Tie- ja parannusprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Tiet ja maisemointi

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $120.00
Alennus
Hinta $120.00
Indeksi: 75.137.288
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 269 MB
Tiedosto muoto: *.dwg, muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Tiet ja maisemointi
Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, ajoradan suuria korjauksia varten, joihin liittyy joukkoliikenteen laskeutumisalueen rakentaminen

Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Tieluokka tai katuarvo: Kaupunginlaajuinen pääkatu
Projisoidun alueen pituus, m: 130,0
Ajoradan pinta-ala, m2: 502,0
Laskeutumisala, m2: 310,0
Täytettyjen ratojen pinta-ala, m2: 190,0
Nurmialue, m2: 66,0
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 1229,39
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 648,40
Laitteet, tuhat ruplaa:
Muut kulut, tuhat ruplaa: 580,99
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 365,86
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 8,01
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla maaliskuussa 2010 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 6 518,75
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 4 498,83
Laitteet, tuhat ruplaa:
Muut kulut, tuhat ruplaa: 2 019,92
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1 195,88
ALV, tuhat ruplaa: 989,14
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 43,33

Tärkeimmät suunnittelupäätökset

Tiet

Suunnitteludokumentaatiossa määrätään joukkoliikenteen lisäliikennekaistan rakentamisesta uuden tierakenteen rakentamisen myötä. Tien päällystesuunnittelun valinta perustuu vakioalbumissa A-385-88 ”Tiepäällystesuunnittelu” esitettyihin materiaaleihin ja tiepäällysteen olemassa oleviin rakennekerroksiin liittyviin tietoihin. Suunnitteludokumentaatio sisältää seuraavan ajoradan päällysteen suunnittelun: Hienorakeinen tiheä asfalttibetoni tyyppi A (gabbro) MI, GOST 9128-97* - 5 cm esijyrsittyyn asfalttibetonipintaan keskimäärin 5 cm syvyyteen katua pitkin parillisilla ja parittomilla puolilla. Ajoradan varrella olevien uusien ja olemassa olevien tierakenteiden rajalle suunnitellaan "Hatellit"-georistikon rakentamista ensimmäisen ja toisen asfalttibetonikerroksen väliin estämään halkeamien muodostuminen rakenteiden liitoksiin. Paikkoihin, joihin julkista liikennettä varten rakennetaan lisäliikennekaistaa, suunnitellaan asentaa GP1-sivukivet ja rakentaa ajoradan rakenne: hienorakeinen tiheä asfalttibetoni tyyppi A (gabbro) MI, GOST 9128-97* - 5 cm; karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni MI, GOST 9128-97* - 7 cm; karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni MI, GOST 9128-97* - 8 cm; murskattu kivilaji 800 fr. 40-70 mm, asennettu kiilamenetelmällä, GOST 8267-93*-26 cm; hieno hiekka luokka I, GOST 8736-93* - 55 cm. Laskeutumisalustan suunnittelu: tiheä hiekka-asfalttibetoni tyyppi G MII GOST 9128-97* - 3,5 cm; erittäin huokoinen hiekka-asfalttibetoni MII GOST 9128-97* - 4 cm; murskattu kivi M 800 fr. 40-70 mm, GOST 8267-93* - 15 cm; hieno hiekka, luokka 1, GOST 8736-93* - 20 cm. Kunnostetun painetun päällysteen suunnittelu: murskattu kivi en. 5-10 mm, asetettu kiilamenetelmällä, GOST 8267-95* - 4 cm; murskattu 20-40 mm, asetettu kiilamenetelmällä, GOST 8267-95*-15 cm; hieno hiekka, luokka 1, GOST 8736-93 GOST 8736-93* - 20 cm.

maisemointi

Töiden aikana vaurioituneen laskeutumispaikan vieressä oleva nurmikko kunnostetaan 2 metrin leveyteen 15 cm:n paksuisella kasvimaakerroksella ja kylvämällä nurmikon siemeniä. Kunnostetun nurmikon pinta-ala on 86 m2. Kadun joukkoliikenteen pysäkkien laskeutumisalueen rakentamissuunnitelman mukaisesti pysäkki järjestetään poistamalla nurmikko ja päällystetty pinta. Purkamispaikan nurmikon pinta-ala on 106 m2. Likvidoidun painetun peitteen pinta-ala on 422 m2.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Suunnitteludokumentaation mukaan olemassa oleva vesijohto D = 355 mm poistetaan rakennustyömaan alta. Hankekoodi: RP-02/2009. Työn laajuus: olemassa olevan valurautavesijärjestelmän poisto D = 325 mm polyeteeniputkista PE-100 D = 355 mm - 41,3 pm suunnitellun reunakiven alta asentamalla Hawle-kaivoton venttiili; olemassa olevien kaivojen kansien säätö; olemassa olevan poistoaukon rekonstruointi Vuz-2:sta olemassa olevaan kaivoon nro 178 polyeteeniputkista PE-100 D = 110 mm - 2,8 pm; luukkujen korvaaminen sarjoilla, joissa on "kelluvat" luukut; sadevesikaivon nro 176 jälleenrakennus. Putken asennussyvyys on 2,0 m. Peruskorjaustyön piirissä oleva suunnitteludokumentaatio sisältää toimenpiteet keskipaineisen kaasuputken DN150 mm suojaamiseksi: kaasuputken eristävän pinnoitteen kunnon tarkistaminen instrumenttimenetelmällä; kaasuputkien metallin kunnon tarkistaminen instrumenttimenetelmällä. Suunnitteluratkaisut kaivojen rakentamiseen ja täyttöön työhön tehtiin ottaen huomioon: teknis-geologiset tutkimukset; toimenpiteet olemassa olevan viestinnän turvallisuuden varmistamiseksi; laitoksen suuria korjauksia varten tehty työkokonaisuus. Suunnitteludokumentaatiossa säädetään ulkoisen valaistuksen jälleenrakennuksesta: ZHKU-400-lamppujen vaihto - 2 kpl. uusiin olemassa olevien GET-tukien korvaamisen yhteydessä. Virtalähde on suunniteltu olemassa olevasta verkosta, tehopiste on TP3702:sta. Suunniteltu kuorma ei muutu remontin jälkeen. Valaisimien liitäntä on suunniteltu johdolla SIP2A3x35+1x50 - 0,290 km. Virtalähteen luotettavuusluokka - III. Raitiovaunun kosketusverkon saneerauksen suunnitteludokumentaatio sisältää ajojohdinjärjestelmän vaihdon. Suunnitelmissa on: julkisen liikenteen laskeutumispaikkojen rakennusvyöhykkeellä olevan 2 kosketusverkkotuen korvaaminen uusilla rakentamisen rajojen ulkopuolella; ajojohdinjärjestelmän vaihtaminen uuteen.

Lupa

Категории projekteja sivustolla