110/10 kV sisävoimalaitosprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


110/10 kV sisävoimalaitosprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,090.00
Alennus
Hinta $1,090.00
Indeksi: 96.199.238
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 620 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Tekniset ja taloudelliset indikaattorit.
Tontti - 10303 m2
Nykyisen maisemoinnin pinta-ala on 4823 m2
Sähköaseman sijoituspaikan pinta-ala on 5480 m2
mukaan lukien:
Rakennusala - 915 m2
Rakennustiheys - 17 %
Jalkakäytäväalue rajalla
tontti sähköaseman sijoittamista varten – 1355 m2
Maisemointiala -470 m2
Käyttämättömän alueen pinta-ala - 2740 m2

Kohteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet:
Suljettu sähköasema:
- kolmikerroksinen ZRU-rakennus yhdistettynä valvomoon, jossa on kaapelilattia.
- jännite 110/10 kV;
- Kaapelilinjan pituus ~ 5,5 km.
Kahden muuntajan suljettu asennus tyyppiä TRDN-63000/110/10kV jännitteensäädöllä kuormitettuna ja muunnossuhteella 115 ± 9x1,78 % / 11 kV ja ARNT:llä (mahdollisesti tehon nostamisesta 80 MVA:iin). Tehomuuntajat asennetaan kukin erilliseen huoneeseen. Öljyhätävuotoa varten öljysäiliöt on varustettu öljyllä, joka tyhjennetään sähköaseman rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan yhteiseen öljynkerääjään. Suljettu kojeisto (ZRU) 110 kV: 110 kV GIS-kennojen lukumäärä - 5 kpl, mahdollisuus laajentaa 2 kennolla.
110 kV laitteiden tulee toimia maksiminimellisvirralla vähintään 570 A ja kestää vähintään 31,5 kA oikosulkuvirtoja (kolmivaiheinen oikosulku). Suljettu kojeisto (ZRU) 10 kV on tehty kaavion mukaan kaksi yksittäistä, kytkimillä jaettua, virtakiskojärjestelmät (tyypillinen kaavio 10-2) kennojen lukumäärä - 46 kpl, joista 4 tulokennoa, 4 lohkokennoa, 4 TN kennoa , 2 TSN-kennoa, 4 valokaaren sammutusreaktoria, 28 linjapaikkaa, laajennettavissa 4 kentällä. KRU-10 kV:n neljä osaa hyväksytään 3150A virtakiskoilla, kytkinten katkaisukapasiteetti vähintään 25 kA Maadoitusreaktorien suljettu asennus 10 kV; Muuntajien SN 10kV suljettu asennus. Toimintatila - automatisoitu, pysyvillä avustajilla

Tilasuunnitteluratkaisut tarjoavat majoitusta:
- teknisessä maanalaisessa: kaapelirakenteet 110 kV ja 10 kV
- 1. kerroksessa: KRU 10 kV ja KRUE 110 kV huoneet, ilmanvaihtokammiot nro 1 ja nro 2, reaktorikammiot nro 1 ja nro 2, DGK-kammiot nro 1-4, TSN-huoneet nro 1 ja nro 2 ja portaat;
- 2. kerroksessa: 3IP-huonetta, akut, valvomohuoneet ja viestintäpaneelit, saniteettitilat. OVB:n ja SRZA:n yksikkö, hallinto- ja viihdetilat sekä portaat.

Kantavien ja ympäröivien rakenteiden palonkestävyyden mukaan rakennus luokitellaan:
- palonkestävyysasteeseen II SP 2.13130-2009 mukaisesti;
- rakennuksen toiminnallinen palovaaraluokka - F 5.1;
- rakennuksen CO rakennuspalon vaaraluokka liittovaltion lain nro 123 mukaisesti;
- rakennusluokka palo- ja räjähdysvaaralle - B (NPB105-03).
GOST 27751-88 "Rakennusrakenteiden ja perustusten luotettavuus" mukaan rakennus kuuluu II (normaali) vastuutasoon. Rakennuksen II palonkestävyysaste varmistetaan rakennusrakenteiden palonkestävyysrajoilla:
- rakennuksen kantavat elementit (pylväät, liitokset) palosuojauksella - R 90;
- kantamattomat ulkoseinät - E 15;
- lattian väliset katot - REI 45;
- palonkestävät väliseinät - RE 45;
- portaat, marssit ja laiturit - REI90.
Perustukset - monoliittinen teräsbetoni. 500 mm paksu luonnonpohjainen laatta luokan B25 betonista, luokka W6 vedenpitävyyden vuoksi. Niiden seinät maanalainen monoliittinen teräsbetoni. 400 mm paksu betoniluokka B25, vesitiiviysluokka W6. Päällystä maata koskettavat pinnat bitumisilla vedeneristysmastiksilla MBG-M31-P TU5775-007-45510767 2 kertaa, kunkin kerroksen paksuus on enintään 2 mm. Niiden seinät maanalaiset eristetään ulkopuolelta Penoplex 35 eristeellä, paksuus 40 mm, korkeus. -0,750 el. -3,150. Pilarit ovat monoliittista teräsbetonia, poikkileikkaus 400x400 mm, 400x600 mm, valmistettu luokan B25 betonista. Kantavat seinät - monoliittinen teräsbetoni luokan B25 betonista, paksuus 200 mm. Lattiat ovat monoliittista teräsbetonia monoliittisilla teräsbetonipalkkeilla, joiden paksuus on 220 mm luokan B25 betonista. Pinnoite - monoliittinen teräsbetoni paksuus. 220 mm pitkin monoliittisia teräsbetoniseiniä ja pylväiden välisiä palkkeja. Pääpalkit, joiden poikkileikkaus on 400x600 (K) ja 400x800 (K), toissijaiset 400x600 (K). Betoniluokka B25. Väliseinät 200 mm paksuista hiilihapotetuista betonilohkoista. L1-tyypin porraskäytävät monoliittisissa teräsbetoniseinissä, joista pääsee suoraan kadulle, esivalmistetut teräsbetonikorkeat lepäävät monoliittisilla tasoilla. Kaiteilla varustettujen portaiden välinen rako on 400 mm. Portaikkojen kaiteet ovat vakiometallia, kaiteet PVC-kaideista 40x4 mm. Katto valssatusta bitumi- ja polymeerimateriaalista ICOPAL. Kaiteet on suojattu galvanoidusta teräslevystä valmistetuilla esiliinoilla. Vedenpoisto katolta on ulkopuolinen, ulkokaivon viemärialtaisiin ja suppiloihin. Katto on jaettu keskiakselia 5 pitkin 1200 mm korkealla paloseinällä valssatun maton upottamisesta. Pääsy rakennuksen katolle on mahdollista kahdella ulkoisella metallisella paloportilla akseleilla D m / o 2-1 ja 2-8. Suunniteltavan rakennuksen ympärillä päällystys laatoista, paksuus 80 mm, pientä tynnystä pitkin. sementtiä 1/10 hiekkaa. Valmistus murskeesta M 1000 - 1200 fr. 20 - 40 mm (kerroksen paksuus 150 mm) ja hienoa hiekkaa (kerroksen paksuus 220 mm). Ulkopuoliset suojarakenteet - saranoidut seinäpaneelit "Sandwich", joissa eriste on valmistettu palamattomasta kivivillasta, paksuus 100 mm. Paneelipäällyste rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta tehdasvalmistetulla suojaavalla ja koristeellisella polymeeripinnoitteella. Monoliittinen teräsbetonisokkeli tekokiviverhoilulla. Suhteelliseen arvosanaan 0,000 otettiin 1. kerroksen valmiin kerroksen arvosana, joka vastaa absoluuttista arvosanaa. 18,25 BSV:ssä. Suunnitellun sähköaseman 110/10-10 kV paloturvallisuus varmistetaan: - päärakennusrakenteiden syttyvyysryhmien ja vähimmäispalonkestorajojen noudattaminen II palonkestävyysasteen, rakenteellisen palovaaraluokan C0 mukaisesti; rakennusrakenteiden palovaaraluokalla K0; - tilasuunnitteluratkaisujen toteuttaminen SNiP 31-03-2001, SP 1.13130.2009 ja FZ-nro 123 vaatimusten mukaisesti; - varmistetaan palonsammutusajoneuvojen säännösten mukainen kiertotie rakennuksen ympärillä; - asfalttibetoniohitustien järjestäminen rakennuksen ympärille. 6,0 m 5,0 m etäisyydellä rakennuksen ulkoseinistä; - ulkoisen paloportin laite palokunnan henkilökunnan nostamiseksi rakennuksen katolle; - vakiopoistumisreittien järjestäminen tiloista SP 1.13130-2009, FZ - nro 123 vaatimusten mukaisesti, nimittäin: - Teknisen maanalaisen evakuointiuloskäynnit on järjestetty kuopat suoraan ulkopuolella; - Evakuointiuloskäynnit 1. kerroksen tiloista on järjestetty suoraan ulkopuolella; - käytävällä on hätäuloskäynnit 2. kerroksen tiloista, joka johtaa suoraan portaikkoon.

Sähköasemarakennuksen tilasuunnittelun indikaattorit

Tontti ha 0,6148
Rakennusala m² 1072,0
Rakennuksen kokonaispinta-ala sisältäen: m2 2201,55
Sähköaseman rakennuksen maanpäällisen osan kokonaispinta-ala m² 1374,15
PS-rakennuksen maanalaisen osan kokonaispinta-ala m² 827,40
Kokonaisrakennusmäärä, mukaan lukien: m3 11662,0
Rakennuksen kerrokset 2+tekninen maanalainen
Teho MVA 2x63

Lupa

Категории projekteja sivustolla