voimalaitokset

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Voimalaitokset ja sähköasemat

Hanke energiakeskuksesta, joka perustuu 15 MW:n kaasumäntäyksiköihin

Indeksi: 11092300
Dokumentointi:
Suunnitteludokumentaatio, joka sisältää arviot ja teknisten tutkimusten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
652 MB
Tiedosto muoto:
*.pdf, *.xlsx
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $3,400.00
Alennus:

SPP-projekti 10 MW

Indeksi: 25012100
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
110 MB
Tiedosto muoto:
*.pdf
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,500.00
Alennus:

SPP-projekti 5 MW

Indeksi: 25012101
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
94 MB
Tiedosto muoto:
*.pdf
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,400.00
Alennus:

Sähköasema 330 kV

Indeksi: 61.132.278
Dokumentointi:
Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
4564
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,300.00
Alennus:

Projekti ADES 4700 kW

Indeksi: 05031801
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
276 MB
Tiedosto muoto:
*.pdf
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,190.00
Alennus:
Page 1 alkaen 4

Etkö löytänyt haluamaasi projektia verkkokauppamme sivuilta? Kirjoita meille osoitteeseen info@proekt.sx Valmiiden projektien tietokannastamme valitsemme sinulle valmiin projektin viipymättä!!!


Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen suunnittelun tehtävänä niiden kehittämisen aikana on kehittää teknisesti ja taloudellisesti järkeviä suunnitteluratkaisuja, jotka ottavat huomioon tieteen ja tekniikan viimeisimmät saavutukset ja varmistavat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä kuluttajien sähkön ja sähkön kysynnän. standardilaatu, voimalaitosten ja sähköverkkojen optimaalinen kehitys, niiden käyttö ja hallinta ympäristö- ja sosiaaliset vaatimukset huomioon ottaen. Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämisen suunnittelupäätöksillä perustellaan voimalaitosten, voimalinjojen ja sähköasemien rakentamisen ja/tai rekonstruoinnin tarve ja toteutettavuus sekä määritellään niiden tekniset ominaisuudet ja teknologiset parametrit. Hankkeiden tulee olla työkalu, joka mahdollistaa yhden ainoan sähköenergian tuotannon, siirron, jakelun ja kulutuksen teknologisen prosessin kokonaisvaltaisen tarkastelun, ottaen huomioon kuluttajien energiansaannin luotettavuuden ja kaikkien sähköalan toimijoiden taloudelliset edut. . Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämishankkeita ovat mm.

- IPS:n, alueellisten energiajärjestelmien, kehittämishankkeet;
- Jakeluverkkojen kehittämishankkeet;
- Osana voimalaitoshankkeita (voimanjakelusuunnitelmat) ja sähköverkkorakennuksia toteutettavia erilliset energiaosuudet sekä muut energiakehityksen tietyissä osissa tehtävät off-stage -työt, esimerkiksi jokien integroitujen käyttöhankkeiden hankkeet, vesivoimaloiden ja pumppuvoimaloiden sijoittaminen; paikkojen määrittäminen suurille IES-laitoksille sekä vesivoimalaitoksille, SPP:ille ja muille uusiutuvia energialähteitä käyttäville tuotantolaitoksille; voimalaitosten jälleenrakentamiseen ja tekniseen laitteistoon liittyvät hankkeet;
- Suunnitelmat teollisuuden keskusten, suurten kaupunkien sähköverkkojen kehittämiseksi, suunnitelmat ulkopuolisen sähkön syöttöä varten suurille sähkönkuluttajille (energiaintensiiviset kuluttajat): kemian- ja metallurgiset tehtaat, sähköistetut rautatiet, öljy- tai kaasuputket ja Kuten. Kehittämishankkeita kehitettäessä saattaa olla tarpeen kehittää kehityskonsepteja ja ennusteita (esim. Venäjän federaation energiastrategian kehittäminen) sekä muuta tarpeellista työtä maan tai alueiden energiakehityksen yleisistä ja erityiskysymyksistä. ratkaisemaan sosioekonomisia, ympäristöllisiä ja muita ongelmia. Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämistä koskevan päätöksenteon perustana on Venäjän federaation energiastrategia, joka ennakoi ja perustelee sähkön mahdollisen kulutuksen tason (ottaen huomioon mahdolliset vaihtoehdot maan talouden kehitykselle) ja määrittelee tavat kattaa se (tuotantokapasiteetin rakenne ja sijainti, polttoaine - energiaresurssit) sekä sähköenergian siirto- ja jakelukeinojen kehittämisen pääsuunnat, tarvittavan tieteellisen ja teknisen kehityksen vaatimukset , ja vastaavat. Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämishankkeiden toteutusjärjestys, sisältö, tulevan ajanjakson kesto otetaan huomioon hankkeiden toteutuksessa, sekä hankkeiden tarkistuksen ajoitus määräytyvät säädösasiakirjoilla. Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämishankkeiden on täytettävä säädösasiakirjojen, muiden soveltuvien järjestelmien ja verkkojen teknisiä parametrejä koskevien säädösten vaatimukset. Pitkäaikaisten kehityshankkeiden toteutuksessa tulee välttää projektitason ylittävien asioiden liiallista yksityistämistä. Kaikissa energiajärjestelmien kehittämisen suunnitteluvaiheissa asianmukaisilla spesifikaatioilla on otettava huomioon seuraavat seikat:
- Verkkojen korjauksen ja ylläpidon järjestäminen;
- Varustaminen lähetys- ja teknologisella valvonnalla;
- Energiajärjestelmien kestävyyden varmistaminen;
- Releen suojaus- ja hätäautomaatioiden käyttö;
- Varustaminen automaattisilla ohjausjärjestelmillä;
- ASUE:n laitteet;
- Sähkön laadun varmistaminen (loistehokompensointi).
Alueellisten sähköjärjestelmien lähetyksen ja teknologisen ohjauksen, ohjaus- ja hätäautomaation, relesuojauksen organisoinnin ulkopuoliset suunnittelutyöt toteutetaan ottaen huomioon hyväksytyt käsitteelliset päätökset niiden kehittämisestä IPS-kehityssuunnitelmassa. Energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kehittämishankkeissa suositellaan uusimpien teknologioiden ja laitteiden käyttöönottoa niiden jatkokäyttöä varten, erityisesti älykkään sähköverkon kehittämisessä luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. energiajärjestelmistä ja kuluttajien sähköntoimituksesta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi älykkäässä sähköverkossa on käytettävä automatisoituja järjestelmiä:
- Energiavarojen ja kuluttajatietojärjestelmien kirjanpito;
- Viestintä ja tiedonvaihto energiajärjestelmien objektien ja subjektien välillä;
- Sähkölaitteiden tilan ja valvonnan valvonta;
- Releen suojaus ja hätäjärjestelmän automaatio;
- Kanavien luominen ja optimointi UES-tilojen teknistä ja hätäohjausta varten;
- Varmistetaan ei-perinteisiä ja uusiutuvia energialähteitä käyttävien sähkölähteiden integrointi energiajärjestelmään;
- Operatiivisten - liikkuvien tiimien hallinta.

Lupa

Категории projekteja sivustolla