Sillan peruskorjausprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Sillan peruskorjausprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $198.00
Alennus
Hinta $198.00
Indeksi: 56.120.273
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 967 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Silta. Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, sillan suuria korjauksia varten
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Sillan pituus, m: 19,88
Sillan leveys, m: 12,34
Ajoradan leveys, m: 8,0
Jalkakäytävän leveys, m: 2x1,5
Liikennekaistojen lukumäärä, kpl: 2
Sillan koko: G-8
Kantavuus: A-14, NK-100
Jalkakäytävän tyyppi: pysyvä
Pinnoitetyyppi: asfalttibetoni
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 4853,82
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 3946,18
Laitteet, tuhat ruplaa: 80,65
Muut kulut, tuhat ruplaa: 826,99
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 479,35
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 140,04
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla lokakuussa 2012 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 31190,63
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 26782,73
Laitteet, tuhat ruplaa: 323,58
Muut kulut, tuhat ruplaa: 4084,32
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1649,93
ALV, tuhat ruplaa: 4479,11
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 565,36

Rakentavat päätökset

Korjatun osan pituus (keinotekoinen rakenne lähestymisten kanssa) on 155,2 m; keinotekoisen rakenteen (sillan) pituus – 19,88 m. Suuret korjaukset sisältävät olemassa olevien siltarakenteiden ja lähestymisten purkamisen sekä niiden entisöinnin nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Hyväksytty kuorma ajoradan tiepäällysterakenteita laskettaessa on A10, keinotekoiset rakenteet - A14N14. Olemassa olevan ajoradan leveys on 6,0 m, reunaosien leveys (kummallakin sivulla) 1,5 m. Suunnitelman kaarevien säteet ovat 15 ja 50 m. Kadun poikkiprofiili tarkastelualueella on pääty. Lähestymisten, jalkakäytävien ja nurmikon entisöinti toteutetaan olemassa olevan vaakasuuntaisen asettelun mukaisesti asentamalla jalkakäytävät sivukivillä ja VOC-huoltoalue. Korjattavan sillan ajoradan leveydeksi oletetaan 8,0 m. Koverien kaarteiden säteet, ottaen huomioon sillalla olevan ajoradan korkeus 13,22-13,37 m, oletetaan olevan 500 m, suurin pituuskaltevuus on 16,5‰. Poikittaisen kaltevuuden ajoradalla oletetaan olevan 20‰, jalkakäytävillä 15‰. Ajoradan ja jalkakäytävistä erottavat sivukivet ovat betonia BR100.30.18, nurmikoilla betonia BR 100.20.8, jalankulkutiellä - graniittia GPV (valokorkeus 4,0 cm). Pintaviemennys tehdään suunnitelluissa sadevesikaivoissa, jotka sijaitsevat ajoradalla. Pohjapohjan kastumisen välttämiseksi viemäröinti asennetaan aallotettuista putkista, joiden rei'itys on d=110 suodattimessa, 0,4 m etäisyydelle sivukivestä. Tiepäällystesuunnitelmat hyväksytään ODN 218.046-01 mukaisten laskelmien ja standardien mukaisesti. 1. Tierakenteet: kuuma tiheä hienorakeinen asfalttibetoni tyyppi A, luokka I, GOST 9128-2009, – 5,0 cm; kuuma huokoinen karkearakeinen asfalttibetoni, luokka I, GOST 9128-2009, – 10,0 cm; graniittikivimurska luokka 1000, fraktio 40-70, sirpaloitumalla, GOST 8267-93, 25607-2009 – 26,0 cm; hienoa hiekkaa (savifraktiopitoisuus 5 %), Kf≥3 m/vrk, GOST 8736-93*, – 70,0 cm; 2. Asfalttibetonipäällysteisten jalkakäytävien mallit: kuumahiekkainen tiheä asfalttibetoni tyyppi G, luokka II, GOST 9128-2009 - 4,0 cm; graniittikivimurska luokka 1000, fraktio 40-70, sirpaloitumalla, GOST 8267-93, 25607-2009 – 15,0 cm; hieno hiekka (savifraktiopitoisuus 5%), GOST 8736-93* – 30,0 cm; Olemassa olevien tierakenteiden yhteydessä olevilla alueilla suunnitellaan "Ha Telit" C 40/17 -georistikon rakentamista asfalttibetonipäällystekerrosten väliin. Nykyinen silta on 14.0 m pitkä yksijänteinen valssatuista teräspalkeista teräsbetonilaatta, metallipaalujen yksirivisille kannattimille - rakennettu noin 50-luvulla. 20-luku, 1970-1975 rekonstruoitiin. Tällä hetkellä se on epätyydyttävässä kunnossa. Sillan peruskorjausprojektia kehitettäessä sillan koko määritettiin G-8:ksi kahdella 1,5 m:n jalkakäytävällä. Suuret korjaukset sisältävät jännevälin vaihdon, mukaan lukien siltakannen, tukien ja siltaliitäntöjen uusimisen. Kuormat A14, NK100. Sillan isojen korjausten aikana ajoneuvoliikenne tapahtuu väliaikaista ohikulkutietä pitkin alavirtaan. Uudessa sillassa on tarkoitus käyttää esivalmistettua teräsbetonipalkkien jänneväliä, jonka pituus on 15,0 m vakiosuunnitelman mukaan. Tuotenumero 54124-M, suunniteltu kuormille A14 ja NK100. Siltakanne koostuu Dorflex-vedeneristyksestä, valetusta asfalttibetonikerroksesta ja ShchMA-15-pinnoitteesta. Ympäröivät rakenteet on otettu Starkom-tyyppisten esivalmistettujen teräsbetonikaiteiden muodossa. Tuet 1 ja 2 on tehty paaluista, yksirivisista 40x40 cm:n poikkileikkaukseltaan vedetyistä teräsbetonipaaluista, jotka on ajettu halkaisijaltaan 350 mm:n johtorei'illä. Paaluja yhdistää teräsbetoniristikko, johon kaapin seinä on betonoitu. Tukiosat ovat kumia, liikuntasaumat ovat "Tormo-Joint" -tyyppisiä. Silta on yhdistetty lähestymispenkereisiin teräsbetonisilla siirtymälaatoilla. Toimenpiteet joenuoman eroosion ja linnoituksen heikentämisen estämiseksi koostuvat murskeella täytetyn geoverkon asentamisesta joenuoman varrelle 5 metrin etäisyydelle sillan ylä- ja alapuolelta joen molemmille puolille ja joenuoman päällystäminen kivillä. riprap sillan alla ja 5 m etäisyydellä virtauksen ylä- ja alapuolelta. Väliaikainen ohitustie käyttää rumpua joen ylittämiseen. Puhdistuslaitoksen (WTP) perustus on suunniteltu monoliittisen teräsbetonilaatan muotoon, jonka paksuus on 300 mm. Laatan syvyys on 1,87 m, materiaali betoniluokka B25, F150, W4, raudoitusluokka ASh. Laatan alla on 7,5 mm paksuista B100-luokan betonista valmistettua betonivalmistetta keskirakeisesta hiekkatyynystä kerroksittain tiivistettynä. Nousulaskelmat on suoritettu.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Kaasuputken uudelleensijoituksen suunnitteludokumentaatio valmistui laitoksen suurkorjauspäätösten ja teknisten eritelmien mukaisesti. Tietöiden rajojen sisällä on matalapaineisen kaasunjakeluputken osuus polyeteeniputkesta DN225 mm. Suunnitteludokumentaatiossa määrätään kaasuputken osan siirtämisestä poistamalla suunniteltu tie rinteestä laitoksen suurten korjausten rajoissa. Osuuden pituus on ~60,0 m. Kaasuputki suunnitellaan maan alle, putken halkaisija ja materiaali säilytetään. Kaasuputkessa käytettiin polyeteeniputkia GOST R 50838:n mukaisesti. Asennusmenetelmä on avoin. Kaasuputken kaivannon rakentaminen toteutettiin ottaen huomioon teknis-geologisten tutkimusten tiedot pohjan ja hiekkatäytön rakentamisen yhteydessä. Kaasuputkien asennuspaikkojen merkitsemiseen käytetään: varoitusnauhaa, maanalaisten laitosten sijainnin indikaattoreita. Kaasuputken suunniteltu ja korkeussijainti on liitetty viereisiin osiin ja muihin rakennustöihin työn rajojen sisällä. Suunnitteludokumentaatiossa on sillan ison peruskorjauksen yhteydessä 4 olemassa olevan tuen purkamista ja 4 uuden tuen asentamista ja liittämistä olemassa olevan kaavion mukaisesti tehoa lisäämättä. Lamput ovat tyyppiä ZHKU-250, virtalähde on suunniteltu olemassa olevasta KUO-031:stä (TP031). Rekonstruoidun osan pituus on 200 m. Suunnitteludokumentaatiossa on suojattu sillan korjaustyöalueelle jäävät olemassa olevat tietoliikenneverkot teräsbetonilaatoilla 2,99*3,38*0,2 - 11 kpl. ja 2,99*0,78*0,07 – 5 kpl. Suunnitteludokumentaatiossa on määrätty pintavaluen tyhjennys. Sillan sijainnin vuoksi lähestyy joen vesiensuojeluvyöhykkeellä. PC 0+33,96 mahdollistaa käsittelylaitosten asennuksen. Käytettävissä on Flotenk-yhtiön 3 l/s tehoiset käsittelytilat, jotka koostuvat hiekanerottimesta, öljynerottimesta ja sorptiosuodattimesta. Sadevesien pilaavien aineiden pitoisuudet ennen käsittelyä ovat: vesihuollossa - 3000 mg/l, vesihuollossa - 20 mg/l, käsittelyn jälkeen - vesihuollossa - 3.0 mg/l, vesihuollossa - XNUMX mg/l, vesihuolto - XNUMX mg/l 0.05 mg/l. Sadevesiverkoston kaivannon rakentaminen toteutettiin ottaen huomioon teknis-geologisten tutkimusten tiedot pohjan ja hiekkatäytön rakentamisen yhteydessä sekä ottamalla huomioon toimenpiteet olemassa olevien yhteyksien turvallisuuden varmistamiseksi.

Lupa

Категории projekteja sivustolla