Projekti ADES 4700 kW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Projekti ADES 4700 kW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,190.00
Alennus
Hinta $1,190.00
Indeksi: 05031801
Dokumentointi: Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 276 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Suunnitteludokumentaatio, joka sisältää arviot ja teknisten tutkimusten tulokset ADES 4700 kW:n rakentamisesta
Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Tontti, ha: 1,1
Aidan sisällä oleva maa-ala, hehtaaria: 1,1
Kehitysalue, ha: 0,2
Rakennustiheys, %: 18,18
Ajotietä ja laiturien pinta-ala, ha: 0,35
Sähkönkulutus per tunti, kWh: 170,0
Sähkönkulutus vuodessa, tuhat kW*h: 800,0
Vedenkulutus, sisältäen m3/vrk: 16,98
Kotitalouden tarve, m3/vrk: 0,9
Tuotantotarpeet, m3/vrk: 16,08
Viemärisatelliitti, m3/vrk: Ei
Vedenkulutus palon sammuttamiseen:
Sisäinen, l/s: 2x2,5
Ulkoinen, l/s: 20,0
Vesihuolto, mukaan lukien:
Kotitalous, m3/vrk: 0,9
Tuotanto, m3/vrk: Ei
Hulevesi, m3/vrk: 2,59
Lämmitys ja ilmanvaihto, L: 349930
Viemärisatelliitti, L: 11800
Suunniteltu kapasiteetti, kWh: 4700
Sama, vuodessa, tuhat kWh: 23358,5
Suunniteltu kapasiteetin käyttöaste, kerroin: 0,46
Sähköenergian myynti vuodessa, tuhat kWh: 10102,0
Dieselpolttoaineen kulutus, t: 2625,24
Moottoriöljyn kulutus Cat DEO 10W30, t: 11,65
Rakentamisen kokonaiskustannukset, mukaan lukien arvonlisävero vuoden 3 2012. vuosineljänneksen hinnoissa, mukaan lukien tuhat ruplaa: 443655,42
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 288310,02
Laitteet, tuhat ruplaa: 131085,90
Muut, tuhat ruplaa: 24259,51
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 12752,12
Laitteet, tuhat ruplaa: 29703,14
Muut, tuhat ruplaa: 2366,29
Rakentamisen kesto ottaen huomioon rakentamisen keston lisäyskerroin, kuukautta: 16

DPP:n toiminnallinen tarkoitus on tuottaa sähköä Olenekin kylän kuluttajille ensimmäisen, toisen ja kolmannen tehonsyötön luotettavuusluokan mukaisesti. Sähköenergian lisäksi DPP tuottaa lämpöenergiaa lämmöntalteenottogeneraattoreista D3512 ja D3412. Vastaanotettu lämpö käytetään dieselvoimalaitoksen omiin tarpeisiin, ylimääräinen lämpö luovutetaan paluuveden lämmittämiseen olemassa olevassa kattilarakennuksessa. Yksittäiset tuotantoprosessit, kuten: dieselpolttoaineen (DF) kuljetus moottorikuljetuksella kulutustavaravarastoon; dieselpolttoaineen varastointi kulutustavaravarastoon; PDT:n valmistelu ja myöntäminen; Oliittyvät vaarallisiin tuotantoprosesseihin. Suunnitteluratkaisuissa on kehitetty asianmukaisia ​​toimenpiteitä näiden järjestelmien ja koko dieselvoimalaitoksen suunnittelukompleksin luotettavan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi, tarkempia tietoja on kohdissa: teknologiset ratkaisut; toimenpiteet paloturvallisuuden varmistamiseksi; väestönsuojelutoimenpiteet, toimenpiteet luonnon- ja ihmisen aiheuttamien hätätilanteiden ehkäisemiseksi. Tuotettu tuotevalikoima on sähkö GOST 13109-97 "Sähköenergia. Teknisten välineiden yhteensopivuus on sähkömagneettista. Sähköenergian laatustandardit yleiskäyttöisissä tehonsyöttöjärjestelmissä."

Arkkitehtoniset ratkaisut

Hankkeen rakentamisosassa kehitettiin arkkitehtonisia ratkaisuja seuraaville kohteille: Teollisuusrakennus; Dieselpolttoaineen kulutusvarasto 4-re RGS, kapasiteetti. 50 m3 maanpäällistä asennusta; Varasto konteissa; AC-sivusto; CGS hätäkorkki. 15 m3. maanalainen asennus; Tyhjennys RGS yksiseinäinen säiliö. 5 m3 maanpäällinen asennus; Palosäiliöt 2x200 m3 pumppausasemalla; Viemäriputki kotitalouksien viemärikorkille. 10 m3; Öljynerotin; Viemärikerääjä sateenpoistokapasiteetille. 25 m3; Modulaarinen kattilahuone KVSH-50-kattiloilla. Teollisuusrakennus. Rakennus koostuu kahdesta tilavuudesta: akseleilla 1-3 mitat 21,5x12,0 m ja korkeus 4,1 m, akseleilla 3-8 kaksiväliset jännemitoilla 12,0x30,0 m, korkeus 7,8 m. kantavien rakenteiden pohja; ja jänneväli - 6,0x30,0 m, korkeus 4,08 m tukirakenteiden pohjaan. Katto on yksikalteinen valssattu, jonka kaltevuus on i=0,025. Rakennuksessa on: Konehuone – 360,00 m²; polttoaine - öljyn valmistelu - 19,44 m²; tuuletuskammio – 31,19 m²; lämpöpiste - 54,90 m²; korjaamo - 34,75 m²; 2 varastoa varaosille ja materiaaleille - 34,5 m²; parkkipaikka ajoneuvoille – 68,47 m²; ruokailu- ja rentoutumistila - 12,11 m²; pukuhuone - 6,23 m²; suihkuhuone - 1,55 m²; kylpyhuone - 3,4 m²; 2 toimistohuonetta - 22,92 m²; käytävä – 17,52 m²; eteinen – 2,25 m²; ZRU 0,4 kV – 28,5 m²; ZRU 10kV - 58,17 m²; valvomo - 17,11 m²; 2 muuntajakammiota - 17,0 m². SISÄÄNSisätila on avoin ja koostuu tuotantopajasta, laboratoriosta ja kylpyhuoneesta. Sisäänkäynti lämmönkehittimen ja höyrystimen huoneisiin on ulkopuolelta erillinen. Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit: Rakennusala - 918,72 m²; Rakennustilavuus – 5484,7 m³; Kokonaispinta-ala on 790,0 m². Kulutusvarasto DT. Rdieselpolttoaineen lähtevä varasto - neljä vaakasuuntaista terässäiliötä (RGS), maanpäällinen asennus. CGS, joiden tilavuus on 50 m3, toimitetaan valmistajalta kyselylomakkeiden (4318-2-IOS7) mukaan. Säiliöt asennetaan valssatuista profiileista valmistetuille teräsbetonitukille, paaluille. Tukien korkeus on 0,8 m. Säiliötilan kaitaus betonilohkoista, mitat 0,4x1,2x0,58 m (h), rinteiden täyttö tiivistetystä maasta. Säiliöiden huoltoa varten tasot ja portaat toimitetaan vakioelementeistä sarjan 1.450.3-7.94 mukaan. Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit: Rakennusala - 221,84 m2. Varasto öljyä säiliössä. Öljyvarastorakennus koostuu kahdesta toisiinsa yhdistetystä lohkokontista. Vaahtotiivisteen varastotilan lohkokontti säiliöissä (tynnyreissä) on mitat 2,4 x 6,0 m, korkeus säiliön yläosaan 2,46 m. ​​Basaliitti P-24 ja päällystetty aaltopahvilla C1- 18477-79. Kontit asennetaan 125 mm paksuisesta teräsbetonilaatasta tehdylle perustukselle. alla olevalle 10 mm betonikerrokselle. Rakennuksen mitat akseleissa ovat 2,4x12,0 m. Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit: Rakennusala - 32,02 m2. Alusta AC:lle. Palusta AC:lle - monoliittinen L-muotoinen teräsbetonilaatta, 150 mm paksu 200 mm korkeilla laipoilla, 100 mm paksu maahan upotetun murskatun kerroksen päällä. mitat akseleina 9,2 × 7,45 m. Työmaan tasaiset osat (rampit) palvelevat säiliöautojen turvallista sisään- ja poistumista. UPN-100C:n pinta-ala on 3,3×2,4 m. Katos yli UPN-100C - 3,15 × 3,2 m, 2,5 metriä korkea pinnoiterakenteiden pohjalle; katon kaltevuus i=0,17. Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit: Rakennusala – 66,3 neliömetriä. Hätäsäiliö n. 10 kuutiometriä RSäiliö asennetaan kaivoon, joka on varustettu puurungolla ja peitetty kuivalla hiekalla. Hirsitalon koko on 4,66 × 3,5 × 3,61 m (h), syvennettynä täyskorkeuteen. Tyhjennys RGS yksiseinäinen säiliö. 5 kuutiometriä maanpäällinen asennus. CSG kattoasennus, tilavuus 5 m³ toimitetaan valmistajalta kyselylomakkeiden mukaan (4318-6-IOS7). Säiliöt asennetaan monoliittiselle teräsbetonilaatalle, jonka mitat ovat 3,4 × 4,1 m, paksuus 200 mm ja laipat 300 mm korkeat. Pengerrys on teräsbetonipäällysteistä maata. SMDK-100 - säiliön tilavuus. 5 m³ maanalainen asennus, tekninen kaivo toimitetaan valmistajalta kyselylomakkeen (4318-6-IOS7) mukaan. Säiliö asennetaan kaivoon, joka on varustettu puurungolla ja peitetty kuivalla hiekalla. Hirsitalon koko on 2,64 × 2,51 × 3,23 m (h), se on haudattu täyteen korkeuteen. Palosäiliöt 2x200 kuutiometriä pumppausasemalla. Teräksiset pystysuorat lieriömäiset säiliöt, joiden tilavuus on 2×200 kuutiometriä. m on suunniteltu tarjoamaan voimalaitoksen tarpeisiin vettä tulipalon sammuttamiseen. Säiliöiden sisähalkaisijat ovat 6,63 m, säiliön seinämien korkeus 6,2 m. Säiliöt on varustettu tikkailla huoltoa varten. Säiliöiden katolla on aita. Säiliöt - terästä, valmistettu kyselylomakkeen 4318-7-IOS3 mukaan, eristetty ja päällystetty ulkopuolelta galvanoidulla teräslevyllä. Pumppuhuone on rakennettu säiliöiden väliin. Pitkittäiseinien välinen etäisyys on 7,6 m. Pumppaushuoneen korkeus on 2,7 m kantavien kattopalkkien pohjaan. Pumppuhuone on lämmitetty, lämpötila- ja kosteusolosuhteet normaalit, luonnonvaloa on tarjolla. Tärkeimmät tekniset ja taloudelliset indikaattorit: Palosäiliöt 2x200 kuutiometriä: Rakennustilavuus – 445,92 m³; Rakennusala - 74,32 m²; Kokonaispinta-ala - 69,0 m². Pumppaus: Rakennustilavuus – 112,4 m³; Rakennusala - 37,7 m²; Kokonaispinta-ala - 34,8 m². Viemärien keräys kotitalouksille. viemärit, kapasiteetti 10 kuutiometriä Viemärikeräin, jonka tilavuus on 10 kuutiometriä - terässäiliö, toimitetaan valmistajalta IOS3:n liitteenä olevan kyselylomakkeen mukaan. Viemärikollektori asennetaan puurungolla varustettuun kaivoon, jonka sisämitat ovat 3,20 × 4,31 × 2,36 m (h) ja peitetty kuivalla hiekalla ja syvennetty täyteen korkeuteen. Öljyn sieppaaja. Höljylukko - toimitetaan valmistajalta IOS3-osaan liitetyn kyselylomakkeen mukaisesti. Öljyloukku asennetaan puurungolla varustettuun kaivoon, jonka sisämitat ovat 2,2 × 6,4 × 0,895 m (h) ja peitetty kuivalla hiekalla, haudataan 0,66 metrin korkeuteen, loput täytetään hiekalla ja sen jälkeen ASG:n tiivistäminen. Viemärien kerääjä sadekaivoille, kapasiteetti. 25 kuutiometriä 25 kuutiometrin vetoinen viemärikeräin on terässäiliö, joka toimitetaan valmistajan tehtaalta liitteen IOS3 liitteenä olevan kyselylomakkeen mukaan. Viemärikeräin asennetaan kaivoon, joka on varustettu puurungolla, jonka sisämitat ovat 3,75 × 5,5 × 2,72 m (h) ja peitetty kuivalla hiekalla, haudataan 2,61 metrin korkeuteen, loput täytetään hiekalla, jonka jälkeen tiivistämällä ASG:llä. Teollisuusrakennus. Rakennuksen ympäröivät rakenteet - seinän sandwich-paneelit "PSM", etupuolen metallivaipan polymeeripinnoitteen värillä 9002 RAL CLASSIC -luettelon mukaan. Kellarin seinän ulkopinta on maalattu julkisivumaaleilla. Väriväri - 9001 RAL CLASSIC. Varasto öljyä säiliössä. NOINrakennuksen vaippa – kontin seinät, jotka on päällystetty aaltopahvilla ja eristeillä. Etupuolen vaipan 3011 polymeeripinnoitteen värillä RAL CLASSIC -luettelon mukaan. Sammutussäiliöt 2 x 200 kuutiometriä pumppausasemalla. Pumpputalon seinät on päällystetty ulkopuolelta teräsprofiililevyllä C10-1000-0,7. Säiliöiden ulkovaippa on galvanoitua terästä. Teollisuusrakennus. Lattiat - betoni (huoneet 1-8,17,18,20,21); linoleumi lämmöneristyspohjalla (huoneet 9,13,14); keraamiset laatat (huoneet 10-12,15,16); linoleumi lämpöä ja ääntä eristävällä alustalla "Favorite" (huone 19).

Lupa

Категории projekteja sivustolla