Sillan peruskorjausprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Sillan peruskorjausprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $210.00
Alennus
Hinta $210.00
Indeksi: 30.145.250
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 925 MB
Tiedosto muoto: *.pdf, muokattavat tiedostomuodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Silta. Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, sillan suuria korjauksia varten
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Sillan pituus, m: 9,5
Sillan leveys, m: 13,6
Ajoradan leveys, m: 10,0
Liikennekaistojen lukumäärä, kpl: 2
Siltavara, G-8
Kantavuus, A-14, NK-100
Jalkakäytävän tyyppi: pysyvä
Pinnoitetyyppi: asfalttibetoni
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 3 515,37
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 2 741,18
Laitteet, tuhat ruplaa:
Muut kulut, tuhat ruplaa: 774,19
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 585,27
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 12,44
Lisäksi verkon omistajien kustannuksella tuhat ruplaa: 10,31
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla kesäkuulle 2012 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 23 098,55
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 20 195,10
Laitteet, tuhat ruplaa
Muut kulut, tuhat ruplaa: 2 903,45
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 2 264,03
ALV, tuhat ruplaa: 3 185,67
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 91,66
Lisäksi verkon omistajien kustannuksella tuhat ruplaa: 64,48

Rakentavat päätökset

Suunnitteludokumentaatio sisältää sillan perusteellisen peruskorjauksen joen toisella puolella olevan kadun linjauksessa. Korjattavan alueen pituus (keinotekoinen rakenne lähestymisten kanssa) on 74,5 m. Suuret korjaukset sisältävät olemassa olevien siltarakenteiden ja lähestymisten purkamisen sekä niiden entisöinnin nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Hyväksytty kuorma ajoradan tiepäällysterakenteita laskettaessa on A10, keinotekoiset rakenteet - A14N14. Olemassa olevan ajoradan leveys on 9,5 - 10,0 m. Kaaren säde on kaaviossa 100 m. Kadun poikittaisprofiili tarkastelualueella on yksikalteinen. Lähestymistavan, jalkakäytävien ja nurmikon entisöinti suoritetaan olemassa olevien pysty- ja vaakasuuntaisten sijoittelujen mukaisesti. Poikittaisen kaltevuuden ajoradalla oletetaan olevan 20‰. Pitkittäiskaltevuuden akselilla oletetaan olevan 11‰, kuperan käyrän säteen oletetaan olevan 2000 m ja koveran käyrän säteeksi 1000 m. Ajoradan ja jalkakäytävistä erottavat sivukivet ovat betonia BR100.30.18, nurmikoilla betonia BR 100.20.8, jalankulkutiellä - graniittia GPV (valokorkeus 4,0 cm). Tiepäällystesuunnitelmat hyväksytään ODN 218.046-01 mukaisten laskelmien ja standardien mukaisesti. 1. Tierakenteet: kuuma tiheä hienorakeinen asfalttibetoni tyyppi A, luokka I, GOST 9128-2009, – 5,0 cm; kuuma huokoinen karkearakeinen asfalttibetoni, luokka I, GOST 9128-2009, – 8,0 cm; murskattu kivi-hiekka-seos S-4, GOST 25607-2009 - 35,0 cm; hienoa hiekkaa (savifraktiopitoisuus 5 %), Kf≥3 m/vrk, GOST 8736-93*, – 45,0 cm; 2. Asfalttibetonipäällysteisten jalkakäytävien mallit: kuumahiekka tiheä asfalttibetoni tyyppi G, luokka I, GOST 9128-2009 - 4,0 cm; murskattu kivi-hiekka-seos S-4, GOST 25607-2009 - 15,0 cm; hieno hiekka (savifraktiopitoisuus 5%), GOST 8736-93* – 30,0 cm; 3. Jalkakäytävän rakenteet laatoitetussa päällysteessä: betonipäällystelaatat 17608-91*, – 7,0 cm; kuiva sementti-hiekaseos TU 400-24-114-78 - 3,0 cm; murskattu kivi-hiekka-seos S-4, GOST 25607-2009 - 20,0 cm; hieno hiekka (savifraktiopitoisuus 5%), GOST 8736-93* – 30,0 cm. Silta, joka on suurissa korjauksissa, on rakennettu vuonna 1948. Tietoja suunnittelu- ja rakennusorganisaatioista ei ole säilytetty. Rakenteen akselin kulma on 450. 20 m sillasta ylävirtaan on pysäytyslaite, joka säätelee veden tuloa kanavaan järvestä. Mitoituskuormat eivät ole tiedossa, mutta rakenteen suunnittelun ja iän perusteella oletettavasti H13, NG30. Sillan pituus (ajorataa pitkin) on 9,5 m, leveys (kaiteita pitkin) 13,6 m. Silta on yksisilmukkainen, monoliittinen laattajännerakenne ja tuettuna luonnolliselle perustalle. Tie on asfalttibetonia. Alavirran puolella jalkakäytävä on korkeampaa tyyppiä, jossa on päällystekivet, ylävirran puolella - ajoradan tasolla. Kaide on valurautaa. Liikuntasaumat ovat suljettuja. Sillan tuet ovat massiivisia, kivimuurattuja monoliittisella poikkipalkilla. Perustusten syvyyttä ei tunneta. Tukiosina käytettiin tervapaperitiivisteitä. Valittaessa suositeltua vaihtoehtoa otimme lisäksi huomioon: 1. Olemassa olevan rakenteen toimeenpano- ja suunnitteludokumentaation puute, sillan perustusosan täydellisen tutkimuksen tekninen monimutkaisuus ei antanut meille mahdollisuutta arvioida luotettavasti perustusten vahvistamisen mahdollisuutta tai ennustaa olemassa olevan perustuksen käyttäytymistä, kun kuormat nousevat A14:ään ja NK100:aan. 2. Haitalliset tekijät, joita esiintyy paalutuslaitteiden ja täryvasaroiden käytön aikana. Tärinä ja dynaamiset vaikutukset maaperään voivat vahingoittaa tai tuhota olemassa olevia tukiseiniä ja perustuksia. Edellä mainitut huomioiden hankkeessa päätettiin rakentaa uusia tukia porapaaluista tehdyillä perustuksilla. Vaihtoehtojen vertailun perusteella yksijänteinen silta teräsbetonipalkkirakenteella 12 m pituisista palkeista ja tuet halkaisijaltaan porapaaluista tehtyihin paaluperustuksiin. 0.8 m. Sillan ajoradan mittoja on lisätty 10,0 m:iin, oikean jalkakäytävän leveys 3,0 m. Ulkopuoliset rakenteet on toteutettu Starkom-tyyppisellä suoja-aidalla. Tukiosat – ROC 200x250x5,2. Jänniterakenne suunniteltiin standardin 3.503.1-81 inv. mukaisilla palkkeilla. nro 32509/14-M ja sen käyttömahdollisuus A14- ja NK100-kuormilla. Siltakanne on rakennettu yhdeksi rinteeksi, jonka poikittaiskaltevuus on 2 % ja jalkakäytävät ja tiet sijaitsevat samalla tasolla. Kaltevuus jalkakäytäviltä ajorataa päin on 2 %. Siltakanne sisältää Dorflex-vedeneristyksen, suojakerroksen valettua asfalttibetonia ja pinnoitteen ShchMA-15.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Hankedokumentaatio sisältää 2 10 kV:n kaapelilinjan osuuden poistamisen, jotka kuuluvat joen ylittävän sillan korjaustöiden alueelle. Kaapelit ovat tyyppiä ASB3x120 (suunta TP65 - TP191, TP2 - TP100) ja ASB3x240 (suunta PS609 f.145 - RTP 1006, PS69 f.20 - RTP1002) 2x30 m kumpikin. Suunnitteludokumentaatiossa määrätään työalueelle kuuluvan ulkovalaistuksen osan vaihtamisesta. Irrotettujen tilalle asennetaan 8 uutta kannaketta, ZHKU250-lamppuja. Osuuden pituus on 200 m, yhteyden suunnittelee SIP olemassa olevasta verkosta KUO3-19 TP-19 ja KUO1-45 TP-45. Suunnitteludokumentaatio sisältää suojauksen olemassa olevien tietoliikenneverkkojen osien, jotka kuuluvat tehtaan kanavan ylittävän sillan korjausalueelle. Suojaus on suunniteltu teräskanavalla 400x115x8,0, pituus 16 m (olemassa olevalle puhelinkaapelille) ja teräsbetonilaatoilla 2,99x0,78x0,07, yhteensä 13 kappaletta. (3 yksikanavaista puhelinviemäriosaa). Osuuksien pituus on 12,9 ja 9 m. Suunnitteludokumentaatiossa edellytetään kaivon 181 olemassa olevien liitosten korvaamista ei-kaivon liitoksilla. Kaivo puretaan. Pintavesien viemäröinti järjestetään nykyisen suunnitelman mukaan.

Lupa

Категории projekteja sivustolla