550-paikkaisen koulun mittava peruskorjaushanke

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kouluprojekti 550 paikkaan

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,220.00
Alennus
Hinta $1,220.00
Indeksi: 97.162.200
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 374 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Suunnitteludokumentaatio, mukaan lukien arviot ja teknisten selvitysten tulokset lukion kattavaa peruskorjausta varten
Tekniset, taloudelliset ja kustannusindikaattorit
Tontti, ha: 1,2814
Rakennusala, m2: 4086,00
Kokonaisrakennusala, m2: 6662,30
Rakennustilavuus, m3: 46670,00
Kerrosten lukumäärä, kerros: 2
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 57972,95
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 46821,13
Laitteet, tuhat ruplaa: 8755,97
Muut kulut, tuhat ruplaa: 2395,85
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 895,97
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 126,87
Arvioitu hinta nykyisellä hintatasolla helmikuussa 2010 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 307520,96
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 267074,22
Laitteet, tuhat ruplaa: 26863,35
Muut kulut, tuhat ruplaa: 13583,39
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 3260,17
ALV, tuhat ruplaa: 46909,97
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 744,90

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

550 oppilaan peruskorjattu koulurakennus on kaksikerroksinen tilavuus, joka koostuu kolmesta paloblokista, pohjapiirroksena monimutkainen, jonka aksiaaliset mitat ovat 128,50 x 79,06 m ja korkeus 13,00 m. Työsuunnitelma kokonaisvaltaiselle koulun peruskorjaus Suunnitellaan olemassa olevien vanhentuneiden tilojen kunnostus: luokkahuoneet, työpajat, kuntosali, pukuhuoneet, tekniset tilat, hallintotilat. Pohjakerroksessa on ruokailutilat, opettajien pukuhuoneet, alakoulun luokkahuoneet, 5-7 luokka, 8-11 luoka. Ensimmäinen kerros on jaettu vyöhykkeisiin: ala-asteen luokat, urheiluhalli pukuhuoneineen sekä asuintilat koululaisille ja valmentajalle; tekninen ilmanvaihtokammiolla, lämpöpisteellä ja sähköpaneelilla; ylimääräisten työtuntien suorittaminen, mukaan lukien: puusepän-, putkityö- ja ompelupajat, keittohuone, musiikkihuone, työpajamateriaalien varastotilat sekä koreografiahuone ja pieni kuntosali. Toisessa kerroksessa on ruokasali, kirjasto lukusali ja kirjavarasto, museo, luokkahuoneet 5-11 luokkien opiskelijoille, kokoussali, saniteettikortteli, opettajien huoneet ja toimistot opettajien johtohenkilöstö. Lisäksi koulurakennuksessa on: ensiapupiste, ruokalan teollisuustilat, ulkopelihuone, joka tarvittaessa muuntuu koreografiahuoneeksi, pukuhuone, varastotilat, tietojenkäsittelytieteen, matematiikan lisäluokat, Venäjän kieli ja laborantteja. WC-tilojen, suihkujen ja pesualtaiden määrää on lisätty. Suunniteltiin arkisto nykyaikaisin hyllyin ja kirjasto lukusaliineen. Koulurakennuksen mittava peruskorjaus sisältää: urheilu- ja kokoushallien katon osittaisen vaihdon metallirakenteilla; olemassa olevien puulattioiden korvaaminen monoliittisella teräsbetonilaatalla; ullakkokerroksen korvaaminen monoliittisella teräsbetonilla myöhemmällä eristyksellä; julkisivuseinien eristys sisäpuolelta viimeistelyllä kahdella kipsilevykerroksella vesiohenteisella maalilla maalaamista varten; rappaus ja maalaus julkisivut muuttamatta olemassa olevaa värimaailmaa; olemassa olevien portaikkokaiteiden korvaaminen uusilla säädösdokumenttien noudattamatta jättämisen vuoksi (kaksitasoiset kaiteet vanhemmille ja junioreille); tyypin 3 portaiden asennus lisäevakuointia varten ruokasalista; ruokasalin teknisten tikkaiden korvaaminen, jotka eivät täytä standardeja, 2. tyypin tikkailla; olemassa olevien puisten väliseinien korvaaminen kipsilevyllä ja hiilihapotettu betoni kipsipäällysteellä; puulattianpäällysteiden vaihto: kuntosalilla - urheilulattialla; luokkahuoneissa - linoleumilla; käytävillä - posliinilaatoilla; virkistyskäytössä - linoleumilla; puukattojen korvaaminen Armstrong-tyyppisillä katoilla ja kipsilevyillä, musiikkihuoneissa ja juhlasalissa akustisilla laatoilla, kuntosalilla ja ulkopelitiloissa iskunkestävällä (Ecophone), kotitaloustiloissa metallilistalla; vanhentuneiden teknisten laitteiden vaihtaminen; LVI-laitteiden vaihtaminen kotitalouksien tilojen uudistamiseen laskennan mukaisesti; olemassa olevien ikkunoiden ja ovien täytteiden korvaaminen uusilla (metalli-muovi-ikkunat kaksinkertaisilla ikkunoilla); viemäriputkien ja kourujen vaihto kouruilla taivutettuja sivuja käyttäen. Tiilirakennuksen ulkoseinät on eristetty sisältä sisältä Rockwool "Facade Butts" -eristeellä ja peitetty kahdella kerroksella kipsilevyä. Rakennuksen ulkoseinien kellari, sisäänkäyntialueet mukaan lukien, on eristetty PENOPLEXillä ja vuorattu betonilaatoilla. Katto on kalteva ulkoisella viemäröinnillä. Koulurakennuksen pystyyhteys on suunniteltu 8 portaikkoa käyttäen: 6 olemassa olevaa, joista yksi on rekonstruoitu tekninen, yksi suunniteltu evakuointiin ruokasalista. Suunnitteludokumentaatio mahdollistaa vammaisten ja liikuntarajoitteisten ihmisten esteettömän pääsyn koulurakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

 Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

 Rakennuksen rakennesuunnittelu on keskeneräinen runko, jossa on kantavat pituussuuntaiset seinät ja tiilipilarit. Rakennuksen tilajäykkyys varmistetaan pylväiden tiiliseinien ja pinnoitelevyjen yhteistyöllä. Perustukset ovat tiiliseinien alla kiviliuskaperustuksia, tiilipilarien alla on kivipilariperustus. Seinät on tehty massiivitiilistä sementti-hiekka-laastilla. Pilarit on valmistettu savitiilistä sementti-hiekkalaastilla. Katteet ovat monoliittista teräsbetonia ja raudoitetta d 12 mm puulaudoille. 1. kerroksen yläpuolella olevat katot ovat puupalkeilla, metallipalkeilla puu- ja monoliittisella teräsbetonitäytteellä, m/o G/1-T/37-41 - esivalmistetuista teräsbetoniontelolaatoista. Ullakkolattia - puupalkeilla, esivalmistetuista teräsbetonilaatoista m/o G/1-T/37-41. Portaat - monoliittiset teräsbetoniportaat ja -tasot, esivalmistetut teräsbetoniportaat metallipalkeissa. 1. kerroksen panimosta 2. kerrokseen ruokasaliin johtava portaikko on puinen. Katto - kattoteräs puisilla kerrospalkeilla ja m/o 1-5/1 ja 5-14/A/1-D puuristikoilla. Rakennusrakenteiden tarkastuksen tuloksiin perustuva johtopäätös on saatu päätökseen. Perustusten tarkastelu kuoppalouhinnalla totesi, että perustukset ovat kokonaisuudessaan toimintakunnossa, lukuun ottamatta tiilipilarien alla olevia perustuksia akseleilla L-SH/2-3. Akseleiden L-SH/2-3 perustukset ovat kelpaamattomassa kunnossa, muurauskivet putoavat, eikä yhteyttä laastiin ole. Päätös kohteen teknis-geologisista ja hydrologisista olosuhteista on saatu päätökseen. ja 2009. Maaperän kunnon tutkimiseksi suoritettiin dynaaminen luotaus standardien GOST 19912-2001 ja SP 11-105-97 mukaisesti. Saatujen tulosten mukaan olemassa olevat perustukset perustuvat bulkkimaihin - keskikokoiseen hiekkaan, mustaan ​​ja ruskeaan hiekka- ja savilinsseillä, joissa on orgaanisten aineiden sekoituksia. R = 0,8-1,0 kgf/cm2. Pohjaveden korkein sijainti on 1,2 metrin syvyydessä maan pinnasta lumisateen, aktiivisen sateen ja tulvien aikana. Todentamislaskelmien perusteella todettiin, että perustukset eivät vaadi raudoitusta ottaen huomioon rakennuksen suurkorjausten aiheuttamat kuormituksen muutokset, lukuun ottamatta perustuksia L-W/2-3 akseleilla. Seinien muurauksen tekninen kunto on toimiva. Muurauksen puristuslujuus, joka määritetään rikkomattomalla menetelmällä käyttämällä elektronista laitetta IPS-MG4,03 standardin GOST 22690-88 mukaisesti, on 12 kg/cm2. Muurausta ei tarvitse vahvistaa, mukaan lukien seinät. Pilarien muurauksen tekninen kunto on rajallinen käyttökuntoinen, muodonmuutoksia on yksittäisten halkeamien muodossa. Muurauksen laskettu puristuslujuus on 9 kg/cm2. Yksittäisistä lautojen raudoitustankista valmistettujen kamien tekninen kunto on epätyydyttävä. Perustuksen reunan vesieristyksen puutteen vuoksi muuraus kyllästyy kapillaarikosteudella 1,0-1,5 m korkeuteen. Portaikkoelementtien kantavat rakenteet ovat toimintakunnossa. Parvekkeiden tarkastelu paljasti, että ne oli tehty seiniin ulotetuista teräsbetonilaatoista. Tekninen kunto – toimiva. Nykyiset väli- ja ullakkolattiat puupalkeilla palovaatimusten mukaisesti on uusittava. Teräsbetonitäytteiset metallipalkit joutuvat uusimaan teknisen kunnon ja uusien suunnitteluratkaisujen vuoksi.

PROJEKTIN KOOSTUMUS
OSA 1. YLEINEN SELITYS
OSA 2. GP PIIRUSTUKSET
OSA 3. ARKKITEHTUURIRATKAISUT
OSA 4. RAKENTAVAT PÄÄTÖKSET
OSA 5. VESIJÄRJESTELMÄ JA VIEMÄRISTÖ
OSA 6. ULKOINEN VESIPATKI JA VIEMÄRISTÖ
OSA 7. RAKENTAMINEN ORGANISAATIOHANKE
OSA 8. RAKENNUSJÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
OSA 9. LÄMMITYS, ILMASTOINTI JA ILMASTOINTI
OSA 10. PALIOHÄLYTIN JA PALONTORJUNTAT
OSA 11. SÄHKÖLAITTEET JA VALOT
OSA 12. PITKÄVIRTAJÄRJESTELMÄ
OSA 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU
OSA 14. RAKENTAMINEN ORGANISAATIOHANKE
OSA 15. TEKNOLOGISET RATKAISUT
OSA 16. SIVUPUOLUSTUSTEN TEKNISET JA TEKNISET TOIMENPITEET. TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEIDEN ESTÄMISEKSI

Lupa

Категории projekteja sivustolla