Raitiovaunujen peruskorjausprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


raitiovaunun risteysprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $298.00
Alennus
Hinta $298.00
Indeksi: 43.191.244
Dokumentointi: Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 412 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

raitiovaunun ylitys
Raitiotien risteyksen peruskorjauksen hankedokumentaatio, mukaan lukien arviot
Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Purettujen telojen pituus, moppi: 368,2
Asennettujen telojen pituus, moppi: 113,4
Asfalttibetonipäällysteen pinta-ala töiden rajoissa, m2: 1300

Suunnitteluratkaisu

Tien varrella tapahtuvan raitiovaunuliikenteen poistamisen yhteydessä työhankkeessa on tarkoitus purkaa raitiovaunuliitos samalla kun säilytetään suora rataosuus katua pitkin. Raitioraiteiden suunniteltu sijainti on mahdollisimman lähellä nykyistä. Työn rajat on sidottu suunnittelun ja korkeuden suhteen olemassa oleviin kiskoihin geodeettisten selvitysten perusteella. Korjattujen raitiovaunuraiteiden suunnitellun sijainnin sidonta tehdään maailmankoordinaatistossa. Raitioraiteiden akselien välinen etäisyys suorilla osilla on 3758 mm, raideleveys 1524 mm. Liikennepoliisin pyynnöstä purettujen raitiovaunuraiteiden tilalle järjestettiin jalankulkijoiden turvallisen ylityksen varmistamiseksi kadun risteyksen edessä olevalla tiellä 3,1 m leveä turvasaari.

Pystyasettelu ja viemäröinti

Suunnittelumerkit otetaan läheltä olemassa olevia merkkejä, joista on pääsy olemassa oleviin merkintöihin työn rajoilla. Poikittaisprofiilin oletetaan olevan pääty, jonka kaltevuus on 7-9‰ akselista ramboardiin. Pintaviemennys suoritetaan olemassa olevan huleviemärin verkkoon ajoradan hyllyissä olevien olemassa olevien hulevesikaivojen kautta. Pohjaveden tyhjentämiseksi raitiovaunuraiteiden pohjalta suunniteltiin 110 mm:n halkaisijaltaan polyeteeniputkista viemäri, joka oli kääritty Taipar SF-32 geosynteettisillä materiaaleilla, ja töiden rajoissa on yhteys olemassa olevaan valurautaputkien viemäriin. . Olemassa olevat valurautaiset viemäriputket työn rajojen sisällä puretaan.

Tievaatteet. Raitiovaunuradan rakentaminen

Teknisten eritelmien mukaisesti työluonnoksessa määrätään seuraavasta radan suunnittelusta: nukkuja-murskattu kivi vahvistetulla pohjalla; raitiovaunutyypin T62 kiskot; antiseptisella aineella kyllästetyt puiset ratapölkyt 1680 kpl/km; painolasti - murskattu graniitti; geotekstiili "Taipar" asetetaan hiekkapohjan alle. Kiskon kierteet on yhdistetty toisiinsa poikittaistangoilla, joiden poikkileikkaus on pyöreä. Kumipalat työnnetään pohjan alle ja kiskojen poskionteloihin. Raitiovaunuraiteiden ja ajoradan risteyksessä alemman asfalttibetonikerroksen varrella on 1,8 m leveä HaTelit-geosynteettinen materiaali. Asfalttibetonipäällysteen tuhoutumisen estämiseksi kiskoja pitkin tehdään saumat jyrsimällä valettua asfalttibetonia ja täytetään bitumimastiksella. Kiskot hitsataan kylpyammeessa, jonka jälkeen saumat hiotaan. Hankkeessa suunnitellaan seuraavat raitiovaunuraiteet: Valettu asfalttibetoni, TU 400-24-158-89 - 4 cm; Asfalttibetoni hienorakeinen tiheä tyyppi B M1 GOST 9128-97 * - 5 cm; Karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 GOST 9128-97* - 7 cm; Murskattu graniitti merkki 1200-1000 fr. 20-40 mm, GOST 8267-93 * - 4 cm; Mänty nukkuja GOST 78-89 - 18 cm; Murskattu graniitti merkki 1200-1000 fr. 20-40 mm, GOST 8267-93 * - 15 cm; Betoni BSG V7,5 P2 F200 W4 D700 GOST 26633-91 * - 16 cm; Murskattu graniitti merkki 1200-1000 fr. 40-70 mm, GOST 8267-93 * - 15 cm; I-luokan hieno hiekka, GOST 8736-93 *, keskikerros - 15 cm; Geosynteettinen materiaali Taipar SF-56. Trumbort: Asfalttibetoni hienorakeinen tiheä tyyppi A M1 GOST 9128-97 * - 4 cm; Geogrid HaTelit - 5 cm; Karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 GOST 9128-97* - 7 cm; Karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 GOST 9128-97* - 4 cm; Mänty nukkuja GOST 78-89 - 18 cm; Graniittimurska M 1000, fr. 20-40 mm. GOST 8267-93 * - 15 cm; Betoni BSG V7,5 P2 F200 W4 D700 GOST 26633-91 * - 16 cm; Murskattu graniitti merkki 1200-1000 fr. 40-70 mm, GOST 8267-93 * - 15 cm; I-luokan hieno hiekka, GOST 8736-93 *, keskikerros - 15 cm; Geosynteettinen materiaali Taipar SF-56. PAsennettaessa uutta mallia raitiovaunuraiteiden poistamispaikalle tarjotaan seuraava malli: Asfalttibetoni hienorakeinen tiheä tyyppi A M1 (gabbro) GOST 9128-97 * - 5 cm; Georistikko "Hatelit" 40/17; Karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 GOST 9128-97* - 9 cm; Karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 GOST 9128-97* - 10 cm; Murskattua graniittia merkki 1000 fr. 40-70 mm, GOST 8267-93 * - 26 cm; I-luokan hieno hiekka, GOST 8736-93 *, keskikerros - 44 cm; Geosynteettinen materiaali "Taipar SF-56"; Nja turvallisuuden saari otti käyttöön seuraavan mallin: Asfalttibetoni hiekkatiheä tyyppi G MII GOST 9128-97 * - 3,5 cm; Erittäin huokoinen hiekka-asfalttibetoni luokka II GOST 9128-97* - 4 cm; Murskattua graniittia merkki 600 fr. 40-70 mm, GOST 8267-93 * - 15 cm; I-luokan hieno hiekka, GOST 8736-93 *, keskikerros - 32 cm; Polemassa olevasta perustuksesta kiskon ja ratapölkyritilän purkamisen jälkeen. Uuden rakenteen ja olemassa olevan työsuunnitelman välisen rajapinnan varmistamiseksi suunnitellaan jyrsimällä tien nykyinen asfalttipäällyste keskimäärin 5 cm:n syvyyteen, minkä jälkeen tehdään hienorakeinen tiheä asfalttibetoni tyypin A päälle. luokan 1 gabbrodiariittipohja työrajoilla. Halkeamien syntymisen estämiseksi uuden raitiovaunuratarakenteen ja olemassa olevan ajoratarakenteen rajalle levitetään Hatellit 1,7/40 georistikko pitkin alemman asfalttibetonikerroksen 17 m leveyttä. Materiaalien on täytettävä nykyisten GOST-, TU- ja muiden säädösasiakirjojen vaatimukset. Materiaalien vaihto on mahdollista vain sovittaessa suunnitteluorganisaation ja asiakkaan kanssa.

Lupa

Категории projekteja sivustolla