Hanke huoltoasemasta, jossa on autopesu

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Hanke huoltoasemasta, jossa on autopesu

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $550.00
Alennus
Hinta $550.00
Indeksi: 94.145.266
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 647 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Maa-ala, ha: 0,4727
Rakennusala sisältäen:, m2: 661,3
valvomo, m2: 201,6
pesurakennus, m2: 120,5
kuomu polttoainesäiliön päällä, m2: 287,2
AC-paikka, m2: 40,0
DGU, m2: 12,0
Kokonaispinta-ala sisältäen: m2: 287,7
valvomo, m2: 178,2
pesurakennus, m2: 109,5
Rakennustilavuus sisältäen: m3: 1389,8
valvomo, m3: 814,4
pesurakennus, m3: 575,4
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasossa (ilman arvonlisäveroa).
Yhteensä: tuhat ruplaa 11 436,56
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa: 5 604,35
Laitteet, tuhat ruplaa: 3 939,47
Muut kulut, tuhat ruplaa: 1 892,74
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1 091,02
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 29,15
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla 2. vuosineljänneksellä 2011 (sis. alv).
Yhteensä: tuhat ruplaa: 61 434,82
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 38 422,28
Laitteet, tuhat ruplaa: 14 735,99
Muut kulut, tuhat ruplaa: 8 276,55
mukaan lukien:
PIR tuhatta ruplaa: 4 111,04
ALV tuhatta ruplaa: 9 322,81
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 199,83

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Suunniteltu huoltoasema on kokonaisuus rakennuksia ja rakenteita, jotka tarjoavat huoltoaseman toiminnallisen tarkoituksen: huoltorakennus huoltoaseman kuljettajille ja matkustajille (operaattorihuone), polttoaineautomaatit (polttoaineautomaatit) - 3 kpl, katos yli polttoaineannostelija, jossa on siirtymäkatos ohjaajahuoneeseen, autopesula, dieselgeneraattorisarja (DGU), maanalaiset teräksiset vaakasuorat polttoainesäiliöt - 2 kpl. hätäsäiliöllä, AC-taso polttoaineen tyhjennystä varten, sadevedenpuhdistamo. Valvomorakennus on yksikerroksinen. Rakennuksen mitat akseleissa ovat 10,51x17,23. Rakennuksen korkeus viereiseltä alueelta kaiteeseen / räystäään on 4.230 m. Valmiin lattian korkeus viereiseltä alueelta on 0,190 m, korkeus alakaton pohjaan on 3,0 m. Suhteelliseen arvosanaan 0.000 otetaan rakennuksen puhtaan lattian arvosana, joka vastaa absoluuttista arvoa 14.56. Suunnitteludokumentaatio sisältää alumiiniseoksesta valmistetut materiaalit valvomorakennuksen ulkosisustuksessa ja polttoainesäiliön yläpuolella olevassa kuomussa. Julkisivujen värimaailma kehitettiin sovitun tilavuus- ja tilaratkaisun pohjalta. Laakerirunko - metallipylväät suljetuista putkista, pää, palkit I-palkeista, palkit kanavapalkeista Seinä-aidat - sandwich-paneelit δ = 150 mm. Väliseinät suunnitellaan kipsilevyistä metallirungolle, täytetty mineraalivillalla δ=100 mm, palonkestävä - 2 kerroksesta mineraalivillalla täytettyä kipsilevyä δ=125 mm. Päällystys - litteä, sandwich-paneeleista δ=200 mm, kattomatto - 2 kerrosta isoplastia sorapinnoitteella. Ikkunat - alumiinisidonta kaksinkertaisilla ikkunoilla iskunkestävällä kalvolla luokka A3. Sisäovet - terästä, kuurot (paitsi kauppakerroksen pääsisäänkäynnin liukuovi), varustettu rajoittimilla ja sulkimilla. Sisäovet - puiset kuurot ja palontorjunta. Lattiat - lattialaatoista (keraaminen graniitti). Viemäröinti rakennuksen katon pinnalta - ulkoisesti järjestetty. Kauppakeskuksen päällä oleva katos, jonka kehämitat ovat 22,0 x 8,0 m, katos siirtymävyöhykkeen yli valvomoon = 8,00 x 13,90 m - runkorakenne, jonka korkeus friisirakenteiden pohjaan on 4,74 m ajotiestä. Katoksen ja kehän ympärillä olevan "friisin" peittäminen - galvanoitua profiloitua terästä. Kouru - sisäinen sähkölämmityksellä. Huoltoasemakokonaisuus mahdollistaa erillisen automaattitilassa toimivan pesurakennuksen rakentamisen. Ennen automaattisen pesujärjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan manuaalista pesua ja tilapäistä saniteettilaitteiden asennusta, mukaan lukien suihkuhuone. Pesurakennuksessa ehdolliseen suhteelliseen korkeuteen. 0.000, hyväksytään valmiin lattian arvosana, joka vastaa absoluuttista arvoa. 14.54 m. Rakennuksen päämitat akseleissa ovat 12,50x8,84 m. Kaiteen yläkorkeus +5,10 0. Rakennuksen korkeus viereisen alueen merkistä kaiteen yläosaan on 5,300 m. Päällystys - litteä, sandwich-paneeleista δ=200 mm, kattomatto - 2 kerrosta isoplastia sorapinnoitteella. Pesurakennuksen kattopinnan viemäröinti suoritetaan sisäisellä lämmitetyllä viemärillä. Dieselgeneraattorisarja on suunniteltu erilliseen rakennukseen - suojatilaan. DGU-katoksen perustukset ovat 200 mm paksu monoliittinen teräsbetonilaatta. Laakerirunko - metallipylväät ja poikkipalkit neliömäisistä 80x6 putkista ja 50x5 putkista. Seinä-aidat - sandwich-paneelit δ=150 mm. Saranapaneelit kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla kulmaan 90x6. Pinnoite - ammattimainen levy. Huoltoaseman alueen maisemointi varmistaa MGN:n esteettömän liikkumisen aseman alueella. Pohjapiirrokset, lattiat yms.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Valvomo-, pesu- ja aitarakennukset on suunniteltu teräsrunkoon. Vastuun taso – II. Valvomon rungon tilamuuttumattomuus varmistetaan pylväiden yhteistoiminnalla, joissa on jäykkä liitos perustuslaatan kanssa, sekä pitkittäis- ja poikittaissuunnassa sidoksilla varustettu jalkakäytävälevy. Altaan rungon tilamuuttumattomuus varmistetaan pylväiden, joissa on jäykkä liitos perustuslaatan kanssa, ja kansilevyn yhteistoiminta. Kattopalkkien tukipilareihin tarkoitettu solmu on suunniteltu saranoituna. Rungon tärkeimpien kantavien rakenteiden osat otettiin käyttöön: pylväät - pyöreät putket GOST 8732-78 mukaan teräksestä C20, taivutetut suljetut neliömäiset osat GOST 30245-2003 mukaisesti teräksestä C255; peitepalkit - I-palkki STO ASChM 20-93 mukaan teräksestä C245. Ulkoseininä käytetään "Sandwich"-tyyppisiä saranoituja seinäpaneeleja, joiden paksuus on 150 mm. Seinäpaneelien kiinnittämiseen on kehitetty fachwerk-järjestelmä. Rakennuksen katto on valmistettu 200 mm paksuisista sandwich-tyyppisistä kattopaneeleista. Valvomo- ja pesurakennusten perustukset ovat hautaamattomia monoliittisia teräsbetonilaattoja, joiden paksuus on 250 mm ja 200 mm, monoliittisilla palkkeilla ääriviivaa pitkin ja pylväiden alla, paksuus 500 mm ja 660 mm. Perustusten alta otetaan irtomaanäyte, jonka jälkeen asennetaan keinotekoinen perustus. Perustusmateriaali - betoni B20 ja B25, W6, F150. Perustuslaattojen jäätymisen estämiseksi on eristys vaahtolevyillä. Katoksen rungon tilallinen muuttumattomuus varmistetaan pylväiden yhteistoiminnalla, joissa on jäykkä tukiyksikkö perustuksessa, ja profiloidun lattian kiintolevy, joka on kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla jokaiseen aaltoon. Kattopalkit on saranoitu pylväisiin. Katoksen rungon tärkeimpien kantavien rakenteiden osat otettiin käyttöön: pylväät - pyöreät saumattomat putket GOST 8732-78 mukaisesti teräksestä C20; pääkattopalkit ovat leveähyllyisiä I-palkkeja STO ASChM 20-93 mukaisesti teräksestä C255; aaltopahvi - H57-750-0.7. Katospilareiden pohjana on monoliittinen teräsbetoninen pylväsbetoni B20, W6, F75. Teknisten ja geologisten selvitysten mukaan katosperustuksen pohjana on EGE-2-kerros - raskaat savet, joilla on seuraavat ominaisuudet: ρn=1,94 t/m3, Cn=0,21 kg/cm2, E=100 kg /cm2. EGE-2-pohjan mitoitusmaankestävyys on R = 17,6 t/m3. Maanalaisten säiliöiden perustukset on otettu luonnollisella pohjalla monoliittisen teräsbetonilaatan muodossa, paksuus 300 mm, betoni B20, W6, F150. Säiliöiden perustusten pohjana on IGE-3-kerros - kevyt silttisavi, jonka ominaisuudet ovat ρн=2.02t/m3, Сн=0.18kg/cm2, Е=90kg/cm2. Perustusten suunnittelu varmistaa perustusten vakauden nousua vastaan. Kaikki perustukset on järjestetty betonin valmistelun mukaan B7.5 betonista. Hankkeessa on tarkoitus pinnoittaa maaperän kanssa kosketuksissa olevien perustusten ulkopinnat. Runkojen pääkantavien rakenteiden laskenta suoritettiin SCAD-ohjelmistopaketilla. Rakennusrungon tilalaskelman tuloksena saadut siirtymät ja taipumat eivät ylitä sallittuja arvoja. Rakennusten ja rakenteiden odotetut painumat eivät ylitä sallittuja.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Huoltoaseman virtalähde - eritelmien mukainen. Virtalähde - PS-802. 0,38 kV kojeiston kytkentäpiste olemassa olevalla muuntaja-asemalla 8752. Sähkön vastaanottoa ja jakelua varten on käytössä pääkytkintaulu (MSB), joka saa virtansa TP 8752:sta kaapelilinjalla. Pääkytkintaulu sijaitsee sähköpaneelihuoneessa kuljettajan ja matkustajan palvelurakennuksessa (operaattorihuone). Kaikki sähkövastaanottimet saavat virran sähkökeskukseen asennetusta vaihteesta. Päätehovastaanottimien virransyötön luotettavuusluokka III. UPS Powerware 9120/5000 keskeytymätön virtalähde toimittaa kuluttajille virransyötön luotettavuusluokan I. Kun virransyötössä on yli vuorokausi katkos, huoltoaseman virransyöttö saadaan hätä-DGU:sta. Maadoitusjärjestelmä TN-CS. Käytössä on potentiaalintasausjärjestelmä. Rakennuksen ukkossuojaus - kategorian II mukaan. Tankkausasemien kokonaiskapasiteetti on 105 kVA, josta I-luokka 3,18 kVA. Sähkön tekninen mittaus - pääkytkintaulun sisääntulossa. Seuraavat valaistustyypit on suunniteltu tiloihin: työ-, hätä- (evakuointi ja päivystys) ja ulkona. Tilojen valaistustasot valitaan säädösasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Tilojen valaisemiseen valittiin pääasiassa loistelamppuja ja myös LED-lamppuja. Loistelampuilla varustetut valaisimet on varustettu liitäntälaitteella, jonka melutaso on erityisen alhainen. Valaisintyyppien valinta tehdään tilojen luonteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Kalusteiden tyypit on ilmoitettu suunnitelmissa. Ulkovalaistuksen ohjaus - automaattisesti valokuvaantureista tai manuaalisesti käyttäjän alueelta. Ulkovalaistukseen toimitetaan USS-70-konsolityyppiset LED-lamput, jotka on asennettu OGK 10 -tukiin. Huoltoasemien puhelinasennus toteutetaan Skylink-operaattorin langattomalla yhteydellä (sopimus nro 221). Lähetyksen vastaanotto - FM-virittimen kautta. Huoltoasemalla on seuraavat pienjännitejärjestelmät: turvatelevisiojärjestelmä, turvahälytysjärjestelmä, turvahälytysjärjestelmä, kulunvalvonta- ja hallintajärjestelmä, tavaran varkaudenestojärjestelmä ja kuulutusjärjestelmä. Huoltoaseman vesihuolto järjestetään teknisten eritelmien mukaisesti yleisestä vesijohdosta D = 300 mm ****-katua pitkin. Taattu paine liitoskohdassa - 28,0 m.w.st. Ulkoinen palonsammutus virtausnopeudella 10,0 l / s tarjotaan yleisen vesijärjestelmän palopostista D = 300 mm. Vedensyöttö tankkauspaikalle on järjestetty yhdestä vesisyötöstä D=125 mm. Vettä käytetään valvomo- ja autopesurakennuksissa. Vaadittu pää 15,60 m.w.st. tarjotaan julkinen vesihuolto. Arvioitu juomaveden kulutus julkisesta vesihuollosta on 2,73 m3/vrk: kiertopesujärjestelmän täydennys (pesurakennus) - 1.92 m3/vrk kotitalous- ja juomatarpeet (operaattorirakennus) - 0.81 m3/vrk; Viereisen alueen kastelu virtausnopeudella 6.15 m3 / vrk on varattu kastelulaitteiden avulla erikoistuneen organisaation kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Pesurakennuksen vesi on järjestetty yhden tuloaukon kautta D=125 mm vesimittausyksiköllä D=20 mm. Vettä käytetään autojen huuhteluun pesun ja kierrätysvesijärjestelmän syöttämisen jälkeen. Auton pesu tapahtuu kierrätetyllä vedellä HDS6504m-korkeapainelaitteella. Pesun jälkeen autot huuhdellaan puhtaalla vesijohtovedellä 10-15 % pesun kokonaiskulutuksesta. Kierrätysveden kulutus autonpesuun on 0.68 m3/h; puhtaan vesijohtoveden kulutus autojen huuhteluun - 1,92 m3 / vrk Kierrätysveden käsittelyyn vedenkäsittelylaitos "Ozon-2.1." kapasiteetti 1,70 - 2,20 m3 / h: haudattu vesisäiliö, jonka tilavuus on 14,0 m3, joka sijaitsee maan alla kadulla; järjestelmä puhdistetun jäteveden jälkikäsittelyyn ja uudelleenkäyttöön, joka sijaitsee pesurakennuksen teknisessä huoneessa ja koostuu 3 toiminnallisesta yksiköstä: Primäärikäsittelyyksikkö "BPO-N" Pääteknologinen yksikkö "OTB" Kaksivaiheinen sorptioyksikkö "DSB" Primaari Haudatun pohjaveden laskeutuminen tapahtuu suurista hiukkasista, roskista, hiekasta, jälkikäsittelyyksikössä - öljytuotteet uutetaan. Lähde- ja puhdistetun veden indikaattorit: Suspendoituneet kiintoaineet - lähdevesi - enintään 3000,0 mg/l; puhdistettu vesi - jopa 5,0 mg/l; Öljytuotteet - lähdevesi enintään 900 mg/l; puhdistettu vesi - 0,2-0,3 mg / l; BODyhteensä – alkuvesi – 400 mg/l; puhdistettu vesi - 6,0 mg/l; COD - lähdevesi – 1000 mg/l; puhdistettu vesi - 30,0 mg/l Puhdistuslaitokseen kertynyt sedimentti poistetaan lietepumpulla ja kuljetetaan erikoisyritykseen hävitettäväksi. Käsiteltyjen jätevesien ylivuoto varataan sadevesiviemäriverkostoon ja edelleen pintavaluen käsittelytiloihin. Sadeveden poisto rakennuksen katolta tapahtuu painovoiman avulla yhden poistoaukon D = 110 mm kautta paikan päällä olevaan ulkoiseen sadeviemäriin. Sisäkaivo on suunniteltu painemuoviputkista D = 110 mm, tyhjennyssuppilo, nousuputki ja ulostulo ovat sähkölämmitteisiä. Vedensyöttö valvomorakennukseen saadaan yhdestä tuloaukosta D=63 mm vesimittarilla D=20 mm. Vettä käytetään kotitalous- ja juomatarpeisiin sekä kuuman veden valmistukseen kahdessa sähkölämmittimessä, joiden tilavuus on 100 ja 80 litraa. Sisäisissä kylmä- ja kuumavesijärjestelmissä käytettiin metalli-muoviputkia D = 16–26 mm. Piilotettu putkenlasku - väliseinien rakentamisessa, alakatossa. Kylmävesiputket on eristetty kosteuden tiivistymiseltä. Rakennuksessa on kotitalousviemärijärjestelmät, kahvilan teollisuusviemäröinti, viemärit. Kotitalousjätevedet johdetaan painovoimalla yhdelle ulostulolle D = 110 mm ulkoiseen paikan päällä olevaan talousviemäriin. Teollisuusjätevesien poisto kahvilalaitteistosta tapahtuu painovoimalla yhden poistoaukon D = 110 mm kautta paikan päällä olevaan ulkopuoliseen talousviemäriin. Kotitalous- ja teollisuusviemäröinti suunnitellaan polypropeeniviemäriputkista D=50-110 mm. Sadeveden poisto rakennuksen katolta tapahtuu painovoiman avulla kahden poistoaukon D = 110 mm kautta paikan päällä olevaan ulkoiseen sadeviemäriin. Sisäkaivot suunnitellaan painemuoviputkista D = 110 mm, tyhjennyssuppilot, nousuputket ja ulostulot otetaan sähkölämmityksellä. Ulkoinen kotitalousviemäröinti on suunniteltu Pragma-polypropeeniputkista D = 160 mm. Painovoima viemäröinti on varustettu kahdella pumppaamolla DKS 1000-D50, jossa on kaksi pumppua (1 toimiva, 1 valmiustila), joka syöttää jätevettä painekerääjän kautta D = 63 mm paineenvaimennuskaivoon ja sitten olemassa olevaan kaivoon nro 39. julkinen viemäri talon lähellä ** ****** katu. Paikan päällä oleva ulkosadeviemäröinti suunnitellaan Pragma polypropeeniputkista D=225-250 mm. Pintavaalien käsittelyyn otettiin käyttöön paikalliset puhdistuslaitokset OPS-10, joiden kapasiteetti on 10.0 l/s. Puhdistamo sisältää yhden muovisäiliön ja kolme teknistä kaivoa. Muovisäiliö koostuu kahdesta pääkammiosta: esikäsittelykammiosta ja jäteveden jälkikäsittelykammiosta. Tekniset laitteet on sijoitettu säiliön sisään. Esikäsittelykammiossa on ohutkerrosmoduuleja ja koalesenssimoduuleja, jotka tehostavat suspendoituneen kiintoaineen ja öljytuotteiden päämäärän erottamista valumasta. Jälkikäsittelykammioon on sijoitettu sorptiosuodatin, jonka avulla jätevesi jälkikäsitellään vaadittuihin parametreihin. Lähde- ja käsitellyn sadeveden indikaattorit: Suspendoituneet kiintoaineet - lähdevesi - 500,0 mg/l; puhdistettu vesi - jopa 7,5 mg / l; Öljytuotteet - lähdevesi 50,0 mg/l; puhdistettu vesi - 0,30 mg / l; Puhdistettu sadevesi johdetaan painovoiman avulla olemassa olevaan viemäriin D = 600 mm ******-katua pitkin. Kauppakerroksessa, ruokakomerossa, muiden kuin elintarvikkeiden ruokakomerossa, lämmitys järjestetään asentamalla "lämmin" lattia. Kauppakerroksessa on lisäksi infrapunalämmittimet. Pesuhuoneeseen asennetaan lämpöverhot (4 kpl), joita käytetään lämmitykseen ja tuloilman lämmitykseen. Infrapunalämmittimet asennetaan kodinhoitohuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen.

Lupa

Категории projekteja sivustolla