Hanke asuinkompleksista, jossa on maanalainen pysäköinti ja palvelutilat

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Monimutkainen asuinhanke

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $460.00
Alennus
Hinta $460.00
Indeksi: 81.142.213
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 1606 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
ASUNTOKOMPLEKSIN SISÄLLYTETTYJÄ JA KIINTEISTÄ PALVELULAITOKSIIN SEKÄ ULKOPISKINTAPUISTOT JA MAANALAINEN PYSÄKÖINTI, JOIDEN KOKONAISKAPASITEETTI ON AINA 683 AUTOpaikkaa

Yleiset tekniset ja taloudelliset indikaattorit.
Maa-alue maankäytön ja parantamisen rajoissa, m2: 27197
Rakennusala (kuistineen ja rampeineen) maanpinnan tasolla, sisältäen m2: 22420
Asuinrakennusala, m2: 7011
Pysäköintialue, m2: 15409
Asuinrakennukset
Asuinrakennuksen kokonaispinta-ala, m2: 96 681
Asuntojen kokonaispinta-ala, m2: 62 535
Asuntojen pinta-ala (pois lukien loggiat, parvekkeet ja verannat), m2: 59 806
Rakennettujen ja liitettävien julkisten tilojen kokonaispinta-ala (vuokrattavat tilat), m2: 3172
HOA:n kokonaispinta-ala, m2: 210
Asuinrakennuksen rakennustilavuus, yhteensä, m3: 361 650, sisältäen:
edellä el. 0,000, m3: 321629
korkeuden alapuolella 0,000, m3: 40021
Asuinosien lukumäärä, kpl: 10
Asuntoja yhteensä, kpl: 1592
mukaan lukien - studiot, kpl: 452
mukaan lukien - 1 com. asunnot, kpl: 725
mukaan lukien - 2 com. asunnot kpl. 415
Asuinrakennuksen kerrosten lukumäärä, kerros: 14
Asuinrakennuksen kerrokset, kerros: 13
Maanalainen pysäköinti
Pysäköintiala yhteensä, m2: 14774
Parkkipaikan rakennustilavuus, m3: 53456
Pysäköintipaikkoja, kpl: 534
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1

Volumetrinen ratkaisu

Kompleksin tilavuus-tilaratkaisu päätettiin korttelin kaavoitushankkeen ja korttelin alueen maanmittaushankkeen mukaisen korttelin kehittämisen yhteydessä ottaen huomioon kaupungin valtateiden ja korttelin sisäisen yleisön työsuunnitelmat. kulkuväylät sekä maansuojelusuunnitelman vaatimukset huomioon ottaen. Tontille rakennetaan neljästä asuinrakennuksesta koostuva asuinkompleksi: 4-osainen asuinrakennus (rakennus A) ja kolme yksiosaista asuinrakennusta (rakennukset B, C, D) sekä maanalainen pysäköintialue 7 autoa, jotka kiinnitettiin asuinrakennuksiin. Kompleksin rakentaminen on suunniteltu kahdessa vaiheessa: Rakennusvaihe 1 - asuinrakennus A ja osa maanalaista pysäköintitilaa. Rakennusvaihe 2 - asuinrakennukset B, C, D ja osa maanalaista pysäköintialuetta.

Monimutkainen kaavio

Rakennusten korkeuden, suunnitelmamuodon ja sijainnin tontilla määräävät suunniteltujen rakennusten, suunniteltujen asuinrakennusten ja suunniteltujen oppilaitosten ja niiden alueiden asuntojen insolaatioolosuhteet sekä palo- ja saniteettiraot suunnitellusta ja viereisestä. rakennuksia ja tontteja. Asuinrakennus A koostuu 7 osasta. Se sijaitsee maan pohjoisrajalla. Rakennuksen etupuolella on 3 läpikulkukäytävää. Asuinrakennus - 20 kerrosta. Asuinhuoneistot sijaitsevat kerroksissa 2-20. Alakerrassa on asuinrakennuksen sisääntuloaulat sekä rakennetut ja liitetyt julkiset tilat. Asuinrakennukseen on sisäänkäynti parkkipaikan katolla sijaitsevasta pihakäytävästä. Vierailijoille on sisäänkäynnit rakennettuihin ja liitettäviin julkisiin tiloihin kadulta. Rakennuksen pohjoiselta pääjulkisivulta on näkymä kadulle. Eteläinen julkisivu on sisäpihalle päin, joka sijaitsee maanalaisen parkkipaikan katolla. Julkisivun plastisuus on ratkaistu yhdistämällä loggioiden lasimaalausten lasitasot ikkuna-aukkoisten seinien värillisiin tasoihin. Värimaailma on yhdistelmä rakennuksen harmaavalkoista päätilavuutta kirkkaan oransseilla elementeillä. Asuinrakennukset B, C, D - yksiosainen 13-kerroksinen. Ne sijaitsevat alueen sisäpuolella ja ovat suunnattu pohjoisesta etelään. Näiden rakennusten päät muodostavat tontin etelärajan ja ovat suunnattu korttelin sisäiselle alueelle. Asuinhuoneistot sijaitsevat kerroksissa 2-13. Alakerrassa on asuinrakennuksen sisääntuloaulat sekä rakennetut ja liitetyt julkiset tilat. Asuinrakennukseen on sisäänkäynti parkkipaikan katolla sijaitsevasta pihakäytävästä. Julkisivun plastisuus saavutetaan yhdistämällä loggioiden lasitasot ikkuna-aukkoisten seinien värillisiin tasoihin. Värimaailma on yhdistelmä rakennuksen harmaata ja valkoista päätilavuutta ja kirkkaan oransseja elementtejä. A-rakennuksen eteläpuolelle sekä B-, C-, D-rakennusten länsi-, pohjois- ja itäpuolelle rakennetaan yksikerroksinen maanalainen pysäköintialue 534 autolle, joka kattaa lähes koko jäljellä olevan alueen. Parkkipaikan katto on tontin 9 kaavoitusrakenteen pääelementti, jolle muodostuu 4 pihatilaa asuinrakennusten väliin. Pysäköintialueen katto on yhdistetty maantasoon kahdella rampilta, jotka sijaitsevat katon itä- ja länsipuolella. Länsiramppi on suunniteltu pääsyä parkkipaikan katolle kaikentyyppisille kuljetuksille ja siinä on ajo- ja jalankulkuosat. Itäinen ramppi on tarkoitettu vain ajoneuvojen läpikulkuun, koska sen lähellä on ramppi liikuntarajoitteisille henkilöille, jonka kaltevuus on enintään 8%. Pihatilat muodostetaan rakennusten B, C, G itä- ja länsipuolelle. Pohjoisesta niitä rajoittaa kahden sisääntulorampin välinen kulku. Pääsuuntien mukaan ne voidaan jakaa itä-, länsi- ja kahteen keskuspihaan. Käytössä olevan parkkipaikan katolle suunnitellaan vieraspysäköintipaikkoja tilapäisvarastointia varten ja varataan asukkaiden asumiselle välttämättömien alueiden sijoittelu. Nurmikot asennetaan alueille, joissa ei ole päällystettä. Hankkeessa on kaksi käyttölaituria, jotka sijaitsevat länsi- ja itäpihalla varmistamaan niiden saavutettavuuden asuinrakennusten kaukaisimmista sisäänkäynneistä. Pääsisäänkäynnit asuinkompleksin alueelle on järjestetty korttelin läntisistä ja itäisistä julkisista käytävistä. Molempia sisäänkäyntejä käytetään sekä sisäänkäyntiin parkkipaikalle että ajettaessa ramppeja pitkin parkkipaikan toimivalle katolle. Pysäköintialueen katolla on ajot ja jalkakäytävät autojen pääsyä varten asuinrakennusten sisäänkäynneille ja palon sammutusta varten. Pääajotie on ajotie, joka yhdistää idän ja lännen rampit. Sieltä järjestetään ajotiet rakennuksiin B, C, G - kaikille 4 pihalle. Itäpihan liikennöinnin oletetaan olevan ympyrämäistä, jossa on mahdollisuus päästä G-rakennuksen sisäänkäynnille, pysäköintipaikoille ja talousalueelle. Länsipihan liikennettä pidetään umpikujana, jossa on mahdollisuus päästä parkkipaikoille ja talousalueelle. Palokaluston kääntämistä varten asennetaan jalkakäytäväpäällyste B-rakennuksen läntisen julkisivun eteläosaan. Ajo- ja jalkakäytävän kokonaismitat ovat 15x15 m. Itäpuolen B- ja C-rakennusten sisäänkäyntien sisäänkäynnit päättyvät kooltaan 12x12 m kääntöalueille, jotka palvelevat vain B-rakennusta lähestyvien ajoneuvojen kiertokulkua. Palokaluston poistumista varten on 3,5 ja 6,0 m leveät jalkakäytävät, jotka yhdistävät pihojen käytävät. Virkistysalueiden sijaintialueella B- ja D-rakennusten läntisten julkisivujen palonsammutuksen varmistamiseksi hankkeessa on sammutusrintaman varrella 6.0 m leveät jalkakäytävät ja paloautojen kulkua varten 3.5 m leveät jalkakäytävät. Asuinkompleksin ulkoreunan palosammutus toteutetaan kaupungin ja korttelin sisäisistä julkisista käytävistä. Roskien poisto toteutetaan poistamalla roskat Eurokonteilla, jotka poistetaan jätekammioista erikoisajoneuvojen saapuessa.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut.

Rakennukseen on suunniteltu kantavat teräsbetoniseinät ja pylväät ensimmäisessä ja pohjakerroksessa. Monoliittiset teräsbetonilattiat. Paaluperustus. 250 mm:n paksuisesta tiilestä eristetyt kotelorakenteet. Tehdasvalmisteiset teräsbetoniportaat. Tehdasvalmisteiset teräsbetonihissikuilut, paksuus 120 mm. Rakennuksen kantavien rakenteiden laskenta tehtiin SCAD-ohjelmistopaketin versiolla 11.1 elastisessa vaiheessa. Elementtien epälineaarinen työ otetaan huomioon vähentämällä niiden jäykkyyttä käyttämällä ehdollisia yleistettyjä kertoimia kappaleiden mukaisesti. 6.2.5 ja 6.2.6 SP 52-103-2007. Myöhemmin "P"-vaiheessa suoritetaan laskenta käyttämällä määritettyjä elementin jäykkyyden arvoja, jotka määritetään ottaen huomioon vahvistus, halkeamien muodostuminen ja joustamattomien muodonmuutosten kehittyminen betonissa.

Projektin kokoonpano

 1. Selittävä huomautus.
 2. Tontin suunnitteluorganisaation kaavio.
 3. Arkkitehtoniset ratkaisut.
 4. Rakennus A
 5. Arkkitehtoniset ratkaisut.
 6. Rakennus B, C, D
 7. Arkkitehtoniset ratkaisut.
 8. Selittävä huomautus
 9. Arkkitehtoniset ratkaisut.
 10. Insolaatio- ja KEO-laskenta
 11. Rakentavat ja tilasuunnitteluratkaisut. Rakennus A
 12. Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut. Rakennus B, C, D
 13. Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut. Selittävä huomautus. Laskelmat.
 14. Tiedot teknisistä laitteista, teknisistä tukiverkoista, luettelo teknisistä toiminnoista, teknisten ratkaisujen sisällöstä.
 15. Virtalähdejärjestelmä Rakennus A
 16. Virtalähdejärjestelmä Rakennus B, V, D
 17. Tiedot teknisistä laitteista, teknisistä tukiverkoista, luettelo teknisistä toiminnoista, teknisten ratkaisujen sisällöstä.
 18. Vesihuoltojärjestelmä. Vedenpoistojärjestelmä.
 19. Sisäiset verkot. Rakennus A
 20. Vesihuoltojärjestelmä. Vedenpoistojärjestelmä.
 21. Sisäiset verkot. Rakennus B, C, D
 22. Vesihuoltojärjestelmä. Vedenpoistojärjestelmä.
 23. Ulkoiset vesi- ja viemäriverkot
 24. Tiedot teknisistä laitteista, teknisistä tukiverkoista, luettelo teknisistä toiminnoista, teknisten ratkaisujen sisällöstä.
 25. Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi. Rakennus A
 26. Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi. Rakennus B, C, D,
 27. Yksilöllinen lämpöpiste.
 28. Lämmitysverkko.
 29. Tiedot teknisistä laitteista, teknisistä tukiverkoista, luettelo teknisistä toiminnoista, teknisten ratkaisujen sisällöstä.
 30. Viestintäverkot Rakennus A
 31. Viestintäverkot rakennus B, V, D,
 32. Tiedot teknisistä laitteista, teknisistä tukiverkoista, luettelo teknisistä toiminnoista, teknisten ratkaisujen sisällöstä.
 33. Tekniset ratkaisut. Pysäköinti.
 34. Rakennusorganisaatioprojekti
 35. Luettelo ympäristönsuojelutoimenpiteistä.
 36. Rakennus- ja käyttöaika
 37. Äänisuojaus
 38. Luonnos teknisistä määräyksistä rakennusjätteen käsittelylle työmaalla.
 39. Toimenpiteet paloturvallisuuden varmistamiseksi.
 40. Palohälytysjärjestelmät, savunpoistojärjestelmien ohjaus ja ihmisten varoitus tulipalosta. Rakennus A. Rakennus B, C, D,
 41. Automaattinen vesisammutusjärjestelmä.
 42. Palohälytysjärjestelmät, savunpoistojärjestelmien ohjaus ja ihmisten varoitus tulipalosta.
 43. Pysäköinti.
 44. Esteettömyystoimenpiteet vammaisille
 45. Rakennusten ja rakenteiden turvallisuus

Lupa

Категории projekteja sivustolla