Kattilarakennusprojekti 5,5 MW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kattilarakennusprojekti 5,5 MW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $215.00
Alennus
Hinta $215.00
Indeksi: 63.197.216
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 469 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Kattilahuone, lämpöverkot
Kattilarakennuksen suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot ja teknisten selvitysten tulokset

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Lämmitysverkkojen pituus, lineaarimittarit: 1014,2
Tontin pinta-ala tonttiosuuden rajoissa, m2: 320,0
Rakennusala, m²: 100,44
Kokonaisrakennusala, m²: 96,0
Rakennuksen rakennustilavuus, m3: 366,6
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1
Tuottavuus, MW: 5,5
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä, tuhat ruplaa: 16938,03
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 5662,87
Laitteet, tuhat ruplaa: 9795,76
Muut kulut, tuhat ruplaa: 1479,40
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 867,55
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 25,20
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla lokakuussa 2010 (sis. ALV)
Yhteensä, tuhat ruplaa: 68529,50
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 28339,32
Laitteet, tuhat ruplaa: 33521,11
Muut kulut, tuhat ruplaa: 6669,07
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 3123,87
ALV, tuhat ruplaa: 10450,38
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 126,09

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Kattilahuone on suunniteltu ilman kellaria ja ullakkoa, aksiaalimitat 6,0 x 16,0 m, korkeus sokeasta alueesta 3,65 m. Ulkoseinät ovat kolmikerroksisia mineraalivillaeristettyjä paneeleja. Paneelit on kiinnitetty teräsrunkoon. Helposti irrotettava rakenne - kattopaneelit, joiden pinta-ala on 100,4 neliömetriä. Suunniteltu savupiippu on pylvästyyppinen teräsrakenne, jonka sisään on kiinnitetty kaksi lämpöeristettyä kaasupoistoakselia, joiden halkaisija on 600 mm. Tukipilarin halkaisija on 1600 mm, korkeus maanpinnasta 21,07 m. Kaasunpoistokuilujen korkeus maanpinnasta on 22,0 m.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Rakennuksen vastuutaso on II (normaali). Kattilarakennuksen suunnittelu on siirrettävä konttityyppinen rakennus "AKM Signal 5500" esivalmistettu. Kattilahuoneen rakennekaavio on runkojäykistetty. Runko - teräs, teräs C245. Ulkoseinät on valmistettu pystysuoraan ripustetuista sandwich-paneeleista, joiden paksuus on 100 mm. Pilarit on valmistettu suljetun osan taivutetuista hitsatuista profiileista. Tukikehys on valssatusta kanavasta. Pinnoite on valmistettu 100 mm paksuisista sandwich-paneeleista käyttämällä valssatuista kanavista valmistettua poikkipalkkijärjestelmää. Rakennusten tilajäykkyys ja vakaus varmistetaan runkorungolla ja pysty- ja vaakaliitoksilla. Kattilahuoneen kuopat syvyydellä 1,6 - 1,8 m on suunniteltu monoliittisesta teräsbetonista, seinien ja pohjan paksuus on 200 mm. Suhteellinen taso 0.000 otetaan absoluuttiseksi tasoksi 19.000. Kattilatalorakennuksen perustuksena on monoliittinen teräsbetoninen uritettu laatta luokka B15, F75, W4 betonista, 200 mm paksu, betonivalmistelulla B7,5 betonista, 100 mm. Laatan pohja valmistetaan 200 mm paksusta murskeesta 1,05 m paksuisella hiekkavalmisteella, jonka mitoituskestävyys on 1,58 kg/cm2. Suurin paine alustaan ​​on 0,22 kg/cm2. Savupiipun perustus on monoliittisesta teräsbetonista luokka B25, F75, W4 valmistettu pylväs, jossa on ankkurikori, asennussyvyys jäätymissyvyyden alapuolella. Putken perustus suunnitellaan annettujen kuormien mukaisesti (N= 12,0 tf, M=17,8 tf.m, Q=1.6 tf). Savupiipun suunnittelua ei otettu huomioon. Säätiöiden laskenta suoritettiin ”Säätiö”-ohjelmalla. Odotettu syväys ei ylitä 1,0 cm, rulla 0,00068. Betonin valmistelu - luokan B7,5 betonista, jonka paksuus on 100 mm. Teknis-geologisen selvityksen mukaan perustusten pohjana on IGE-3 maaperä, vaaleaa silttiä, puolikiinteää, väriltään ruskeaa, φ = 22º, e = 0,683, E = 120 kg/cm2. Kaivojen vedeneristys pinnoitteella. Hiekkasauvan vakiojäätymissyvyys on 1,45 m. Maaperän jäätymisen estämiseksi perustuksen pohjan alla on sokean alueen alle 35 mm paksu Penoplex 50 -eristekerros.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Kaksitoista asuinrakennusta, joiden kokonaislämpökuorma on GVSMAX/GVSSR, tulee toimittaa lämpöenergialla lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin - 4,329/5,207 MW (3,720/4,478 Gcal/h), mukaan lukien lämmitys - 3,58 MW (3,079 Gcal/). h); GVSSR:llä - 0,54 MW (0,464 Gcal/h); GVSMAX - 1,418 MW (1,22 Gcal/h). Lämmönsyöttöjärjestelmä on neliputkinen. Lämmitysjärjestelmien jäähdytysneste on vesi T1/T2 = 95/700; käyttövesijärjestelmille – T3/T4 =65/500C. Liitettyjen asuinrakennusten sijainnin mukaan suunniteltuun kattilataloon nähden jälkimmäisestä on järjestetty kaksi maanalaista lämpöverkkojen ulostuloa eri suuntiin. Ensimmäinen numero: 2D219x6,0; GVS-D108x4,0 ja D89x4.0. Toinen numero: 2D159x4,5; GVS-D89x4,0 ja D76x3,0. Molempiin suuntiin lämpöverkkojen asennus kattilahuoneesta rakennusten ITP:hen on yhdistetty - kanavaton, osittain läpäisemättömässä teräsbetonissa. kanavat ja kulku rakennusten kellarien läpi. Lämmitysverkkojen asentaminen kanaviin hyväksytään reitin kulmissa, ylitettäessä lasten leikkikenttiä ja asetettaessa etäisyydelle rakennusten perustuksista vähemmän kuin SNiP 41-02-2003 edellyttää. Teitä ja sähkölinjoja ylitettäessä lämpöverkot asetetaan teräskoteloihin; ylitettäessä korttelin sisäisiä kulkuväyliä - purkausrautateiden avulla. b. laatat Putkien halkaisijat on otettu hydraulisten laskelmien mukaisesti. Seuraavat putkityypit hyväksytään: verkkovesiputkien maanalaiseen asennukseen - tehdasvalmisteiset teräsputket polyuretaanivaahtoeristeessä polyeteenivaipassa, jossa on UDC lämpöeristeen kosteuspitoisuutta varten; vaahdotetusta polyeteenistä valmistetut lämpöeristetyt polymeeriputket aaltopahvikotelossa (DN 140 mm tai vähemmän); kuumavesijärjestelmien putkistojen asentamiseen - esivalmistetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket polyuretaanivaahtoeristeessä polyeteenikuoressa, jossa on UEC, ja polymeeriputket lämpöeristeessä polyeteenivaahdosta aallotetussa muovikotelossa. Verkkovesiputkien asennukseen rakennuksiin ja kammioihin käytettiin sähköhitsattuja teräsputkia; kuumavesijärjestelmiin – mineraalivillasta valmistetut lämpöeristetyt PPR-polypropeeniputket. Kaikkien kauttakulkuputkien ja -kammioiden lämpöeristys on valmistettu mineraalivillamatoista, jotka on suojattu alumiinifoliolla. Tyhjennys järjestelmistä johdetaan jätekaivojen kautta viemärijärjestelmään. Pannuhuone. Lämmönlähteenä on suunniteltu vapaasti seisova automatisoitu lämmityskattilatalo. Kattilahuoneeseen on asennettu kaksi vesilämmitysautomatiikkaa Termotechnik TT 100 teholla 3000 kW ja 2500 kW. Valmistaja Entroros LLC. Kattilarakennuksen asennettu teho on 5500 kW. Kolmipiirinen kattilahuone. Ensimmäinen piiri on kattila, jonka jäähdytysneste on 110-700 C; toinen - verkkolämmitysjärjestelmät, joiden jäähdytysneste on 95-700 C, ja kolmas - kuuman veden syöttöjärjestelmät, joiden jäähdytysneste on 650 C. Lämmitysjärjestelmien liittäminen lämmitysverkkoihin tapahtuu kahden levylämmönsiirtimen M10-MFM (3765 kW) kautta, joiden teho on 100 % Alfa-Lavalilta ja jäähdytysnesteen lämpötilan automaattinen säätö lämpötila-aikataulun mukaan. Kuuman veden syöttöjärjestelmä on suljettu, ja se kiertää kahden levylämmönvaihtimen M6-FG (795 kW) kautta 50 %:n teholla Alfa-Lavalilta, ja jäähdytysnesteen lämpötila pysyy automaattisesti vakiona. IPL 100/175 pumput on tarkoitettu kattilapiirin kiertoon; toisiopiirin verkkovedelle - verkkopumput IPL 100/165; lämminvesihuolto - kolmas piiri - kiertovesipumput MHI 403. Kattila- ja verkkopiirit syötetään automaattisesti juomavedestä kemiallisen käsittelyn jälkeen TEKNA APG 603 -annosteluyksiköllä. Kattilahuoneen syntyvän lämpöenergian laskennan suorittaa SPT-lämpölaskuri lämpötila-antureilla KTTPR-0,1 ja PREM-mittareilla. Kattilat on varustettu turva-, ohjaus- ja säätöjärjestelmillä Entromatic 50.01 ja 50.02. Kaasunsyöttö kattilahuoneeseen järjestetään teknisten käyttöehtojen mukaisesti suunnitelluista keskipainekaasuputkista koko asuinkompleksin alueella liitospisteellä kattilahuoneen julkisivussa. Kaasun paine tuloaukossa on 0,2 MPa. Kaasun maksimivirtaus on 642 m3 Kaasuputken sisääntulossa on: lämpösulkuventtiili KTZ-001, sulkuventtiilit, FNZ-1 suodatin, PNZN-3 magneettiventtiili ja kaupallinen kaasun mittausyksikkö perustuu STG-80-250 kaasumittariin. Kattilat on varustettu Oilonin kaasupolttimilla GP-280 ja GKP-280, jotka on varustettu DMV-D-monilohkoilla solenoidiventtiileillä ja tiiviyssäädöllä. Kaasuputkien haaroihin kattiloihin on asennettu seuraavat: sulkuventtiilit, suodatin, kaasun paineensäädin, jossa on sisäänrakennettu sulkukytkin, PSK ja kompensaattori. Kattiloiden ja polttimien toiminnan ohjauksesta huolehtivat osana suunnitteludokumentaatiota kehitetyt Entromatic 50.01 ja 50.02 ohjausjärjestelmät. Osana suunnitteludokumentaatiota on kehitetty suunnitteluratkaisuja kattilahuoneen kahden kynnyksen suojaamiseksi CH4- ja CO-kaasukontaminaatiolta hälytyksellä ensimmäisellä kaasukontaminaation kynnyksellä ja katkaisemalla kaasun syöttö kattilahuoneeseen toisella. kynnys. Palosuojaus toteutetaan ottaen huomioon kaasunsyötön automaattinen sammuminen 1000C lämpötilassa ja palohälyttimen lauetessa. Osana projektidokumentaatiota on kehitetty osia suunnitteluratkaisuista automaatioon ja lähetykseen; automaattisella jauhesammutusjärjestelmällä ja turvahälytysjärjestelmällä. Vesihuolto (vesihuolto) kohteen kuluttajille teknisten eritelmien mukaisesti toimitetaan yleisestä vesihuoltoverkosta 2 silmukkatulon kautta D = 110 mm. Taattu paine liitoskohdassa on 25 m vettä. Art. Arvioitu kylmän veden kulutus tuotantotarpeisiin on 149,9 m3/vrk, sisältäen erittelyn. Kattilahuoneeseen vesimittausyksiköiden asennus on järjestetty TsIRV 02A.00.00.00 l.l mukaisesti. 268,269 laskurilla D=65mm. Ulkoinen palonsammutus toteutetaan kaivossa 125 korttelin sisäisiin verkkoihin asennetusta palopostista D=3 mm. Vedenkulutus ulkoiseen sammutukseen on 10 l/s. Vesijärjestelmän asennusta varten ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket valittiin standardin GOST 9941-81 mukaisesti. Kattilahuoneen vedenkäsittely - ASDR "TEKNA APG603" perustuu kompleksoniin automaattisella annosteluyksiköllä. Kuuman veden valmistukseen tilavuudessa 142,9 m3/vrk. nopeat lämmittimet tarjotaan. Vaadittu paine - 35 m vesipatsas. Lähdeveden paineen lisäämiseksi toimitetaan Wilo MHIE 1602-2g -pumppu. Kuuman veden lämpötila (Tz) – 65°C. Kotitalousjätteen hävitys 10,74 m³/vrk. ja sadeveden valuma virtausnopeudella 1,92 l/s. suunniteltu vapauttamaan D = 110 mm sisäisen metalliseosviemärijärjestelmän kaivoon nro 265. Teollisuuden jätevesien käsittelyä ei tarjota. Virtalähde - 220/10 kV sähköasema "Slavyanka". Teknisten eritelmien mukainen virransyöttö toimitetaan 4. mikropiirin uusista BKTP (R) nro 2 ja 1 BKTP nro 1 kahden kaapelilinjan kautta. Kaapelien lukumäärä kaapelilinjassa – 1. Asennukseen käytetään APvBbShp 4x50 -kaapelia. Liitäntäpisteenä ovat kahden 0,4 kV kaapelikengät 2BKTP nro 1, Quarter 1 kattilahuoneen tulojakelulaitteistossa. Tehonsyötön luotettavuuden toisen kategorian mitoituskuorma on 64,6 kVA. Sähkönsyötön luotettavuudessa 1. luokkaan kuuluvia kuluttajia ovat hätävalot ja palontorjuntalaitteet. Ensimmäisen luotettavuusluokan tarjoamiseksi kuluttajille tarjotaan keskeytymätön virtalähde IDP-1/1-2-220-D. Taatun virransyötön varmistamiseksi on liitäntä dieselgeneraattorisarjaan. Verkkojännite - 380/220v. Kattilahuoneen sähkönkuluttajien virransyöttö saadaan suunnitellun ShchR2-jakokeskuksen kahdesta erillisestä osasta. Jokaisen ShchR2-osan virransyöttöä varten toimitetaan erillinen kaapeli erillisestä suojalaitteesta, joka on asennettu AVR:ään. Kattilahuoneen kahdelle virransyöttötulolle on järjestetty sähkömittaus. Mukana on kahden kolmivaiheisen sähkömittarin Mercury 230ART-03RN asennus suoralla kytkennällä. Sähköverkkojen asennukseen valittiin NYM-, VVG- ja PVS-, PVZ-tuotemerkin johdot. Tilojen valaistukseen valittiin hehkulampuilla varustetut valaisimet ja ARKTIC 2x36 -loistelamput. Hätävalaistukseen asennetaan VZG-tyyppiset lamput. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi suunnitellaan potentiaalintasausjärjestelmän asentamista ja suojalaitteiden asentamista. Salamansuojaus - kolmannen suojaustason mukaan. AKM Signal 5500 -kattilaasennuksen toiminnan automatisoimiseksi toimitetaan ENTROMATIK-automaattiset ohjausjärjestelmät. Kattilahuoneen toiminnan ohjaamiseksi tiedot välitetään keskusvalvontakeskukseen GSM-viestintäkanavaa pitkin. Ohjauskeskukseen lähetetään seuraavat tiedot: hätäsignaalit kattilahuoneen teknisessä osassa, signaali sulkuventtiilin asennosta kattilahuoneen sisäänkäynnissä, kaasukontaminaation signaalit kattilahuoneessa, palo- ja turvahälytyssignaalit kattilahuoneessa, kattilahuoneen toimintaparametrit. Kattilahuoneen lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteenä on vettä, jonka lämpötila on 105-70°C. Kattilahuoneen lämmitys on suunniteltu pitämään lämpötila vähintään +5°C ja se saavutetaan prosessilaitteiden ja putkistojen lämmönsyötöllä sekä ilmalämpöverhoilla. Laitteisiin on asennettu ohjaus- ja sulkuventtiilit. Putket lämmityslaitteisiin asennetaan avoimesti. Putkiston materiaali on teräsvesi- ja kaasuputket GOST 3262-75 ja GOST 10705-80. Kattilahuoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on suunniteltu yleisen ilmanvaihdon yhteyteen kylmänä vuodenaikana ja ylimääräisen lämmön imeytymiseen lämpimänä vuodenaikana sekä polttoaineen palamiseen tarvittavan ilmavirran tarjoamiseen. Yleis- ja prosessiilmanvaihdon ilmavirtaus on suunniteltu ulkoisten koteloiden säleikköjen kautta. Ilmanpoisto tapahtuu polttolaitteilla ja rakennuksen katolle asennetulla deflektorilla. Kun kattilahuoneen suurin sallittu ilman lämpötila saavutetaan, aksiaalipuhallin on suunniteltu käynnistymään automaattisesti.

Lupa

Категории projekteja sivustolla