikkuna-aukkojen täyttö on valmistettu alumiinilohkoista, joissa on yksikammioiset kaksoisikkunat. Sisäseinät suunnitellaan huoneen käyttötarkoituksesta riippuen kipsilevystä, metallirungolla olevasta kipsilevystä tai tiilestä. Sisustus tehdään tilojen toiminnallisen tarkoituksen mukaisesti. Hankedokumentaatiossa on toimenpiteitä, joilla varmistetaan MGN:n pääsy asiakaspalvelualueelle: vammaisten liikkumispoluille suunnitellaan ramppeja ja liukastumista estävä pinnoite. Kaikille MGN:n liikereiteille annetaan oikea-aikainen tieto vaarasta äärimmäisissä tilanteissa. Rakennuksen kerroksissa on vessat, joissa on yleishytti MGN:lle. Matkustajahissi suunniteltiin liikkumaan rakennuksen kerrosten välillä. 

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Olemassa olevien rakennusrakenteiden tarkastuksen teknisen selvityksen mukaisesti lit. A2, rakennus oli tarkastuksen aikaan aiottuun käyttötarkoitukseensa. Nykyinen rakennus koostuu kahdesta laajennusliitoksella erotetusta lohkosta: varastosta ja myyntitilasta. Varastokorttelin rakennesuunnittelu on sekoitettu, näyttelylohko on pylväsmäinen. Varastorakennuksen ulkopuoliset kantavat seinät on valmistettu umpitiilestä, jonka paksuus on 510 mm. Näyttelykorttelin ulkoreunaseinä on 380 mm paksua tiiliä. Tuhoamattomilla menetelmillä saatujen koetulosten perusteella tiililaaduksi määritettiin M75 ja laastin laaduksi M25. Tiiliseinien kunto todettiin toimivaksi. Näyttelyrakennuksen ulkoseinät - sandwich-paneelit - ovat toimintakunnossa. Varastolohkon pilarit ovat TU 160-160-8 mukaisia ​​putkia 36x2287x80 teräksestä C235, kunto: käyttökuntoinen. Näyttelylohkon pylväät ovat STO ASChM 20-93 mukaisia ​​I-palkkeja, valmistettu S245-teräksestä, käyttökunnossa. Näyttelyrakennuksen katto on monoliittinen teräsbetoni pysyvässä muottirakenteisessa profiililattiassa N 114-750-0.8 teräspalkeissa - I-palkit STO ASChM 20-93 mukaan S245-teräksestä. Tekninen kunto - toimiva. Varastorakennuksen katon kantavat rakenteet ovat STO ASChM 20-93 mukaisista I-palkeista valmistettuja teräspalkkeja teräksestä C245. Näyttelykorttelin katon tukirakenteet ovat ristikot, joiden jänneväli on 17,4 m, jakokulma 5,0 m. Ristikon yläjänne on valmistettu teräksestä GOST 26020-83:n mukaisista I-palkeista. C245 GOST 27772-88:n mukaisesti; ristikon alajänne on valmistettu pyöreästä kuumavalssatusta kalibroidusta profiilista GOST 2590-88:n mukaisesti teräksestä Si45 standardin GOST 1050-88 mukaisesti; ristikko on valmistettu sähköhitsatuista teräsputkista standardin GOST 10704-88 mukaisesti, teräksestä C245 standardin GOST 27772-88 mukaisesti ja pyöreästä kuumavalssatusta kalibroidusta profiilista GOST 2590-88 mukaisesti, valmistettu teräksestä St45 mukaisesti GOST 1050-88 mukaan. Varaston ja näyttelytilojen kantavan pinnoitejärjestelmän tekninen kunto todettiin toimivaksi. Kaivauksen tuloksena paljastui, että rakennus oli rakennettu pylväsperustuksille pylväille ja nauhaperustuksille kantaviin seiniin. Varastorakennuksessa on monoliittiset teräsbetoniperustukset luonnonperustalle. Näyttelykorttelissa pylväiden perustukset ovat monoliittista teräsbetonia luonnonperustalla ja itsekantavassa ulkoseinässä esivalmistettuja betonilohkoja. Varastokorttelin perustusten pohjan absoluuttiset korkeudet ovat 5.75, näyttelykorttelin 5.64. Asennussyvyys - 1.65 m ja 1.75 m maan suunnittelupinnan tasosta. Kun perustuksia avattiin kaivoilla, paljastui vedenpitävyyden puute. Tekninen kunto todettiin toimivaksi. Alueen teknis-geologisia ja hydrogeologisia olosuhteita koskevan päätelmän mukaisesti olemassa olevien perustusten perustana on IGE-2-kerros (savi ja pehmeä savi), jolla on seuraavat ominaisuudet: ρn=1,88 t/m3; e = 0,978; сn = 0,20 kg/cm2; n = 13o; E = 90 kg/cm2. Perustusselvityksen aikana tehtiin pohjan pohjan alla oleva maaperäkartoitus, joka vahvisti tiedot. Enimmäispaine perusmaalla saneerauksen jälkeen on 1,76 kg/cm2. Perustusmaan laskennallinen vastus on 2,08 kg/cm2. Olemassa olevien kantavien runkorakenteiden varmennuslaskelmat suoritettiin. Perustusten, pylväiden ja seinien kantokyky on riittävä kantamaan mitoituskuormat. Varasto- ja näyttelylohkojen päällysteen pääpalkit täyttävät lujuus- ja vakavuusvaatimukset, varastolohkon päällysteen sivupalkit eivät täytä lujuus- ja vakavuusvaatimuksia. Rakennus on tunnustettu luokan 1 tekniseksi kuntoksi. Suhteellinen arvosana 0.000 vastaa absoluuttista arvosanaa 7.40. Pohjaveden korkeus kaivoissa todettiin 1,2 m syvyydestä 1. kerroksen lattiatasosta absoluuttisen tason 6.20. Suunnitteludokumentaatio sisältää sandwich-tyyppisistä verhopaneeleista tehdyn ulkoseinän purkamisen ensimmäisen vaiheen tukilinjaa pitkin. Varastolohkon kattorakennetta on tarkoitus vahvistaa asentamalla lisäpalkkeja. Olemassa olevan rakennuksen jälleenrakentamisen ja sitä seuranneen vaiheiden 1 ja 2 rakentamisen vaikutusten arviointi tehtiin PLAXIS 3D -ohjelmistopaketissa. Rekonstruoidun rakennuksen lisälaskuma, uusien perustusten ja 1. vaiheen rakentamisen vaikutus huomioon ottaen, on 5 cm Rekonstruoidun rakennuksen lisälaskuma, kun otetaan huomioon uuden perustuksen asennuksen vaikutus perustukset ja 2. vaiheen rakentaminen, on 8,2 cm. Suunnitteludokumentaatiossa edellytetään olemassa olevien perustusten pohjamaaperän vahvistamista pumppaamalla sementtilaastia maaperään uudelleenkäytettävällä ruiskutusmenetelmällä kalvosintekniikkaa käyttävien pystysuorien ja kaltevien injektorien sarjan kautta, jotka on asennettu jännityksen muutosaallon etenemisreitille. - maaperän jännitystila. Perustusmaaperän vahvistaminen on kehitetty STO 36554501-007-2006 "Pysty- tai kalteva geoteknisen esteen suunnittelu ja asennus kompensoivalla ruiskutusmenetelmällä" suositusten mukaisesti. Perustusmaata vahvistetaan ennen jälleenrakennustöiden aloittamista. Vaiheen 1 uuden rakennuksen vastuutaso on II (normaali). Ensimmäisen vaiheen rakennuksen rakennusjärjestelmä on monoliittinen teräsbetoni, rakennejärjestelmä pylväitä, rakenne on täysrunkoinen. Runkopilarit on suunniteltu 8,0 x 8,0 m, 8,0 x 9,0 m verkkoon, 8,0 x 10,0 m, 8,0 x 11,8 m. Pilarit - monoliittinen teräsbetoni, valmistettu luokan B25 betonista, poikkileikkaus 500 x 650 mm ja 400 x 700 m. Kantavat sisäseinät (portaikkojen ja hissikuilujen seinät) - jäykistyskalvot - monoliittinen teräsbetoni, paksuus 200 mm, valmistettu luokan B25 betonista. 1. ja 2. kerroksen yläpuolella oleva katto ja päällyslaatta ovat monoliittista teräsbetonilaatta, joka on valmistettu luokan B25 betonista. Lattialaatan paksuus pylväiden tukialueella on 400 mm, paksuus jännevälissä 200 mm. Paikalliset välilattiat suunnitellaan monoliittisena teräsbetonina pysyviin muotteihin, jotka on valmistettu profiloidusta lattiasta teräspalkkeilla. Monoliittilattian paksuus aaltopahvin rivan alueella on 120 mm, materiaali luokan B25 betoni. Profiloitu lattia - N75-750-0.8 GOST 24045-94 mukaan. Teräspalkit - GOST 26020-83:n mukaiset I-palkit, GOST 8240-97:n mukaiset kanavat teräksestä C245. Ulkoseinät ovat ei-kantavia, valmistettu sandwich-tyyppisistä saranoiduista paneeleista, joiden paksuus on 120 mm. Ensimmäisen vaiheen rakennusrungon tilajäykkyys ja vakaus varmistetaan jäykkien perustusten ja lattioiden, jäykistyskalvojen sekä lattioiden ja päällysteiden kanssa olevien pylväiden yhteistyöllä. Portaikko on monoliittiset teräsbetonikorot, jotka on valmistettu luokan B25 betonista. Kantavien rakenteiden laskenta on suoritettu SCAD 11.3 -ohjelmistopaketilla ottaen huomioon rakennuksen yhteistyö perustusten kanssa. Rakennuksen yläosan suurin vaakasuora liike on 7,5 mm. Teräsbetonikantavien rakenteiden vaadittu palonkestävyys varmistetaan korotetulla betonin suojakerroksella. Perustukset – monoliittinen teräsbetoni uritettu perustuslaatta. Laatan paksuus jännevälissä on 300 mm. Monoliittinen perustusrivat - profiilit 500x1100(h) mm ja 650x1100(h) mm. Materiaali – betoniluokka B25, W4, F100. Perustusten alla betonin valmistelu, jonka paksuus on 100 mm betoniluokka B7.5. Hautaamattoman perustuslaatan ja perustusmaan jäätymisen estämiseksi hankkeessa on tarkoitus eristää ne rakennuksen kehällä. Teknis-geologisten tutkimusten selvityksen mukaan perustusten pohjana on IGE-1 maaperä (bulkkimaa), jolla on seuraavat ominaisuudet: сn = 0,29 kg/cm2; n = 20o; E = 130 kg/cm2. Perustusmaahan kohdistuva keskimääräinen paine on 0,64 kg/cm2, perustusmaan laskennallinen vastus on 2,44 kg/cm2. Rakennuksen suurin odotettu painuma on 12,3 cm. Uusi vaiheen 1 rakennus on suoraan nykyisen kunnostettavan rakennuksen vieressä. A2. Kehityspaikalla on myös matalia ja syviä metrotunneleita. Tunneleiden vaikutusten arviointi tehtiin PLAXIS 3D -ohjelmistopaketilla. Laskennan tuloksena saatiin lisäsiirtymiä uusista tunneleista: matala tunneli - 15,0 mm; syvät tunnelit – 12,6 mm ja 17,0 mm. Tunnelin vuoraukseen kohdistuva lisäpaineen nousu on: matala tunneli - 428,1 kg/m2, syvä tunneli - 3,06 t/m2 ja 1,8 t/m2.

Lupa

Категории projekteja sivustolla